Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. spalio mėn. 22 d. skelbimai

2023-10-21

XXIX eilinio laiko sekmadienis

  • Šiandien Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliava yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį šv. Simoną ir Tadą apaštalus.
  • Dar kviečiame kalbėti kartu rožinį mūsų bažnyčioje, šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos. Šeštadieniais po 10 val. Mišių.
  • Popiežiaus Pranciškaus paraginimu katalikų tikintieji kviečiami spalio 27 d., penktadienį, melstis ir pasninkauti už taiką. Vienydamiesi su popiežiumi prašysime Dievo apšviesti galingųjų širdis, kad taikos dovana būtų suteikta, ypač Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje. Ypač kviečiame žmones penktadienio vakarą dalyvauti Mišiose su rožinio malda šia intencija ir tą dieną pasninkauti šiek tiek mažiau valgant.
  • Baigiantis spalio mėnesiui kviečiame visus parapijiečius ateinantį šeštadienį, spalio 28 d., 20 val. dalyvauti religinių giesmių karaoke vienuolyno pirmojo aukšto salėje.
  • Šiandien minint pasaulinę misijų dieną, iš mūsų bažnyčios bus transliuojamos šv. Mišios lietuvių kalba 12:30 val. per LRT PLIUS televiziją, ir kviečiame jose dalyvauti. Šiandien šv. Mišios lietuvių kalba bus 8, 12:30, 15, 19 val., o lenkų kalba 9:30 ir 13:45 val. (rožinis lietuvių kalba 11:50, lenkų kalba – 9:00).
  • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos sukalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms sudėtinėms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę PRIE ALTORIAUS (O NE BAŽNYČIOS GALE). Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais. PASTABA: paprastas Mišias galite užsakyti bažnyčios gale, bet nebeprašykite nuo lapkričio 1 d iki 8 d. nes nebėra vietų (galime dar ryte šiokiadieniais).
  • Nepamirškite, kad kitą sekmadienį spalio 29 d. bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Tad kitą sekmadienį miegosime vieną valandą ilgiau.

Both comments and pings are currently closed.