Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. spalio mėn. 2 d. skelbimai

2022-10-01

XXVII eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Pranciškų Asyžietį, trečiadienį šv. Faustiną Kovalską, penktadienį Rožinio Švč. M. Mariją.
  • Vakar prasidėjo spalio mėnuo. Pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti Rožinį: šeštadieniais ryte po 10 val. šv. Mišių, sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po vakarinių Mišių. Kiekvieną dieną sukalbėsim rožinį misijų mėnesio intencija, naudojant rožinio knygutę, kurią kunigas Aleksandras paruošė kaip Nacionalinės misijų tarnybos direktorius visoms Lietuvos bažnyčioms, lietuvių ir lenkų kalba.
  • Spalio 6 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po Mišių sukalbėsime Rožinį už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus ir vienuolius. Artėjantį penktadienį nebus Jėzaus Širdies litanijos ir adoracijos, o kalbėsime rožinį po vakarinių Mišių.
  • Antradienį, spalio 4 d. sukanka kun. Petro Dumbliausko mirties penktosios metinės, o ketvirtadienį spalio 6 d. – kun. Vladislovo Mikulevičiaus mirties metinės (16 metų po mirties). Prisiminkime savo maldose šiuos garbingus saleziečius, dirbusius mūsų parapijoje.
  • Šiandien po 15 val. šv. Mišių, bus organizuojama rudens šventė vaikams: kviečiame visus vaikus dalyvauti Mišiose ir likti šventėje. Nuo kito sekmadienio, kiekvieną sekmadienį 16 val., po Mišių, vyks žaidimai vaikams.
Both comments and pings are currently closed.