Parafia św. Jana Bosko w Wilnie

Św. Msze wiecznyste

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Rzymie

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Rzymie

Selezjanie, z inicjatywy księdza Jana Bosko i po zatwierdzeniu siedziby w Watykanie, w 1987 roku założyli Stowarzyszenie Najświętszego Serca Jezusowego, które zobowiązało się codziennie prowadzić trzy msze święte za wszystkie żywe i umarłe osoby, wpisane na listę Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego. Msze święte odbywają się bez przerwy, dlatego wśród wierzących zostały nazwane Świętymi Mszami Wiecznymi. Siedziba Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego znajduje się w Rzymie, ale działa ona na całym świecie. Na Litwie członkiem tego stowarzyszenia zostaje się wtedy, gdy dana osoba przekazuje nam, Selezjanom Wilna, ofiarowaną sumę pieniężną oraz podaje dokładnie swoje imię i nazwisko. Od razu zostaje nawiązany przez nas kontakt z centralnym archiwum Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego w Rzymie.

Główny ołtarz, gdzie się odbywają msze święte ofiarowane za członków Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego

Główny ołtarz, gdzie się odbywają msze święte ofiarowane za członków Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego

W JAKI SPOSÓB WSZYSTKO SIĘ ODBYWA?
W tym celu, aby dana osoba została zapisana na listę stowarzyszenia, należy ofiarować, przynajmniej jednorazową sumę pieniężną – w wymiarze 40 litów (11,60 EURO). Na listę stowarzyszenia może być wpisana jak żywa, tak również już umarła osoba. Ofiarodawca może wpisać na tę listę siebie albo inną osobę, nawet, gdy ta osoba o tym nie wie. W tym dniu, gdy dana osoba zostaje członkiem stowarzyszenia, jej imię zostaje wpisane do rejestru archiwum Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego w Rzymie. Codziennie odbywają się trzy msze święte w intencji zapisanych do stowarzyszenia osób, ale również modlą się za nie wszyscy Selezjanie świata, jak też młodzież odwiedzające domy selezjańskie.

To nie jest handel dobrem! Od wieków jest akcentowane, że dla biednych udzielana jest jałmużna oraz poparcie charytatywne działalności kościoła, a to jest bardzo ważne w tradycji chrześcijańskiej. Z przekazanych ofiar pieniężnych (chętni mogą przekazywać w ofierze i większą sumę pieniążną) jest wspierana działalność selezjańska w celach kształtcenia i wychowania duchowego Litwy i całego świata, jak też finansowane wydawnictwo książek i czasopism religijnych, co pozwala rozpowszechniać i kreować ideę chrześcijańską na całym świecie.

Uczestnictwo w zwykłych mszach świętych w swojej parafii, modląc się za żywych i umarłych nie zamieni przynależności do Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego. Serdecznie zapraszamy wierzących brać udział w mszy świętej w kościele swej parafii, szczególnie, gdy się obchodzi rocznicę śmierci najbliższych osób (30 dni po śmierci, rocznica śmierci). Przynależność do Stowarzyszenia Wiecznych Mszy Świętych to dodatkowe źródło dobra, które jest ogromnie cennym darem dla bliskich osób żywych i umarłych.

Złota figurka Serca Jezusowego nad Rzymem

Złota figurka Serca Jezusowego nad Rzymem

Gdy się rejestruje jedna albo kilka osób na listę Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego, ofiarodawca otrzymuje kartę uczestnika z napisanym na niej imieniem. Ci, którzy nie życzą sobie tej karty, mogą się jej odmówić. Na karcie uczestnika oraz w archiwum Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego jest wpisane tylko imię danej osoby, a intencja, z powodu której ta osoba jest wpisana na listę stowarzyszenia (np. z powodu zdrowia ,powodzenia w egzaminach lub nawrócenia), nie jest wpisana: tę intencję zna tylko sam ofiarodawca i nie jest obowiązkowe informowanie nas o tym.

