Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Informacija apie pasiruošimą Pirmajai Komunijai

2020-2021 mokslo metų katechezė

Atsižvelgiant į esamą COVID-19 epideminę situaciją Lietuvoje, stengiamės pritaikyti optimaliausias galimybes šeimoms besirūpinančioms savo vaikų krikščionišku ugdymu. Pristatome planą, kurį viliamės, jog pavyks pritaikyti norint parengti vaikus (nuo 3 klasės) SUTAIKINIMO ir EUCHARISTIJOS sakramentams mūsų parapijoje. 

Pabrėžiame, jog MUMS RŪPI JŪSŲ VAIKŲ FIZINĖ IR DVASINĖ GEROVĖ, tad atliepdami į sunkiai besiklostančią dabartinę situaciją pasirinkome būdą, kuris, nepaisant galimų suvaržymų, suteiktų galimybę ir šiais mokslo metais paruošti vaikus minėtiems sakramentams.

REGISTRACIJA

Nuo rugsėjo 14 d. pradėsime IŠANKSTINĘ NUOTOLINĘ REGISTRACIJĄ internetu Pirmosios Komunijos vaikų pasiruošimui lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, ją baigsime rugsėjo 30 d. Todėl kviečiame sekti parapijos naujienas facebook‘o paskyroje arba internetinėje svetainėje www.bosko.lt, kur bus patalpinta nuoroda į registraciją. KITOS REGISTRACIJOS – raštinėje arba pas tikybos mokytoją mokykloje – nebus. Pasibaigus registracijos laikui naujų vaikų neberegistruosime. 

ORGANIZUOJAMOS KATECHEZIŲ GRUPĖS 

LIETUVIŲ KALBA

 • Pirmadienis 18:00 val. grupė (Indrė) 
 • Antradienis 18:00 val. grupė (Indrė) 
 • Trečiadienis 18:00 val. grupė (Indrė)
 • Ketvirtadienis 16:00 val. grupė (Laimutė) 
 • Ketvirtadienis 18:00 val. grupė (Indrė)
 • Penktadienis 17:30 val. grupė (Violeta)

LENKŲ KALBA

 • Sekmadienis 12:00 val. grupė (Vieslava) gyvi susitikimai visą spalio mėn. Nuo lapkričio mėn. 3 kartus per mėnesį nuotoliniai susitikimai antradieniais 19:00 val. + 1 gyvas susitikimas per mėnesį 12:00 val. sekmadienį.

RUSŲ KALBA

 • Sekmadienis 14:00 val. grupė (Vieslava) gyvi susitikimai visą spalio mėn. Nuo lapkričio mėn. 3 kartus per mėnesį nuotoliniai susitikimai antradieniais 18:00 val. + 1 gyvas susitikimas per mėnesį 12:00 val. sekmadienį.

PROGRAMA (PLANAS) 

 • Spalio 4 d. (sekmadienį) visas šeimas (lietuvių kalba) kviesime dalyvauti 15:00 val. šv.Mišiose. Iškart po jų parapijos klebonas turės trumpą įžanginį susitikimą mūsų bažnyčioje, su šeimomis šiais metais nusprendusiomis ruošti savo vaikus sakramentams šv. Jono Bosko parapijoje. 
 • Spalio 4 d. (sekmadienį) lenkų kalbos (12:00 val.) ir rusų kalbos (14:00 val.) grupės turės savo pirmuosius susitikimus atitinkamu grupelės laiku į kuriuos privalu, kad vaiką atlydėtų bent vienas iš tėvelių; šie susitikimai vyks klebonijoje esančioje KOPLYČIOJE. šv.Mišios lenkų kalba 13:00 val.
 • Nuo spalio 5 d. (pirmadienio) visą spalio mėnesį planuojame daryti 4 gyvus katechezės susitikimus atskiromis Pirmosios Komunijos vaikų grupelėmis, kurias registracijos metu kiekviena šeima pasirinktų atitinkamai pagal sau tinkamiausią laiką ir dieną iš turimų mūsų pasiūlymų. Kartą per savaitę šie susitikimai vaikams vyktų KOPLYČIOJE (daugiau erdvės turinčioje aplinkoje užtikrintume saugesnį atstumą tarp vaikų). Kasdien koplyčia bus dezinfekuojama, vaikai privalės susitikimo metu dėvėti nosį ir burną dengiančią veido kaukę, užėjus bus galimybė dezinfekuoti rankas. 

