Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. lapkričio mėn. 12 d. skelbimai

2022-11-12

XXXIII eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį Švč. M. Mariją Gailestingumo Motiną. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.
  • Vakar vakare prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai. Kviečiame visus dalyvauti atlaidose. Programa pakabinta prie durų.
  • Išeinant iš bažnyčios galite įsigyti katalikišką spaudą. Išėjo naujas numeris „Artumos“, „Magnificat“.
  • Pranešame, kad šį ketvirtadienį pasidarė silpna kunigui Mykolui ir paguldėme į ligoninę. Jam prastai su širdimi ir bendra savijauta. Prašome Jūsų maldų už jį, ir linkime jam atsigauti greitai, nors būklė labai silpna.
  • Šiandien minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Būtent šiandien pagal liturginį kalendorių pirmą kartą yra švenčiama saleziečio šv. Artemido Zatti šventė. Jis buvo paskelbtas šventuoju spalio 9 d. – gyvendamas Argentinoje jis dirbo slaugytoju ir vaistinės bei ligoninės direktoriumi. Yra mums visiems dėmesio vargstantiems pavyzdys. Jo šventės proga paruošėme jo paveikslą, kuris dabar prie altoriaus ir šią savaitę pakabinsime mūsų parapijos Carito valgykloje.
    Carite laukiame mažas pensijas gaunančių ir socialiai remtinų lazdyniečių, kuriems Carito darbo metu dalinsime maisto produktų paketus. Kreiptis į mūsų Caritą trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 10 val.
    O gal esate vieniši žmonės? O gal jūsų kaimynui reikia, kad kas nors jį aplankytų? Mūsų parapijos Carito Artumos programos savanoriai yra pasiruošę padėti, ir nemokamai aplankyti, su jumis pabendrauti. Dėl pilnesnės informacijos kreiptis pas mus kunigus. Nebijokime priimti savanorių – parapija prisiima atsakomybę už savanorių parinkimą ir paruošimą, jie visi yra patikimi žmonės.
Both comments and pings are currently closed.