Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. vasario mėn. 4 d. skelbimai

2024-02-03

V eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Agotą, mergelę ir kankinę, šv. Mišios – 7 ir 19 val. Per šv. Mišias šventinamas vanduo ir duona. Duonos ir vandens prašome atsinešti su savim. Antradienį minime šv. Paulių Mikį ir jo draugus kankinius, šeštadienį – šv. Skolastiką, kitą sekmadienį – Lurdo Švč. M. Mariją.
  • Šeštadienį, vasario 10 d., minėsime pasaulinę ligonių dieną: šv. Mišios už ligonius bus šeštadienį 11 val. (dėmesio: ne 10 val. o 11 val.) ir šv. Mišių metu suteiksime ligonių patepimą norintiems ligoniams. Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį ankščiau). Raginame atvežti savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems. Šeštadienį kitos Mišios, be ligonių patepimo, bus aukojamos 19 val.
  • Kitą sekmadienį, vasario 11 d., kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnių šventę, kuri vyks po vaikų Mišių, tai yra 16 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę ir atsisveikinsime su žiema pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Dalyvavimas nemokamas.
  • Išeidami iš bažnyčios galite įsigyti katalikiškos spaudos, rekomenduojame naująjį Saleziečių Žinių numerį.
  • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
  • Mūsų parapija prisijungia prie projekto „Padovanok šilumą“ Ukrainos žmonėms. Bažnyčios gale prie sienos stovi dėžė, į kurią galite dėti žvakių likučius, kuriuos turite namuose: surinksim tuos likučius ir atiduosime savanoriams, kurie pagamins žvakes šildyti žmones Ukrainoje. Dėžė liks mūsų bažnyčioje visą vasario mėnesį iki kovo pradžios.

Both comments and pings are currently closed.