Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. liepos mėn. 3 d. skelbimai

2022-07-03

XIV eilinis sekmadienis

  • Šiandien rinkliava yra skirta popiežiaus skatikui – Popiežiaus labdaros veiklai paremti. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų dosnumą. Per Vilniaus arkivyskupijos kuriją siųsime surinktus pinigus Popiežiui Romoje.
  • Trečadienį, liepos 6 d., minime Valstybės dieną, Mindaugo karūnavimo šventę: šv. Mišių tvarka – kaip įprasta šiokiadieniais (7 ir 19 val.).
  • Primename visiems apie didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje liepos 1 – 12 d. bei pal. Jurgio Matulaičio atlaidus Marijampolėje liepos 7-14 dienomis.
  • Liepos 7 d., pirmą mėnesio ketvirtadienį, po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus.
  • Nuo liepos 18 iki 29 d. mūsų parapijoje bus dieninė stovykla. Visus norinčius nuoširdžiai jau dabar kviečiame. Mūsų parapijos Facebook’o paskyroje yra pasiekiama dieninės stovyklos registracijos anketa. Raginame ten sekti naujienas. Vaikų dalyvavimas dieninėje stovykloje bus įmanomas tik po išankstinės registracijos.
  • Liepos ir rugpjūčio mėnesį 15 valandos vaikų šv. Mišių nebus.
  • Šiandien bažnyčioje susirenka Gyvojo rožinio nariai 18 val. Kviečiam prisijungti maldoje.
Both comments and pings are currently closed.