Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

 Trečiadienį, spalio 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant švč. M. Marijai. Prašymus ir padėkas galime užrašyti zakristijoje.

Jos proga Popiežius mums siūlo temą: „Pašaukti leisti suspindėti tiesos žodžiui“. Raginame pasimelsti už misionierius ir misijų intencija.

Spalio 11 d., minint Vatikano II Susirinkimo 50 metų atidarymo jubiliejų, popiežiaus Benedikto XVI sprendimu, prasidės Tikėjimo metai, kurie užtruks iki kitų metų Kristaus Karaliaus iškilmės. Visus šiuos metus bus proga mums visiems apmąstyti ir atnaujinti savo tikėjimą, Dievo dovaną ir žmogaus atsakomybę. Oficialiai Tikėjimo metus pradėsime ketvirtadienį,  spalio 11 d., Vilniaus arkikatedroje 11 val. šv. Mišiomis su kardinolu arkivysk. A. J. Bačkiu ir ateinantį sekmadienį mūsų bažnyčioje 11 val. Ateinantį sekmadienį pamokslo metu pristatysime Tikėjimo metų esmę ir prasmę.

 

1875 metais šv. kun. Jonas Boskas išsiuntė pirmąją saleziečių grupę į misijas. Šiais metais jau 143-ąjį kartą siuntimą misijoms gaus nauja 45 jaunų saleziečių grupė, kuri šiomis dienomis dalyvauja specialiame pasiruošimo kurse: 17 kunigų, 6 broliai vienuoliai ir 22 noviciatą baigusių brolių. Net 29 iš jų yra iš Azijos. Tuo tarpu iš Europos yra 8, Afrikos ir Madagaskaro – 5, iš Amerikos – 3. Misijoms pasiruošimo kurso metu Šv. Pranciškaus Salezo Draugijos vienuoliai susipažins su priemonėmis ir metodais reikalingais sutinkant, mokant ir evangelizuojant kitų šalių jaunimą.

Rugsėjo 30 d. jaunieji misionieriai iš Saleziečių vyriausiojo rektoriaus rankų kun. Pascual Chavez gaus siuntimą ir misionieriaus kryžių. 11 misionierių vyks į Afriką, 15 – į Ameriką, 9 – į Aziją ir 10 – į Šiaurės Europos šalis.

Vaikų, kurie norėtų šiais metais priimti Pirmąją Komuniją, tėvai turėtų kreiptis į raštinę nuo rugsėjo 10 d. šiokiadieniais nuo 18 iki 19 val. Taip pat jaunimas nuo 15 metų, norintis priimti Sutvirtinimo sakramentą payday loans online, turėtų registruotis raštinėje tuo pačiu metu. Prašome atsinešti registruojamo asmens krikšto pažymėjimo kopiją. Registracija vyks nuo rugsėjo 10 iki 28 d. Pasirengimo Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimui katechezės užsiėmimai prasidės nuo pirmosios spalio mėn. savaitės.