Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2013 m. Gavėnios rekolekcijos

2013-03-11

Kovo 15 d. Penktadienį

19 00      Šv. Mišios su pamokslu
19 45      Kryžiaus kelias
 

Kovo 16 d. Šeštadienį

11 00      Šv. Mišios su pamokslu
19 00        Šv. Mišios su pamokslu
 

Kovo 17 d. Sekmadienį

  800       Šv. Mišios su pamokslu
1100       Šv. Mišios su pamokslu
1500       Šv. Mišios moksleiviams
1900       Šv. Mišios su pamokslu
 

Rekolekcijas praves kun. Ramūnas Norkus, Kauno Metropolijos kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir naudotis proga atlikti velykinę išpažintį.

Both comments and pings are currently closed.