Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. spalio mėn. 16 d. skelbimai

2022-10-15

XXIX eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Ignotą Antiochietį vyskupą ir kankinį, antradienį šv. Luką evangelistą, šeštadienį šv. Joną Paulių II, popiežių.
  • Šį trečiadienį, spalio 19 d., kviečiame universiteto studentus į naują bendravimo grupę, kurią ves kun. Oliveris: yra kviečiami bet kokio kurso universiteto studentai arba tokio panašaus amžiaus dirbantieji jaunuoliai.
  • Dar kviečiame kalbėti kartu rožinį mūsų bažnyčioje, šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos. Šeštadieniais po 10 val. Mišių. Primename, kad suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris pamaldžiai kalba rožinį.
  • Raginame įsigyti katalikišką spaudą išeinant iš bažnyčios. Yra „Artuma“, „Magnificat“, „Magnificat vaikams“, „XXI amžius“.
  • Kitą sekmadienį, SPALIO 23 d., minint pasaulinę misijų dieną, iš mūsų bažnyčios bus transliuojamos šv. Mišios lietuvių kalba 12.30 per LRT PLIUS televiziją, ir kviečiame jose dalyvauti. Tą sekmadienį šv. Mišios lietuvių kalba bus 8, 12.30, 15, 19 val., o lenkų kalba 9.30 ir 13.45 val. (rožinis lietuvių kalba 18.30, lenkų kalba – 9.00).
  • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos sukalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms sudėtinėms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę PRIE ALTORIAUS (O NE BAŽNYČIOS GALE). Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais. PASTABA: paprastas Mišias galite užsakyti bažnyčios gale, bet nebeprašykite nuo lapkričio 1 d iki 8 d. nes nebėra vietų (galime dar ryte šiokiadieniais). Kas užrašė Mišias iki vakar vakaro paskaitysime, bet, kas įdės lapelį paprastoms mišioms lapkričio 1-8 d. nuo šio momento, pridėsime prie sudėtinių mišių, bet neskaitysime jų metu. Trumpai: paprastoms Mišioms naudoti aukų dėžutę prie durų (bet ne lapkričio 1-8 dienoms), o sudėtinėms Mišioms už mirusius naudoti aukų dėžutę čia priekyje prie altoriaus laiptų.
Both comments and pings are currently closed.