Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. sausio mėn. 29 d. skelbimai

2023-01-28

Šv. Jono Bosko atlaidai

 1. Šiandien švenčiame parapijos atlaidus ir šv. Jono Bosko iškilmę: paveskime savo intencijas mūsų parapijos globėjui ir prašykime, kad saugotų toliau mus visus ir visą parapiją.
 2. Šią savaitę liturgijoje bus:
  1/30 pirmadienį, rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame sukalbėti kartu rožinį 11.30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas. Tą dieną kitos Mišios bus 7 ir 19 val.
  1/31 antradienį liturginė šv. Jono Bosko šventė. Šv. Mišios – 7 ir 19 val.
  2/1 trečiadienį mūsų bažnyčioje vyks visos dienos adoracija nuo 7.30 iki 20 val. Švč. Sakramentas bus išstatytas visą dieną išskyrus Mišių metu. Kviečiame užsukti į bažnyčią aplankyti Viešpatį ir jam atnešti maldą už Bažnyčią, už naujus pašaukimus, už taiką pasaulyje, ir už ir mums brangius žmones.
  2/2 ketvirtadienį Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7 ir 19 val.). Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas (prieš vakaro Mišias bus galimybė įsigyti bažnyčioj žvakes). Po Mišių – malda už pašaukimus į dvasinį luomą.
  2/3 penktadienį šv. Blažiejaus minėjimas, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų. Kadangi tai bus pirmasis mėnesio penktadienis, po vakaro Mišių bus švč. Sakramento adoracija, Jėzaus Širdies litanija.
  2/5 sekmadienį šv. Agotos minėjimas ir sekmadienio Eucharistija. Tą dieną po visų šv. Mišių šventinsime duoną ir vandenį. Prašome atsinešti savo duonos ir vandens.
 3. Šiandien po 11 val. šv. Mišių, baritonas Jonas Sakalauskas atliks religinės muzikos koncertą. Kviečiame pasiklausyti.
 4. Šiandien po 15 val. Mišių kviečiame vaikus pasilikti iliuzionisto „Alan Magic“ triukų pasirodyme. Primename kad šv. Jonas Bosko yra fokusininkų globėjas.

Both comments and pings are currently closed.