Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. birželio mėn. 23 d. skelbimai

2024-06-22

12 eilinio laiko sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj, pirmadienį šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmes: šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos tik 19 val. Nors rytoj bus paskutinis mėnesio pirmadienis, nebus transliacijos per Marijos Radiją (kaip ir liepos ir rugpjūčio mėnesius). Šeštadienį minime šv. Petrą ir Paulių, apaštalus. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje baigiasi būtent per šv. Petro ir Pauliaus iškilmes.
  • Kitą sekmadienį bus renkamas šv. Petro skatikas – visų tikinčiųjų Popiežiaus gerų darbų iniciatyvose visuotinės Bažnyčios atžvilgiu dalyvavimo išraiška.
  • Jau nuo šio sekmadienio, nebebus aukojamos Mišios 15 val. iki rugpjūčio pabaigos imtinai. Vėl pradėsim aukoti Mišias 15 val. nuo rugsėjo pirmojo sekmadienio (rugsėjo 1 d.).
  • Visus dar šią savaitę kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.

Both comments and pings are currently closed.