Parafia św. Jana Bosko w Wilnie

Św. Maria Dominika Mazzarello

 

Pierwsza przełożona Instytutu Córek Maryi Wspomożenia Wiernych

9 maja 1837 r. – 14 maja 1881 r.

Święto –13 maja

Oddana apostolstwu od samej młodości, później wierna ks. Bosko naśladowniczka. Razem z nim założyła instytut Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, który troszczy się w szczególny sposób o wychowanie biednych dziewcząt. Przykładana zakonnica, i choć nie skończyła żadnej szkoły, kierowała Instytutem z wielką mądrością. Miłość, którą promieniowała Maria Dominika pociągała wiele młodych dziewcząt i zachęcała do współzawodnictwa w hojności. W niczym się nie wyróżniając prowadziły one życie pełne zaufania Opatrzności. Towarzyszyło im rodzinne ciepło, które wokół siebie tworzyła pokorna „wikaria”. Taki duch pozostał, choć i lata biegły. W czasach, gdy M. D. Mazzarello była przełożoną generalną Instytut szybko się rozwijał.

Ze względu na swoja dary osobiste i cechy chrześcijańskie Maria Dominika jest przykładem nie tylko dla sióstr Instytutu Córek Maryi Wspomożycielki wiernych, lecz także innych członków rodziny salezjańskiej oraz dla sympatyków, naśladujących wielki ideał apostoła młodzieży.

***

„Odwagi, moje córki, to życie szybko mija i w momencie śmierci pozostają nam tylko nasze uczynki; ważne, aby były dobrze wykonane. W momencie śmierci kaprysy, wyniosłość, puste pragnienie, by wiedzieć wszystko i brak woli bycia posłusznym mniej mądrym od siebie spowodują w nas wielkie zamieszanie.” (Św. Maria Dominika Mazzarello)

„Bądźcie świętymi!” Powiecie, kto może tak wiele osiągnąć? Potrzeba by ogromnie dużo czasu, żeby być cały czas w kościele; trzeba by być bardzo bogatym, aby dawać hojne jałmużny; trzeba by być bardzo dobrze wykształconym, by móc zrozumieć, uczyć się, rozumować! Tak myśleć to wielki błąd. Nie jest prawdą, że świętość składa się ze złożonych i wyjątkowych rzeczy, dostępnych tylko niektórym wybranym. Nie jest to prawda, bo świętość to dobrze wykonać to, co mamy do wykonania. Święci wykonywali swoje obowiązki dla Boga, cierpiąc w imię Jego miłości, ofiarując swoje cierpienia i trudy. To właśnie jest droga świętości.” (ks. Bosko)

do listy świętych i błogosławionych