Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Rekolekcijas praves kunigas Gintaras Blužas, iš Vilniaus Kunigų Seminarijos. Kviečiame dalyvauti, klausytis pamokslų ir naudotis proga atlikti velykinę išpažintį (kunigai bus klausykloje jau 30 min. prieš pamaldas)

Balandžio 1 d., Penktadienis
   700  Šv. Mišios
1900  Šv. Mišios su pamokslu
1945  Kryžiaus kelias

Balandžio 2 d., Šeštadienis
1100 Šv. Mišios su pamokslu
1900 Šv. Mišios su pamokslu

Balandžio 3 d., Sekmadienis
  800 Šv. Mišios su pamokslu
1100 Šv. Mišios su pamokslu
1500 Šv. Mišios vaikams su pamokslu
1900 Šv. Mišios su pamokslu

III Gavėnios sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: penktadienį kovo 25 d., Viešpaties apreiškimas švč. M. Marijai, iškilmės. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka, 7 ir 19 val.
 • Kovo 25 dieną popiežius Pranciškus paaukos Rusiją ir Ukrainą Nekaltajai Mergelės Marijos širdžiai. Tai įvyks per atgailos pamaldas Šv. Petro bazilikoje Vatikane (17 val. Romos laiku). Maloniai kviečiame prisijungti asmeniškai į bendrą maldą. Kviečiame kas gali ateiti į bažnyčia 19 valandą ir dalyvauti šv. Mišiose.
 • Penktadienį, kovo 25 d., po 19 val. Mišių eisime Kryžiaus kelių kaip ir kiekvieną Gavėnios penktadienį. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį Mišių metu bus renkama rinkliava, skirta šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis.
 • Sekmadienį giedame Graudžius verksmus prieš sumą, t. y. 10.30 val.
 • Visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo yra pastatyta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos Vaikų dienos centrui bei parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiesiems.
 • Kviečiame malda ir gerais darbais paremti brolius Ukrainoje, kuriems reikia pagalbos. Daugiau informacijos rasite plakate skelbimų lentoje prie išėjimo iš bažnyčios.

II Gavėnios sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį šv. Juozapą, Švč. M. Marijos sužadėtinį. Iškilmės. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka.
 • Antradienį, kovo 15 d., nuo 8 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, prie Švč. Sakramento; kviečiame melstis už taiką, ypač 17 valandą, kada bus kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis ukrainiečių kalba.
 • Penktadienį, kovo 18 d., po 19 val. Mišių eisime Kryžiaus kelių kaip ir kiekvieną Gavėnios penktadienį. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį Mišių metu bus renkama rinkliava, skirta šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis.
 • Sekmadienį giedame Graudžius verksmus prieš sumą, t. y. 10.30 val.
 • Visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo yra pastatyta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos Vaikų dienos centrui bei parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiesiems.
 • Kviečiame malda ir gerais darbais paremti brolius Ukrainoje, kuriems reikia pagalbos. Daugiau informacijos rasite plakate skelbimų lentoje prie išėjimo iš bažnyčios.

I Gavėnios sekmadienis

 • Penktadienį, kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios – 11 ir 19 val.
 • Penktadienį, kovo 11 d., po 19 val. Mišių eisime Kryžiaus kelią kaip ir kiekvieną Gavėnios penktadienį. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį Mišių metu bus renkama rinkliava, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis.
 • Sekmadienį giedame Graudžius verksmus prieš sumą, t. y. 10.30 val.
 • Nuo šiandien ir visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo bus pastatyta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos Vaikų dienos centrui bei parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems.
 • Praėjusią savaitę per visas šv. Mišias surinkome 6636 eurų auką, skirtą padėti nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams. Pinigus jau pervedėme Vilniaus vyskupijos Caritui, kad pinigai pasiektų gavėjus. Esame labai dėkingi jums visiems už jūsų dosnumą. Kviečiame malda ir gerais darbais paremti brolius Ukrainoje, kuriems reikia pagalbos. Daugiau informacijos rasite plakate skelbimų lentoje prie išėjimo iš bažnyčios).
 • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.

Bažnyčia Lietuvoje tiesia pagalbos ranką Ukrainos žmonėms. Vilniaus arkivyskupija pabėgėlius apgyvendins viešbutyje „Domus Maria“ ir kituose būstuose, telkiami savanoriai, padėsiantys atvykstantiems. Lietuvos žmonės kviečiami prisidėti ne tik lėšomis, bet svarbiausia – broliška pagalba ir palaikymu, kad atvykusiųjų gyvenimas čia būtų orus ir kiek įmanoma pilnavertis.

Šiandien, sekmadienį, visose Lietuvos bažnyčiose renkamos aukos Ukrainos žmonėms, pasilikusiems savo tėvynėje. Už Lietuvos žmonių paaukotas lėšas pagalbą Ukrainoje teiks Ukrainos Caritas.

Vilniaus arkivyskupija ir Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba rengia vietas pabėgėlių priėmimui – nuo pirmadienio pabėgėlius pasiruošęs priimti viešbutis „Domus Maria“. Daugėjant prieglobsčio prašančių žmonių, bus skiriamos ir kitos apgyvendinimui tinkamos patalpos, tokios kaip rekolekcijų namai, vienuolynai ir kt.

Šiuo metu Vilniaus arkivyskupijos parapijos ir bendruomenės įsivertina, kiek ir kokių tinkamų apsigyventi patalpų turi, bei jas ruošia pabėgėliams. Greta vienos Vilniaus bažnyčios esančiame bute jau šiandien, sekmadienį, turėtų apsigyventi ukrainietės moterys su vaikais.

Arkivyskupas Gintaras Grušas sako: „Karo pabėgėliai, kurių sulauksime čia – moterys, vaikai, senyvo amžiaus žmonės, palikę šeimos narius Ukrainoje, patyrę stiprių sukrėtimų. Neabejoju, kad jų baziniais poreikiais – apgyvendinimu, būtiniausiais daiktais, maistu – sugebėsime pasirūpinti. Bet už viską labiau jiems bus reikalingas palaikymas. Kviečiu jau šiandien megzti su atvykstančiais ukrainiečiais brolišką santykį ir nepalikti jų vienų. Kviečiu savanoriauti, jungtis į Caritą, padėti bėgantiems nuo karo. Raginu iškart apgalvoti ir žingsnį į priekį: kaip įtrauksime čia atvykusius į bendruomenių gyvenimą ir veiklą, kad jie gyventų kiek įmanoma pilnavertiškiau ir oriau. Tegul visus artimo meilės darbus lydi malda už taiką Rusijos užpultoje Ukrainoje ir visame pasaulyje.“

Daugiau praktinės informacijos Vilniaus arkivyskupijos Carito puslapyje:
https://vilnius.caritas.lt/pagalba-ukrainieciams/

Vilniaus arkivyskupijos informacija