Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. sausio mėn. 1 d. skelbimai

2022-12-31

Švč. M. Marija, Dievo gimdytoja

Nuoširdžiai sveikiname su Naujaisiais 2023-aisiais Viešpaties metais. Linkime Dievo palaimos, sveikatos ir visam pasauliui taikos ir ramybės. Su švente!

  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Bazilijų Didįjį ir Grigalių Nazianzietį, vyskupus ir Bažnyčios mokytojus. Penktadienį –Viešpaties apsireiškimas – Trys karaliai. Per šv. mišias (7 ir 19 val.) pašventinsime kreidą. Kitą sekmadienį – Jėzaus krikštas: irgi bus galimybė gauti pašventintą kreidą.
  • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po šv. Mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystės luomą. Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
  • Kitą sekmadienį, sausio 8 d., kviečiame vaikus į vaikų Mišias 15 val., o po Mišių į šventę. Bus programa ir dovanos visiems vaikams.

Both comments and pings are currently closed.