Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Šv. Trejybė

 • Šį ketvirtadienį, birželio 16 d., mūsų parapijoje vakare švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu – tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.
 • Kitą sekmadienį švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Lietuvoje. Katedroje 12.30 val. Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų.
 • Kunigas Aleksandras birželio 21 d. švenčia savo 25 metų kunigystės jubiliejų. Sekmadienį 19 d. – ypač 11, 13 ir 15 val. – pasveikinsime ir pasimelsime už jį, dėkodami Dievui už jo tarnystę.
 • Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją sukalbame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.
 • Primename, kad visą birželio mėnesį kviečiame vaikus dalyvauti žaidimuose 14 val. ir šv. Mišioše 15 val.
 • Šią savaitę nuo pirmadienio iki trečiadienio 19 val. bus lietuvių vaikų Pirmosios Komunijos, kviečiame dalyvauti ir prisiminti maldoje.
 • Ateinantį šeštadienį, birželio 18 d., Vilniaus arkivyskupijos Vyskupas Augziliaras Darius Trijonis suteiks Sutvirtinimo sakramentą mūsų bažnyčioje 9 val. lenkų kalba ir 11 val. lietuvių kalba. Maloniai kviečiame.

Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

 • Šiandien Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės ir Tėvo diena. Baigiasi liturginis Velykų laikas. Šiandien suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Primename, kad katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės, birželio 29 d.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Švč. M. Mariją Bažnyčios Motiną, ketvirtadienį Mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Aukščiausiąjį ir Amžinajį Kunigą (šventė), šeštadienį šv. Barnabą, apaštalą.
 • Šią savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio 19 val. bus lietuvių vaikų Pirmosios Komunijos, kviečiame dalyvauti ir prisiminti maldoje.
 • Nuo birželio 1 d. pradėjome dalyti šv. Komuniją taip, kaip buvo iki pandemijos: patys tikintieji iš eilės ateina pas kunigą, esantį priešais altorių. Komunija priimama stovint, o ne klūpant, paliekant kiekvienam galimybę pasirinkti, ar priimti ją tiesiai į burną, ar ant rankos (ir iš karto įdedant į burną prieš kunigą).
 • Birželio mėnesį visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją kalbame kiekvieną sekmadienį po Sumos, o šiokiadieniais po vakarinių Mišių.
 • Kitą sekmadienį, birželio 12, kunigas Aleksander Romanovski, kuris gegužės 7 dieną buvo pašventintas kunigu ir kuris atliko praktiką mūsų parapijoje prieš du metus, aukos šv. Mišias mūsų bažnyčioje 11 val. lietuvių kalba ir 13 val. lenkų kalba. Maloniai kviečiame kartu melstis.
 • Primename, kad visą birželio mėnesį kviečiame vaikus dalyvauti žaidimuose 14 val. ir šv. Mišioše 15 val.
 • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.

Kristaus Žengimas į Dangų (Šeštinės)

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, 30 d., mūsų bažnyčios konsekracijos metines (Mišių tvarka – 7.00, 12.00, 19.00 val.), antradienį Švč. M. Marijos Apsilankymą, trečiadienį šv. Justiną, kankinį, penktadienį šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius. Kitą sekmadienį švęsime Sekmines.
 • Šiandien yra visuomenės komunikavimo priemonių diena. Rinkliava skiriama Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti. Raginame aplankyti savo parapijos tinklalapį, nuolat sekti jos Facebook paskyrą; skatiname įsigyti ir skaityti katalikišką spaudą.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
 • Nuo birželio 1 d. pradėsime dalyti šv. Komuniją taip, kaip buvo iki pandemijos: patys tikintieji iš eilės ateina pas kunigą, esantį priešais altorių. Komunija bus priimama stovint, o ne klūpant, paliekant kiekvienam galimybę pasirinkti, ar priimti ją tiesiai į burną, ar ant rankos (ir iš karto įdedant į burną prieš kunigą). Nuo birželio mėnesio nebetransliuosime sekmadienio Mišių, atsižvelgiant i vyskupų paraginimą dalyvauti gyvai šv. Mišiose ir dėl kunigų užimtumo vasarą.
 • Nuo birželio 1 d. visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po Sumos, o šiokiadieniais po vakarinių Mišių. Šią savaitę bus taip pat pirmasis mėnesio ketvirtadienis (kuomet meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą) ir pirmasis mėnesio penktadienis.
 • Popiežius Pranciškus gegužės 31 dieną – 19 val. Lietuvos laiku – melsis už taiką Rožinio malda Romos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos (Santa Maria Maggiore) bazilikoje. Tą dieną mūsų bažnyčioje kviečiame sukalbėti Rožinį pagal popiežiaus intenciją 17.20 val. lenkų kalba ir 18.40 val. lietuvių kalba.

VI Velykų sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį 24 d. Švč. M. Mariją Krikščionių pagalbą: tą dieną kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių, kartu su Marijos litanija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ir padėkas užtariant Mergelei Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje. Ketvirtadienį 26 d. minime šv. Pilypą Nerį, kunigą.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbame šiokiadieniais po vakarinių Mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
 • Atsižvelgiant i mažesnius ribojimus dėl Covido nuo gegužės pradžios parapijos raštinė vėl dirba darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 17.00 iki 17.45 val. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti ir įdėti Mišių intencijas į aukų dėžutę bažnyčios gale arba padaryti banko pavedimą. Nuo birželio 1 d. pradėsime dalyti šv. Komuniją taip, kaip buvo iki pandemijos: patys tikintieji iš eilės ateina pas kunigą, esantį priešais altorių. Komunija bus priimama stovint, o ne klūpant, paliekant kiekvienam galimybę pasirinkti, ar priimti ją tiesiai į burną, ar ant rankos (ir iš karto įdedant į burną prieš kunigą).
 • Visą gegužės mėnesį kiekvieną sekmadienį kviečiame vaikus į žaidimus 14 val. Jeigu turite vaikų arba anūkų, perduokite jiems mūsų kvietimą. Po žaidimų, kviečiame į Mišias vaikams 15 val.
 • Kitą sekmadienį, gegužės 29 d., kunigas Robertas Voičan, kuris gegužės 7 d. buvo įšventintas kunigu, aukos šv. Mišias mūsų bažnyčioje 11 valanda Lietuvių kalba ir 13 val. Lenkų kalba. Malonai kviečiame dalyvauti

V Velykų sekmadienis

 • Šiandien gegužės 15 d., pradedame devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes, 24 d. Kiekvieną dieną Marijos litanijos pabaigoje sukalbėsime novenos maldą.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Andriejų Bobolą, vienuolį ir kankinį.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbame šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
 • Atsižvelgiant i mažesnius ribojimus dėl Covido nuo gegužės pradžios parapijos raštinė vėl dirba darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 17.00 iki 17.45 val. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti ir įdėti Mišių intencijas į aukų dėžutę bažnyčios gale arba padaryti banko pavedimą.
 • Visą gegužės mėnesį kiekvieną sekmadienį kviečiame vaikus į žaidimus 14 val. Jeigu turite vaikų arba anūkų, perduokite jiems mūsų kvietimą. Po žaidimų, 15 val. kviečiame į Mišias vaikams.