Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. gegužės mėn. 19 d. skelbimai

2024-05-19

Šventosios Dvasios atsiuntimas

  • Šiandien Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės. Baigiasi liturginis Velykų laikas. Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas “O Dvasia, Viešpatie, nuženk”. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, antrąją Sekminių dieną, Švč. M. Marijos Bažnyčios Motinos šventę, ketvirtadienį 23 d. Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo kunigo šventę, penktadienį 24 d. Švč. M. Marijos krikščionių pagalbos šventė, mūsų parapijos atlaidai: kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Ketvirtadienį, gegužės 23 d., iškilmių išvakarėse, po lenkų kalbos Mišių, 18:45 val. vyks Marijos procesija aplink bažnyčią su rožinio malda. Po procesijos (ne 19 val.) bus aukojamos iškilmingos Mišios (Jėzaus garbei) ir bus giedama Marijos litanija. Kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus.
  • Penktadienį, gegužės 24 d. Marijos krikščionių pagalbos iškilmės: kviečiame dalyvauti ir pelnyti visuotinius atlaidus. Bus aukojamos šv. Mišios 7 val. ir 19 val. po lietuvių kalbos vakarinių Mišių ir litanijos visi mūsų parapijos chorai giedos Marijos giesmes Marijos garbei: kviečiame ateiti pasiklausyti.

Both comments and pings are currently closed.