Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2023 m. birželio mėn. 25 d. skelbimai

2023-06-25

XII eilinio laiko sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Ireniejų, vyskupą ir kankinį, ketvirtadienį šv. Petro ir Pauliaus, apaštalų, iškilme – šv. Mišios šiokiadienio tvarka. Nuo kito sekmadienio šv. Mišių 15 val. nebus aukojamų iki rugpjūčio paskutinio sekmadienio.
  • Kitą sekmadienį bus renkamas šv. Petro skatikas – visų tikinčiųjų Popiežiaus gerų darbų iniciatyvose visuotinės Bažnyčios atžvilgiu dalyvavimo išraiška.
  • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, 11:30 bus kalbamas rožinis ir 12 val. bus aukojamos šv. Mišios, kurios bus transliuojamos per Marijos radiją. Kviečiame dalyvauti.
  • Ketvirtadienį, šv. Petro ir Pauliaus šventės dieną, baigiasi laikas, skirtas velykinei išpažinčiai atlikti. Dar šią savaitę iki penktadienio, birželio 30 d., giedosime Jėzaus Širdies litaniją.
  • Primename visiems apie didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje liepos 1 – 12 d.
  • Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 17 d. iki 28 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Privaloma išankstinė internetinė registracija – nuo liepos 1 d.

Both comments and pings are currently closed.