Parafia św. Jana Bosko w Wilnie

Bł. Filip Rinaldi

  

Kapłan salezjanin

28 maja 1856 r. – 5 grudnia 1931 r.

Wspomnienie – 5 grudnia

Filip znał ks. Bosko od samego dzieciństwa, lecz tylko mając 21 lat pozwolił mu się ‘zdobyć’, gdy przyjął jego zaproszenie by zostać księdzem salezjaninem. Gdy w 1882 r. został wyświęcony na księdza zostało mu powierzone zadanie wychowywania współbraci pragnących zostać kapłanami. Po śmierci ks. Bosko, od 1889 r. rozszerzał jego dzieło w Hiszpanii i Portugalii. W 1901 r. przełożony Generalny ks. Rua mianował go na Wikariusza Generalnego i ekonoma. Wytężona praca nie przeszkodziła mu w posłudze kapłańskiej i zostaniu wspaniałym kierownikiem duchowym. Nadał on rodzinie salezjańskiej nowy impuls ubogacając ją wspaniałym instytutem świeckich kobiet – Ochotniczkami ks. Bosko.

Wybrany w 1922 r. na Przełożonego Generalnego w szczególny sposób oddał się formacji salezjanów i szerzeniu czci ku Słudze Bożemu ks. Bosko (który został ogłoszony błogosławionym w 1929 r.), podkreślając jego życie duchowe, zjednoczenie z Bogiem, posłannictwo do młodzieży i nieograniczone zaufanie Maryi Wspomożycielce Wiernych. Jako genialny następca ks. Bosko potrafił odczytywać znaki czasu i do nich odważnie się ustosunkować.

Zmarł w Turynie. Ogłoszony został błogosławionym przez papieża Jana Pawła II w 1990 r.

***

„Ks. Bosko swoje niezabezpieczone od zewnątrz, szerokie i pełne odpowiedzialności dzieło doskonale złączył z wewnętrzną duchowością, której początek opierał się na świadomości Bożej obecności i która po trochu stała się nieustanną i żywą jednością z Bogiem. W taki sposób wcielił w sobie czynna kontemplację, ekstazę działania, w której zanurzył się aż do ostatniego tchnienia dla zbawienia dusz. Jasność spojrzenia i równowaga ks. Bosko dawała mu jasne, wyraźne spojrzenie nawet w najtrudniejszych sprawach, ponieważ nigdy nie przestał być głęboko zanurzony w obecności Bożej i zjednoczony z jego miłością.” (ks. Filip Rinaldi)

„Zdecydujmy się czynić dobrze, aby nawet najmniejszy nasz uczynek był miły Bogu. Ludzie często zapominają uczynione im dobro, lecz nie Bóg. On dostrzega i szklankę ożywczej wody podanej z miłości do Niego, i za to przygotowuje odpłatę.” (Ks. Bosko)

do listy świętych i błogosławionych