Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. birželio mėn. 19 d. skelbimai

2022-06-19

Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

  • Šiandien švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Lietuvoje. Katedroje 12:30 val. Vilniaus arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų.
  • Kunigas Aleksandras birželio 21 d. švenčia savo 25 metų kunigystės jubiliejų. Šiandien sveikiname ir pasimeldžiame už jį, dėkodami Dievui už jo tarnystę. Visų parapijiečių vardu kunigui Aleksandrui įteikiame Popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį palaiminimą ir šv. Mišių taurę su išgraviruotu užrašu: „Kunigui Aleksandrui Barelli švenčiant 25-ąsias kunigystės metines“. Iš visos širdies dėkojame už jo tarnystę ir prašome Dievo malonių, Švč. M. Marijos globos ir kunigo Bosko užtarimo.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį; ketvirtadienį 23 d. šv. Jono Krikštytojo Gimimą (23 d. šv. Mišios bus šiokiadienio tvarka); penktadienį 24 d. Švč. Jėzaus Širdies iškilmę.
  • Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją kalbame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.
  • Primename, kad visą birželio mėnesį kviečiame vaikus dalyvauti žaidimuose 14 val. ir šv. Mišiose 15 val.
Both comments and pings are currently closed.