Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. lapkričio mėn. 20 d. skelbimai

2022-11-19

Kristus Visatos valdovas

  • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmes, baigiasi liturginiai metai. Šios dienos rinkliava yra skirta kunigų seminarijos išlaikymui. Už visas aukas dėkojame.
  • Kitą sekmadienį jau pirmas Advento sekmadienis. Per pirmąsias Mišias pašventinsime kalėdaičius, kuriuos galėsite įsigyti nuo kito sekmadienio po kiekvienų šv. Mišių. Rarotų Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Švč. M. Marijos Paaukojimą, antradienį šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę: tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija. Penktadienį minėsime šv. Andriejų Zung-Laką, ir jo draugus, Vietnamo kankinius.
  • Penktadienį, lapkričio 24 d. po vakarinių šv. Mišių bus Marijos krikščionių pagalbos pamaldos
Both comments and pings are currently closed.