Jei Covid-19 epidemijos prevencinės aplinkybės keistųsi, dar spalio mėnesio eigoje, nieko nelaukiant, prisitaikytume prie jų ir iš anksto taikytume nuotolinį pasiruošimo būdą, apie kurį jau esame apgalvoję ir planuojame pereiti nuo lapkričio mėnesio. Dėl šios priežasties, registracijos metu yra labai svarbu pateikti ne tik tėvelių el.pašto adresą, bet ir elektroninio pašto paskyros adresą, per kurią ir pačiam vaikui bus galimybė be didelių kliūčių prisijungti prie nuotolinių katechezių Google Meet platformoje. Tai nebūtinai turi būti vaiko asmeninis el. pašto adresas, jis gali būti sukurtas naujai ir naudojamas tik šiam tikslui; paskyra turėtų būti gmail.com platformoje ir prie jos vaikas turėtų galimybę prisijungti savarankiškai. 

 • Jau nuo lapkričio mėnesio, taikysime mišrų nuotolinį pasiruošimo būdą “3+1“  Pirmosios Komunijos katechezėms, kurio metu vaikai kas mėnesį turėtų 3 nuotolines katechezes įprastu grupelės susitikimo laiku Google Meet platformoje, ir 1 privalomą susitikimą sekmadienį, kuris vyktų gyvai prieš arba po šv.Mišių priklausomai nuo katechezės grupės. Šie susitikimai vaikams kartą per mėnesį vyktų klebonijos koplyčioje, kurioje kiekvieną sekmadienį susitiktų vis kita grupelė vaikų. Susitikimų tikslias datas bei laiką (iki sausio mėnesio pabaigos) pateiktume dar spalio mėnesį, sudarydami kiekvienai šeimai galimybę planuoti iš anksto savo užsiėmimus ir užtikrinti vaiko dalyvavimą gyvoje katechezėje .
 • Kiekviena šeima registruojanti savo vaiką įsipareigoja visus ateinančius mokslo metus bendradarbiauti su parapija (ypač katechetu) palydint savo vaiką pasiruošimo sakramentams kelyje, atsakingai dalyvaujant katechezėse (gyvai ir nuotoliniu būdu) ir sekmadienio šv.Mišiose, kol tokia galimybė bus leidžiama Bažnyčios vadovybės (bei jų transliacijose, jei dalyvavimas gyvai taptų nebesaugus ir nebeleidžiamas). Todėl norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog nei viena pusė – t.y. nei mes, nei jūs, negalime pasilikti vieni, ir jau dabar svarbu sutarti ir pasiryžti bendradarbiauti, kad šis vaiko pasiruošimas nebūtų tik imitacija, o sąmoningas ir nuoseklus kelias krikščioniško auklėjimo keliu, visiems drauge susitelkiant prie bendrų iššūkių ir susiklosčiusių aplinkybių šiais ypatingais mokslo metais. Katechetai nuolat bus pasiekiami telefonu ir elektroniniu paštu, pasiruošę padėti tėvams išspręsti atsiradusias problemas. Jei vaikas susirgtų, turėtų peršalimo simptomus, arba privalėtų laikytis saviizoliacijos, tokiu atveju būtų būtina susitarti su grupės katechetu dėl katechezės nuotoliniu būdu.
 • Atskirų tėvų katechezių nebus. Tėvų katechezę integruosime į nuolatinę pagalbą savo vaikams, užtikrinant bendradarbiavimą visus mokslo metus ir jei aplinkybės leistų, surengsime 4 susitikimus mokslo metų eigoje, kurie bus skirti: susipažinti su katechetu ir visa ateinančių mokslo metų eiga (spalio mėn. pirmoji vaiko katechezė), peržvelgti esamą situaciją (sausio mėn.), pasiruošti pirmajai išpažinčiai (balandžio mėn.), pasiruošti Pirmosios Komunijos šventei (gegužės mėn.). Be abejo šios datos gali keistis dėl pasikeitusios viruso plitimo situacijos: apie tuos susitikimus informuosime iš anksto. Išskyrus šiuos 4 susitikimus, kitose katechezėse vaikų tėvai į koplyčią nebus įleidžiami. Norintys palaukti savo vaikų turės galimybę tai padaryti bažnyčioje, tuo tarpu pasimelsdami už juos.
 • Kol aplinkybės mums leidžia, laikantis saugumo reikalavimų (dėvint nosį ir burną dengiančią veido kaukę, laikantis saugaus atstumo tarp žmonių, dezinfekuojant rankas įėjus ir išeinant) esame Bažnyčios paraginti dalyvauti šv.Mišiose. Tai nėra atsiradusi naujiena, o pavyzdingas atsiliepimas į 3-ąjį Dievo įsakymą. Vaikai drauge su savo šeimomis yra raginami dalyvauti kiekvieną sekmadienį 15:00 val. vykstančiose šv.Mišiose lietuvių kalba, arba 13:00 val. lenkų kalba. Jeigu dėl viruso plitimo pablogėjusios situacijos bus Bažnyčios vadovybės nuspręsta uždaryti bažnyčias ir neleisti gyvai dalyvauti pamaldose, tai bus rimta priežastis atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose.

