Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. spalio mėn. 1 d. skelbimai

2023-09-30

XXVI eilinio laiko sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Angelus Sargus, trečiadienį šv. Pranciškų Asyžietį, ketvirtadienį šv. Faustiną Kovalską, šeštadienį Rožinio Švč. M. Marija.
  • Šiandien prasideda spalio mėnuo. Pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti Rožinį: sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių, šeštadieniais po 10 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po vakarinių Mišių. Kiekvieną dieną sukalbėsim rožinį misijų mėnesio intencija naudojant rožinio knygutę, kurią kunigas Aleksandras paruošė kaip Nacionalinės misijų tarnybos direktorius visoms Lietuvos bažnyčioms, lietuvių ir lenkų kalba.
  • Jau iš anksto pranešame kad spalio 22 d., švenčiant Pasaulinę misijų dieną, nebus Mišių 11 val., nes bus transliacija per LRT iš mūsų bažnyčios ir bus aukojamos Mišios 12:30 val. lietuvių kalba. Lenkų Mišios vietoj 13 val. bus aukojamos 13:45 val. Visos kitos Mišios bus aukojamos jų įprastu laiku.
  • Rytoj, spalio 2 d., Lazdynų bendrija „Bočiai“ ir kiti kviečia visus į renginį, skirtą tarptautinei pagyvenusiųjų žmonių dienai paminėti, Lazdynų seniūnijos salėje 13 val.
  • Trečiadienį, spalio 4 d. sukanka kun. Petro Dumbliausko mirties šeštosios metinės, o penktadienį spalio 6 d. – kun. Vladislovo Mikulevičiaus mirties metinės (17 metų po mirties). Prisiminkime savo maldose šiuos garbingus saleziečius, dirbusius mūsų parapijoje.
  • Spalio 5 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po Mišių sukalbėsime Rožinį už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus ir vienuolius. Artėjantį penktadienį spalio 6 d. nebus Jėzaus Širdies litanijos ir adoracijos, o kalbėsime rožinį po vakarinių Mišių.
  • Šiandien po 15 val. šv. Mišių, bus organizuojama rudens šventė vaikams: kviečiame visus vaikus dalyvauti Mišiose ir likti šventėje. Šiandien žaidimų metu vyks bažnyčioje susitikimas su tėvais kurių vaikai bus ruošiami priimti Pirmąją Komuniją. Nuo kito sekmadienio, kiekvieną sekmadienį 16 val., po Mišių, vyks žaidimai vaikams.

Both comments and pings are currently closed.