Parafia św. Jana Bosko w Wilnie

Msze św. Wieczyste

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Rzymie

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Rzymie

Selezjanie, z inicjatywy księdza Jana Bosko, po zatwierdzeniu siedziby w Watykanie, w 1987 roku założyli Stowarzyszenie Najświętszego Serca Jezusowego, które zobowiązało się codziennie odprawiać trzy Msze święte za wszystkie żywe i zmarłe osoby, które są członkami Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego. Msze święte są sprawowane każdego dnia, dlatego wśród wierzących zostały nazwane Wieczystymi Mszami świętymi. Siedziba Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego znajduje się w Rzymie, ale działa ona na całym świecie. Na Litwie członkiem tego Stowarzyszenia zostaje się wtedy, gdy dana osoba przekazuje nam, księżom salezjanom Wilna, ofiarowaną sumę pieniężną oraz podaje dokładnie swoje imię i nazwisko osoby, która ma się stać członkiem Stowarzyszenia. Od razu zostaje nawiązany przez nas kontakt z centralnym archiwum Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego w Rzymie.

Główny ołtarz, gdzie się odbywają msze święte ofiarowane za członków Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego

Główny ołtarz, gdzie się odbywają Msze święte ofiarowane za członków Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego

W JAKI SPOSÓB WSZYSTKO SIĘ ODBYWA?
Aby dana osoba została wpisana do Stowarzyszenia, należy przekazać jednorazową ofiarę wielkości 11,60 euro za jedną wpisywaną osobę. Członkiem Stowarzyszenia może być zarówno żywa, jak i zmarła osoba. Ofiarodawca może wpisać do Stowarzyszenia siebie albo inną osobę, nawet, gdy ta osoba o tym nie wie. W tym dniu, gdy dana osoba zostaje członkiem Stowarzyszenia, jej imię zostaje wpisane do rejestru archiwum Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego w Rzymie. Codziennie odbywają się trzy Msze święte w intencji wszystkich członków Stowarzyszenia. Poza tym za członków Stowarzyszenia modlą się wszyscy salezjanie świata, jak też młodzież, odwiedzająca domy salezjańskie

To nie jest handel dobrem! Od wieków jest akcentowane, że dla biednych udzielana jest jałmużna oraz pomoc charytatywna dla działalności kościoła, a to jest bardzo ważne w tradycji chrześcijańskiej. Z przekazanych ofiar pieniężnych (chętni mogą przekazywać w ofierze i większą sumę pieniążną) jest wspierana działalność selezjańska w celach kształtcenia i wychowania duchowego dzieci i młodzieży Litwy i całego świata, jak też finansowane wydawnictwo książek i czasopism religijnych, co pozwala rozpowszechniać ideę chrześcijańską na całym świecie.

Uczestnictwo w zwykłych Mszach świętych w swojej parafii, modląc się za żywych i zmarłych, nie zamieni przynależności do Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wierzących brać udział w Mszy świętej w kościele swej parafii, szczególnie, gdy się obchodzi rocznicę śmierci najbliższych osób (30 dni po śmierci, rocznica śmierci). Przynależność do Stowarzyszenia Mszy świętych Wieczystych to dodatkowe źródło dobra, które jest ogromnie cennym darem dla żywych i zmarłych oraz ich bliskich.

Złota figurka Serca Jezusowego nad Rzymem

Złota figura Serca Jezusowego w Rzymie

Osoba, która się wpisuje do Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego, otrzymuje kartę członka Stowarzyszenia. Karta członka Stowarzyszenia z wpisanym imieniem lub karty członków Stowarzyszenia (jeżeli ofiarodawca przekazuje ofiarę za kilka osób) przekazywana jest ofiarodawcy. Ci, którzy nie życzą sobie tej karty, mogą jej nie brać. Na karcie członka Stowarzyszenia oraz w archiwum Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego jest wpisane imię (lub też nazwisko) danej osoby, data wpisania do Stowarzyszenia, a intencja (np. prośba o zdrowie, powodzenie w egzaminach, o nawrócenie czy inna), nie jest wpisywana: intencję zna sam ofiarodawca i jest ona oczywiście znana Panu Bogu, nie jest obowiązkowe informowanie nas o tym.

