Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. rugpjūčio mėn. 28 d. skelbimai

2022-08-29

XXII eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Jono Krikštytojo nukankinimą, šeštadienį šv. Grigalių Didįjį, popiežių, Bažnyčios mokytoją. Rytoj nebus šv. Mišių 12 val. ir rožinio 11,30 val., transliuojamų per Marijos radiją.
  • Nuo rugsėjo mėn. kiekvieną sekmadienį 15 val. aukosime šv. Mišias vaikams. Rugsėjo 4 d. 15 val. mūsų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus moksleivius, jų mokytojus ir mokyklos darbuotojus. Kviečiame dalyvauti. Primename tėvams, kad jų krikščioniška pareiga – pasistengti, kad vaikai galėtų lankyti tikybos pamokas. Kiekviena mokykla turi sudaryti tokias sąlygas, kad kiekvienas vaikas galėtų išgirsti apie Dievą.
  • Rugsėjo 4 d. po 11 val. Mišių atsisveikinsime su kunigu Maksimu, kuris išvažiuoja į Telšius, sveikinsime kunigą Aleksandrą kaip parapijos kleboną, ir kunigą Vincenzo, sugrįžusį į Vilnių.
  • Rugsėjo 3 d., šeštadienį, Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą į kasmetinį organizuojamą Aušros Vartų – Trakų piligriminį žygį. Registracija vyksta iki rugpjūčio 30 d. internetu.
  • Kitą sekmadienį Gyvojo Rožinio susitikimas: kviečiame 18 val. bažnyčioje pasimelsti kartu.
Both comments and pings are currently closed.