Jei manote, kad tokiomis sąlygomis jūsų šeimai yra per didelis įsipareigojimas, rekomenduojame sakramento pasiruošimą atidėti kitiems metams, tačiau šv.Mišiose ne mažiau esate laukiami! Joks pasiruošimas priimti sakramentus nebus veiksmingas ir naudingas, jeigu nebus žmogaus asmeninio dalyvavimo sekmadienio liturgijoje.

Vaikų katechezei bus naudojama Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro paruošta programa. Per pirmą katechezę spalio mėnesį bus duodama visa reikalinga medžiaga (pratybų knygelė, maldinėlis, Tikėjimo Išpažinimo maldos kortelė, Mišių lankomumo lapelis). 

Tėvai registruojantys savo vaiką, internetinėje anketoje pateiks visus savo vaiko duomenis, reikalingus registracijai Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams pasiruošti. Registracija bus patvirtinta sulaukus parapijos referentės skambučio, kurio metu bus susitarta ir pasirinkta katechezės grupė (atitinkanti patogiausią laiką ir dieną Jūsų vaikui prisijungti tiek gyvuose užsiėmimuose spalio mėnesį, tiek nuotoliniuose nuo lapkričio mėnesio). Po patvirtintos registracijos kiekviena šeima sulauks informacinio laiškelio registracijos anketoje nurodytu el.pašto adresu. 

Pirmajame katechezės susitikime drauge su vaikais privalo dalyvauti ir bent vienas iš vaiko tėvelių/globėjų. Šio susitikimo tikslai yra: susipažinti su grupės katechetu, gauti visą reikalingą medžiagą skirtą vaiko pasiruošimui bei išsamią informaciją apie šių mokslo metų eigą šiomis ypatingomis sąlygomis. Susitikimo metu tėveliai bus kviečiami pasirašyti Registracinį Sutikimo dokumentą, patvirtinantį registruojamo vaiko duomenis internetinėje registracijos anketoje, bei leidimą juos naudoti.

Katechetų ir bažnyčios išlaikymui prašome tėvelius prisidėti 20 eurų auka šiems mokslo metams: šią auką reikėtų perduoti katechetui pirmo susitikimo metu, kartu su Krikšto sakramento pažymėjimo kopija. Jeigu yra šeima, kuriai dėl finansinių sunkumų nėra galimybės paremti parapijos su šia auka, prašome apie tai informuoti parapijos referentę, kuomet sulauksite jos skambučio dėl registracijos procedūros užbaigimo, ir būsite atleisti nuo šios aukos.

Jeigu kyla klausymų arba neaiškumų, prašome mums parašyti elektroniniu paštu: bosko.katecheze@gmail.com

Jei epideminė situaciją keistųsi, nedelsiant reaguotume į ją ir operatyviai susisiektume su visais tėveliais informuoti apie pasikeitimus. To paties prašome ir kiekvienos šeimos: jei kažkas artimoje Jūsų aplinkoje arba Jūs patys ar Jūsų vaikai susirgtų COVID-19, ar dėl kontakto su sergančiuoju turėtumėte izoliuotis, prašome kuo skubiau mus apie tai informuoti.
Rūpintis vieni kitais yra didžiulė vertybė ir pareiga!

Trumpai ką siūlome? 

 • Dalyvavimas šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį nuo spalio 4 d.
 • Spalio mėnesį: 4 gyvi susitikimai vaikams besiruošiantiems Pirmajai Komunijai (darbo dienomis). 
 • Nuo lapkričio mėn.: 3 susitikimai kas mėnesį nuotoliniu būdu (darbo dienomis) + 1 susitikimas gyvai (sekmadienį).
 • Vaikų besiruošiančių Pirmajai Komunijai tėvelių susitikimai su katechetu: spalio pradžioje, sausio mėn., balandžio mėn., gegužės mėn.
 • Pagal dabartines sąlygas: balandžio mėn. – Pirmoji Išpažintis, gegužės/birželio mėn. – Pirmosios Komunijos šventė.