Karta członka Stowarzyszenia jest wydawana każdemu członkowi osobno, nie, na przykład, dla całej rodziny. Jeżeli wpisana do Stowarzyszenia osoba umiera, nadal należy do Stowarzyszenia i nie jest obowiązkowe wpisywanie jej ponownie (oczywiście jest to możliwe, lecz nieobowiązkowe). Ta sama osoba, żywa lub zmarła, może być wpisana do Stowarzyszenia kilka razy, w różnych intencjach, za każdym razem przekazując minimalną ofiarę wielkości 11,60 euro.

GDZIE I JAK MOŻNA ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?
Po zamknięciu wspólnoty salezjanów w Palemonasie – Kownie, zostały trzy sposoby wpisania się lub wpisania swych bliskich do Stowarzyszenia Mszy świętych Wieczystych. Chętnych zapraszamy wybrać jeden z trzech sposobów, gdyż żaden inny nie zapewnia wpisu do Stowarzyszenia. Wpisanie się do Stowarzyszenia Mszy świętych Wieczystych w Palemonasie jest już niemożliwa, dlatego prosimy w tej sprawie tam się nie zwracać.

1. Przybyć i złożyć ofiarę w parafii świętego Jana Bosko w Wilnie
Osoba, która chce zostać członkiem Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego lub też wpisać inną osobę / osoby, może się zwracać do kancelarii w kościele św. Jana Bosko w Wilnie (przy ul. Erfurto 3) w godzinach pracy kancelarii. Ofiary pieniężne są przyjmowane tylko w gotówce, nie kartą płatniczą (minimalna ofiara wpisania jednej osoby do Stowarzyszenia wynosi 11,60 euro). Oczywiście przybyć osobiście będzie łatwiej tym, którzy mieszkają niedaleko.

Uprzejmie prosimy zwracać się w podanych godzinach przyjęć, gdyż w innym czasie księża mają inne prace i nie mają możliwości przyjęcia wiernych w tej sprawie. W kancelarii wierzący przyjmowani są w godzinach:

I: 17.00 – 17.45

II: 17.00 – 17.45

III: 17.00 – 17.45

IV: 17.00 – 17.45

V: 17.00 – 17.45

2. Przekazać ofiarę, wpłacając ją w banku
Ofiarowaną sumę można wpłacić w banku lub też korzystając z bankowości elektronicznej i przelać ofiarę na nasze konto bankowe. W tym przypadku również minimalna ofiara wpisania jednej osoby do Stowarzyszenia wynosi 11,60 euro.

W tym samym dniu, gdy był zrobiony przelew pieniężny, prosimy Państwa wysłać list (może być zwykły lub polecony, wysłany pocztą, lub też mail, wysłany pocztą elektroniczną na adres amzinosmisios@gmail.com), w którym należy wskazać:

  • imię i nazwisko wpłacającej ofiarę osoby, oraz dokładny pełny adres, na który będziemy mogli wysłać kartę / karty członka / członków Stowarzyszenia;
  • data, gdy był zrobiony przelew pieniężny w banku, także ofiarowana suma oraz potwierdzenie, że wpłacona suma przeznaczona jest na wpisanie do Stowarzyszenia Wieczystych Mszy świętych;
  • imiona osób, które mają być wpisane do Stowarzyszenia (według życzenia także nazwiska tych osób). Bardzo prosimy pisać imiona i nazwiska wyraźnie i czytelnie. Przy imieniu osoby zmarłej prosimy wpisać znak krzyża (†).

Nie będziemy mogli Państwu udzielić odpowiedzi i wysłać kart członków Stowarzyszenia, zanim nie otrzymamy listu z potrzebną informacją, wskazaną wyżej, od osoby, przekazującej ofiarę. Po otrzymaniu listu zwykle mija jeszcze 10-15 dni, zanim do Państwa dotrą przygotowane karty członków Stowarzyszenia.

Osoby, mieszkające za granicą, mogą przelać odpowiednią sumę podstawową walutą danego państwa.

