Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Balandžio 13 d. Kristaus kančios – Verbų sekmadienis

2014-04-08

Mišių tvarkaraštis kaip kiekvieną sekmadienį (8, 11, 15, 19 val.). Kiekvienų šv. Mišių metu pašventinamos verbos. Tą sekmadienį rinkliava skirta Vilniaus kunigų seminarijai.

Both comments and pings are currently closed.