Karta uczestnika jest wydawana każdemu członkowi osobno. Jeżeli zarejestrowana do stowarzyszenia osoba umiera, nadal jednak należy do stowarzyszenia i nie jest obowiązkowe wpisywanie jej od nowa.(Oczywiście, jest to dopuszczalne, ale nie obowiązkowe.)Ta sama osoba, żywa lub umarła, może być wpisana na listę kilka razy, z powodu różnych intencji, za każdym razem ofiarowując należytą sumę.

Od 2015r. 1 stycznia suma ofiarowana się nie zmieni. Za możliwość wpisania się na listę stowarzyszenia będzie należało ofiarować 11,60 Euro.

MIEJSCE I SPOSÓB ZWRACANIA SIĘ
Po zamknięciu stowarzyszenia selezjańskiego Kowna-Palemonasa, zostały trzy sposoby wpisania się lub wpisania swych bliskich na listę uczestników Wiecznych Mszy Świętych. Chętnych zapraszamy wybrać jeden z trzech sposobów, gdyż żaden inny nie zapewnia wpisu na daną listę. Rejestracja do Stowarzyszenia Wiecznych Mszy Świętych w Palemonasie jest już niemożliwa, dlatego też prosimy z tego powodu tam się nie zwracać.

1. Ofiary pieniężne można złożyć w parafii kościoła świętego Jana Bosko w Wilnie
Osoba, chętna zostać członkiem Stowarzyszenia Wiecznych Mszy Świętych lub też życząca wpisać na listę inną osobę, może się zwracać do parafii św. Jana Bosko w Wilnie (przy ul. Erfurto 3) w godzinach przyjęć, złożyć ofiarę pieniężną w wymiarze 40 litów. Oczywiście, przybyć osobiście będzie łatwiej tym, którzy mieszkają niedaleko.

Prosimy uprzejmie się zwracać w podanych godzinach przyjęć, gdyż w innym czasie księża mogą być zajęci innymi ważnymi sprawami. Wierzący przyjmowani są w godzinach:

I: 9.00 – 10.00, 17.00 – 17.45

II: 17.00 – 17.45

III: 9.00 – 10.00, 17.00 – 17.45

IV: 9.00 – 10.00, 17.00 – 17.45

V: 9.00 – 10.00, 17.00 – 17.45

VI: 9.00 – 10.00

2. Ofiary pieniężne można wpłacić w banku
Sumę ofiarowaną można wpłacić w banku, korzystając z karty bankowości elektronicznej. W tym przypadku również należy wpłacić przynajmniej 40Lt za każdą rejestrującą osobę.

W tym samym dniu , gdy się odbył przelew pieniężny, proszę Państwa wysłać list (może być zwykły, lub polecony, a także elektroniczny na adres amzinosmisios@gmail.com) gdzie będzie wskazane:

  • imię i nazwisko wpłacającej ofiarowaną sumę osoby, oraz dokładny pełny adres, dokąd będziemy mogli wysłać kartę uczestnika;
  • data, gdy odbył się przelew pieniężny w banku, wskazana ofiarowana suma oraz potwierdzenie, że suma wpłacona przeznaczona jest na intencję Wiecznych Mszy Świętych;
  • imiona zapisanych do stowarzyszenia (wg życzenia nazwiska również) – prośba pisać wyrażnie i czytelnie, imię osoby zmarłej proszę zaznaczyć znakiem krzyża (†).

Nie będziemy mogli Państwu udzielić odpowiedzi, zanim nie dostaniemy listu z danymi osobistymi osoby ofiarującej sumę pieniężną oraz imionami wpisanymi na listę osób. Po otrzymaniu listu zwykle mija jeszcze 10-15 dni, zanim do Państwa dotrą stworzone karty uczestnika.

Osoby, mieszkające za granicą mogą przelać odpowiednią sumę podstawowąwalutą danego państwa.

