Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. lapkričio mėn. 26 d. skelbimai

2023-11-25

Kristaus Karaliaus iškilmė

  • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmes. Po sumos, 12 val. padėkosime Dievui sukalbėdami Gailestingumo Vainikėlį prie švč. Sakramento. Šios dienos rinkliava yra skirta kunigų seminarijos išlaikymui. Už visas aukas dėkojame.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį šv. Andriejų, apaštalą.
  • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
  • Pirmą mėnesio penktadieni po vakarinių šv. Mišių bus adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litaniją.
  • Kitą sekmadienį jau pirma Advento sekmadienis. Per pirmąsias mišias pašventinsime kalėdaičius. Rarotų mišias bus aukojamos kiekviena sekmadieni 8 val.
  • Nuo kito sekmadienio ir viso Advento metu bažnyčioje prie išėjimo bus padėta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų solidarumo ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems ir Kalėdų laiku.

Both comments and pings are currently closed.