Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2014 m. Gavėnios rekolekcijos

2014-03-30

Balandžio 4 d. Penktadienį

19 00      Šv. Mišios su pamokslu
19 45      Kryžiaus kelias

 Balandžio 5 d. Šeštadienį

 11 00      Šv. Mišios su pamokslu
19 00      Šv. Mišios su pamokslu

Balandžio 6 d. Sekmadienį

   800     Šv. Mišios su pamokslu
1100      Šv. Mišios su pamokslu
1500      Šv. Mišios moksleiviams
1900      Šv. Mišios su pamokslu

Rekolekcijas praves kun. Ramūnas Norkus, Kauno Metropolijos kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas.

Kviečiame dalyvauti, klausytis pamokslų ir naudotis proga atlikti velykinę išpažintį.

 

Both comments and pings are currently closed.