Parafia św. Jana Bosko w Wilnie

Ministranci

Kim jest ministrant?

Ministrare z łaciny oznacza służyć. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Najważniejszym celem ministranta jest dbanie o piękno liturgii, a także dawanie przykładu swoim rówieśnikom. Ministrantem jest się w kościele, w domu, w szkole, na podwórku. Tam swoją postawą i zachowaniem ministrant powinien dawać świadectwo swojej miłości do Boga i do drugiego człowieka. Ministrant ma poczucie obowiązku i sumiennie przestrzega wszystkich ustalonych dyżurów.

10 przykazań ministranta:

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

  • Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Wszyscy pragnący służyć Bogu przu Ołtarzu są proszenie o zwrócenie się do ks. Irka.