Przelaw pieniężny w banku musi być dokonany na to (i tylko to!) nasze konto:

„Saleziečių Vilniaus namai“

a/s LT08 7044 0600 0774 3076

AB SEB bankas, banko kodas – 70440

BIC (SWIFT kodas) – CBVILT2X

(! Obowiązkowo należy wskazać cel przelewu – „Amžinosioms šv. Mišioms“)

3. Wysłać ofiarę z poczty jako przelew pocztowy
Chcąc się wpisać albo wpisać inne osoby do Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego można się zwrócić do najbliższego punktu pocztowego i wpłacić tam należną sumę pieniężną (minimalna ofiara wpisania jednej osoby do Stowarzyszenia wynosi 11,60 euro). Naturalne jest, że wypełniając specjalny formularz przelewu otrzymany na poczcie, powinniście Państwo wpisać swoje dokładne dane osobiste. Po wpłaceniu sumy pieniężnej, będzie Państwu podany kod wpłacenia przelewu pocztowego („PP……“) – koniecznie prosimy go zachować!

Na poczcie od razu prosimy wysłać list (może być zwykły lub polecony) lub też tego samego dnia wysłać mail pocztą elektroniczną na adres amzinosmisios@gmail.com), w którym należy wskazać:

  • imię i nazwisko wpłacającej ofiarę osoby oraz dokładny pełny adres, na który będziemy mogli wysłać kartę / karty członka / członków Stowarzyszenia;
  • data, gdy był zrobiony przelew na poczcie, także ofiarowana suma oraz potwierdzenie, że wpłacona suma przeznaczona jest na wpisanie do Stowarzyszenia Mszy świętych Wieczystych;
  • kod przelewu pocztowego („PP……“), który będzie Państwu podany na poczcie;
  • imiona osób, które mają być wpisane do Stowarzyszenia (według życzenia także nazwiska tych osób). Bardzo prosimy pisać imiona i nazwiska wyraźnie i czytelnie. Przy imieniu osoby zmarłej prosimy wpisać znak krzyża (†).

Nie będziemy mogli Państwu udzielić odpowiedzi i wysłać kart członków Stowarzyszenia, zanim nie otrzymamy listu z potrzebną informacją, wskazaną wyżej, od osoby, przekazującej ofiarę. Po otrzymaniu listu zwykle mija jeszcze 10-15 dni, zanim do Państwa dotrą przygotowane karty członków Stowarzyszenia. Jeżeli jednak w ciągu 3-4 tygodni nadal nie otrzymacie Państwo od nas odpowiedzi, prosimy o ponowne napisanie listu, w którym będzie podana informacja o wcześniejszym wysłaniu do nas listu. Ponownie prosimy wskazać kod przelewu pocztowego („PP……“) oraz imiona wpisywanych do Stowarzyszenia osób. Uprzejmie prosimy pisać, a nie telefonować.

Przelew sumy pieniężnej pocztą, list z potrzebną informacją oraz kod przelewu pocztowego muszą być wysłane na adres:

Saleziečių Vilniaus namams,

Erfurto g. 3, LT–04220 Vilnius–49

(! Obowiązkowo należy wskazać cel przelewu – „Amžinosioms Mišioms“)

Dodatkowej informacji możecie Państwo zasięgnąć pisząc do nas na adres elektroniczny  amzinosmisios@gmail.com) lub na adres pocztowy:

Saleziečių Vilniaus namams,

Erfurto g. 3, LT–04220 Vilnius–49

To ważne!

Jeszcze raz pragniemy przypomnieć, że można skorzystać z jednego z trzech wymienionych wyżej sposobów przekazania ofiary i wpisania się do Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego, gdyż inne sposoby komplikują wpisanie osób do Stowarzyszenia albo nie zapewniają, że otrzymamy przekazaną ofiarę (np. pieniądze mogą się zgubić).

Osoby mieszkające za granicą – ! tylko te, które mieszkają za granicą – mogą skorzystać z jeszcze jednego sposobu wpisania się do Stowarzyszenia: mogą one wysłać list polecony pocztą lotniczą (dla księdza Alessandro Barelli, Erfurto g. 3, LT-04220, Vilnius, Lithuania), a ofiarę przesłać jako międzynarodowy czek (imię i nazwisko odbiorcy – Alessandro Barelli).

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wpisują siebie i swoich bliskich do Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego (Mszy świętych Wieczystych)!