Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Maloniai Jus kviečiame skirti 1,2% savo pajamų mokesčio Vilniaus šv. Jono Bosko parapijai

Iki gegužės 4 d. skirkime 1,2% nuo Gyventojų Pajamų Mokesčio (GPM). Ši parama aukotojams nieko nekainuoja. Ją gali skirti tik dirbantieji asmenys.

Jūs galite paaukoti Vilniaus šv. Jono Bosko parapijai, pervesdami jai 1,2% pajamų mokesčio sumos. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Tiesiog Jūs pasinaudosite savo teise 1,2% nuo praėjusiais metais valstybei jau sumokėto pajamų mokesčio skirti paramai. Jeigu šia teise nepasinaudosite, pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra. Užpildžius prašymo formą Jums tereikės suvesti duomenis apie save ir nurodyti tikslią datą.

DEKLARAVIMAS ELEKTRONINIU BŪDU:

 1. Prisijunkite prie savo banko elektroninės bankininkystės paskyros.
 2. Elektroninėje bankininkystėje susiraskite VMI deklaravimo paskyrą. Pasirinkęs VMI deklaravimo paskyrą, paspauskite mygtuką SUTINKU / PRISIJUNGTI.
 3. Būsite nukreipti į VMI deklaravimo svetainę.
 4. Pasirinkite skyrių EDS.
 5. Pasirinkite skyrių PILDYTI FORMĄ.
 6. Pasirinkite skyrių PRAŠYMAS SKIRTI PARAMĄ.
 7. Pasirinkite formą pavadinimu FR0512 v.4. Paspauskite FORMA ELEKTRONINIAM PILDYMUI.
 8. Užpildykite asmeninę informaciją: asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę, adresą  (pildykite lietuviškomis raidėmis).
 9. Užpildykite likusius langelius:
  Langelyje 5 įrašykite: 2019
  Langelyje 6S pažymėkite: X
  Langelyje E1 įrašykite: 2
  Langelyje E2 įrašykite: 191310515
  Langelyje E3 įrašykite: Bosko parapija
  Langelyje E4 įrašykite: 1.20
 10. Pasitikrinkite, ar viską užpildėte teisingai.
 11. Paspauskite laukelį PATEIKTI DEKLARACIJĄ. Šiuo veiksmu baigsite pildyti paraišką.

Brangūs Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

norime su jumis pasidalinti žinia, kad per visą karantino laikotarpį,

kiekvieną sekmadienį bus transluojamos šv. Mišios iš mūsų bažnyčios

10 val. (lenkų kalba) ir 12 val. (lietuvių kalba) per facebook’o parapijos paskyrą,

adresu https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija/

Kviečiame prisijungti dvasiškai ir palaikyti ryšį tokiu būdu su mumis.

Dėl dvasinių patarnavimų, dėl kitų prašymų kviečiame su mumis susisiekti
telefonu 8(5) 2447666 arba internetu.

Prisimename visus Jūsų savo maldose, 
Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai

Brangūs Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos parapiječiai,

Dėkojame visiems, kurie mus drąsina, palaiko savo malda ir seka mūsų parapijos naujienas per parapijos svetainę ir Facebook’ą. Ačiū, kad esate! Dėl Jūsų dirbame toliau… Jeigu reikia mūsų patarnavimų, susisiekite su mumis telefonu arba internetu.

Iš įvairių parapiječių gauname paklausimus, kaip paremti parapiją, kunigus, ar paaukoti šv. Mišioms. Dėkojame už jūsų dosnumą: juk jūsų aukomis mes išsilaikome patys ir išlaikome parapijos bažnyčią. nformacija apie paramą jau seniai yra parapijos interneto puslapyje (www.bosko.lt), skyrelyje PARAMA.

Čia pakartojame parapijos banko rekvizitus:
Sąskaitos Nr. LT93 7044 0600 0095 0285
Įmonės pavadinimas: Vilniaus šv. Jono Bosko parapija

Pervesdami pinigus malonėkite parašyti aukos paskirtį. Pvz., Parama parapijai, auka parapijai, auka kunigų pragyvenimui…

Jeigu aukos paskirtis yra aukotinos šv. Mišios, prašome parašyti ir norimą šv. Mišių datą (data nėra būtina, jeigu jums nėra skirtumo. Bet jeigu įrašysite, stengsimės pagal galimybes aukoti tą dieną) ir intenciją, už ką Mišios yra prašomos. Pavyzdžiai:
„Auka šv. Mišioms: 2020.04.30 už + Ona, Antanas.
„Auka šv. Mišios: 2020.05.03 prašant sveikatos Marijai.
„Auka mišioms už Kazlauskų šeimos gyv. ir mirus.”

Pastaba: šis būdas galioja iki karantino pabaigos, todėl prašome neužsakinėti tokiu būdu šv. Mišių tolimesniam laikui…

Su šv. Velykom!

2020-04-11

Tuo momentu, kai mokiniai verkė dėl Mokytojo/bičiulio mirties,

tuo momentu, kai buvo pasimetę ir visas jų mažas pasaulis apsivertė aukštyn kojom,

tuo momentu, kai jie patys bijojo dėl pavojaus savo gyvybei,

tuo momentu, kai jie nieko nebesuprato…

atėjo žinia iš kapo: „Jėzus gyvas! Kristus prisikėlė!“

Bet, kad ir jie patys tuo patikėtų, turėjo eiti prie kapo – „Ir jie pamatė, ir įtikėjo“.

Kaip ir tų laikų mokiniai, mes šiuo sunkiu laiku esam pasimetę ir bijom,

nebematom tvirtų ramsčių prie savęs, net pradedam galvoti, kad gal pats Dievas mus nubaudė.

Bet būtent dabar prie mūsų prisiartina Prisikėlusis Kristus ir sako: „Nebijok, aš čia! Esu su tavim!“

Brangūs broliai ir seserys,

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai

sveikina Jus su Kristaus Prisikėlimo švente

atraskime kasdien, ir dabartiniu sunkiu laikotarpiu, Kristų šalia mūsų,

stiprinkime savo tikėjimą į Jį ir tik Jame.

Likime su Juo ir skelbkime ir mes pasauliui, kad tik Jėzuje yra išganymas,

patys tikėkime,

kad ir kiti žmonės, kaip Jonas ir Petras, per mus eitų prie Jėzaus mirties paslapties,

ir „pamatę įtikėtų“.

Likite palaiminti ir sveiki!

Su šv. Velykom!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai

Prisikėlusio Jėzaus dovana

2020 m. balandžio 9 d.

Brangūs broliai ir seserys,

Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną!

Plačiau…