Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. sausio mėn. 21 d. skelbimai

2024-01-20

III eilinis sekmadienis

  • Šiandien minime Dievo Žodžio sekmadienį. Liturginių metų trečiąjį eilinio laiko sekmadienį esame paraginti popiežiaus Pranciškaus kartu garbinti Dangiškąjį Tėvą ir padėkoti Jam už Jo Žodį, kilusį iš Jo ir esantį Senajame ir Naujame Testamente.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj pal. Laura Vikunja, trečiadienį šv. Pranciškų Salezą, ketvirtadienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę), penktadienį šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus, šeštadienį šv. Jurgį Matulaitį.
  • Trečiadienį, sausio 24 d., nuo 7:30 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją per visas bažnyčias. Pavesime šiuos jubiliejinius metus Viešpačiui ir prašysime Jo palaimos visoms mūsų šeimoms ir Tėvynei.
  • Rytoj taip pat prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus kitą sekmadienį, sausio 28 d. (šv. Mišios 8, 11, 15, 19 val.). Po 11 val. iškilmingų šv. Mišių Pavilnio pučiamųjų bigbendas atliks koncertą mūsų bažnyčioje šv. Jono Bosko garbei. Kviečiame pasiklausyti.

Both comments and pings are currently closed.