Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2022 m. birželio mėn. 12 d. skelbimai

2022-06-12

Šv. Trejybė

  • Šį ketvirtadienį, birželio 16 d., mūsų parapijoje vakare švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu – tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.
  • Kitą sekmadienį švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Lietuvoje. Katedroje 12.30 val. Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų.
  • Kunigas Aleksandras birželio 21 d. švenčia savo 25 metų kunigystės jubiliejų. Sekmadienį 19 d. – ypač 11, 13 ir 15 val. – pasveikinsime ir pasimelsime už jį, dėkodami Dievui už jo tarnystę.
  • Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją sukalbame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.
  • Primename, kad visą birželio mėnesį kviečiame vaikus dalyvauti žaidimuose 14 val. ir šv. Mišioše 15 val.
  • Šią savaitę nuo pirmadienio iki trečiadienio 19 val. bus lietuvių vaikų Pirmosios Komunijos, kviečiame dalyvauti ir prisiminti maldoje.
  • Ateinantį šeštadienį, birželio 18 d., Vilniaus arkivyskupijos Vyskupas Augziliaras Darius Trijonis suteiks Sutvirtinimo sakramentą mūsų bažnyčioje 9 val. lenkų kalba ir 11 val. lietuvių kalba. Maloniai kviečiame.
Both comments and pings are currently closed.