Przelaw pieniężny w banku musi być dokonany na to (i tylko to!) nasze konto:

„Saleziečių Vilniaus namai“

a/s LT08 7044 0600 0774 3076

AB SEB bankas, banko kodas – 70440

BIC (SWIFT kodas) – CBVILT2X

(Obowiązkowe jest wskazanie – „Amžinosioms šv. Mišioms“)

3.Przekaz ofiarowanej sumy pieniężnej drogą pocztową
Chętni zarestrowania się na listę Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego mogą się zwrócić do najbliższego punktu pocztowego i wpłacić tam należną sumę pieniężną ( przynajmniej 40 Lt za każdą wpisaną osobę) . Naturalne jest, że zapełniając kwit otrzymany na poczcie, powinniście Państwo wpisać swoje dokładne dane osobiste. Po wpłaceniu sumy pieniężnej, Państwu będzie udostępniony kod wpłacenia – obowiązkowo proszę go zachować!

W dziale pocztowym od razu proszę nadesłanie do nas listu( może być zwykły, lub polecony, a także elektroniczny na adres amzinosmisios@gmail.com), gdzie będzie wskazane:

  • imię i nazwisko wpłacającej ofiarowaną sumę osoby, oraz dokładny pełny adres, dokąd będziemy mogli wysłać kartę uczestnika;;
  • data, gdy została wpłacona ofiarowana suma pieniężna , wskazana ofiarowana suma oraz kod wpłacenia, który otrzymaliście Państwo na poczcie;
  • imiona zapisanych do stowarzyszenia (wg życzenia nazwiska również) – prośba pisać wyrażnie i czytelnie, imię osoby zmarłej proszę zaznaczyć znakiem krzyża (†).

Po wpłaceniu sumy pieniężnej oraz listu drogą pocztową proszę zaczekać przynajmniej 10-15 dni, zanim dostaniecie Państwo od nas odpowiedź. Jeżeli jednak w ciągu 3-4 tygodni nadal nie otrzymacie Państwo wysłanej przez nas karty uczestnika, prośba o ponowne napisanie listu, w którym będzie podana informacija o wcześniejszym wysłaniu do nas listu.Ponownie prosimy wskazać kod wpłacenia sumy pieniężnej oraz imiona zapisanych osób. Uprzejmie prosimy Państwa pisać, a nie telefonować.

Przekaz sumy pieniężnej pocztą, list z danymi osobistymi oraz kod wpłacenia muszą być wysłane na adres:

Saleziečių Vilniaus namams,

Erfurto g. 3, LT–04220 Vilnius–49

(Obowiązkowe jest wskazanie cel przekazu – „Amžinosioms Mišioms“)

Dodatkowej informacji na dany temat możecie Państwo zasięgnąć pisząc do nas (albo też list elektroniczny na adres amzinosmisios@gmail.com) na adres:

Saleziečių Vilniaus namams,

Erfurto g. 3, LT–04220 Vilnius–49

To ważne!

Jeszcze raz pragniemy Państwu przypomnieć, że skorzystać możecie z jednego z wymienionych wyżej trzech sposobów, gdyż jakieś inne sposoby komplikują rejestrację zapisanych osób, albo nie zapewniają sukcesu przekazu, z tego powodu przekazane sumy mogą się pogubić.

Osoby mieszkające za granicą – tylko te, które mieszkają za granicą!- mogą skorzystać jeszcze z jednego sposobu zarejestrowania się na listę stowarzyszenia : mogą one wysłać list polecony pocztą lotniczą (ksiądz Aleksandro Barelli, Erfurto g. 3, LT-04220, Vilnius, Lithuania), międzynarodowy czek z ofiarowaną sumą pieniężną oraz imię i nazwisko odbiorcy – Aleksandro Barelli.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy rejestrują osoby bliskie do Stowarzyszenia Najświętszego Serca Jezusowego na intencję Wiecznych Mszy Świętych!