Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. gegužės mėn. 26 d. skelbimai

2024-05-26

Šv. Trejybė

  • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį, 30 d., minėsime mūsų bažnyčios konsekracijos metines (mišių tvarka – šiokiadienio, vakare procesija), penktadienį Švč. M. Marijos Apsilankymą, šeštadienį šv. Justiną, kankinį. Kitą sekmadienį švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Lietuvoje ir Tėvo dieną. Esame pakviesti į Katedrą 12:30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų.
  • Šį ketvirtadienį, gegužės 30 d., mūsų parapijoje vakare švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18:40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu – tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.
  • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
  • Visus kviečiame nuo birželio 1 d. dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedosime kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių Mišių, šeštadieniais po 10 val. Mišių.
  • Primename, kad šiandien vyksta Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai. Raginame visus atlikti savo pilietines pareigas, einant balsuoti. Kiekvienas tegul balsuoja kaip jam sako sąžinė: svarbiausia yra dalyvauti balsavime ir atiduoti savo balsą kandidatui, kuris galėtų dorai atstovauti tautą ir gerbti krikščioniškas vertybes ir žmogaus orumą.
  • Sveikiname kunigą Mireką, kuris vakar minėjo savo kunigystės 29-asias metines, kun. Michalą kuris rytoj paminės savo pirmąsias kunigystės šventimų metines, ir kun. Vincentą kuris antradienį minės savo 13-asias kunigystės metines. Tegul Viešpats juos visus laimina ir palaiko savo Meilėje kaip Jo ištikimi tarnai.

Both comments and pings are currently closed.