Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

KATECHEZINIAI 2021-2022 MOKSLO METAI

Mieli Tėveliai,
su nekantrumu pranešame, jog ir šiais 2021-2022 mokslo metais organizuosime Pirmosios Komunijos pasiruošimo grupeles vaikams. Atsižvelgiant į dabartines aplinkybes susijusias su epidemiologine situacija šalyje, stengiamės pritaikyti optimaliausias galimybes šeimoms besirūpinančiomis savo vaikų krikščionišku ugdymu. Kiekvienoje atskiroje pasiruošimo grupelėje numatoma registruoti iki 20 vaikų. Pristatome planą, kurį viliamės, jog pavyks pritaikyti norint parengti vaikus (nuo 3 klasės) SUTAIKINIMO ir EUCHARISTIJOS sakramentams mūsų parapijoje.

Pabrėžiame, jog MUMS RŪPI JŪSŲ VAIKŲ FIZINĖ IR DVASINĖ GEROVĖ, tad atliepdami į iššūkių kupiną situaciją pasirinkome būdą, kuris, nepaisant galimų suvaržymų, suteiktų galimybę kuo efektyviau ir šiais mokslo metais paruošti vaikus minėtiems sakramentams.

Plačiau…

KATECHEZINIAI 2021-2022 MOKSLO METAI
Mieli jaunuoliai, jų tėvai ir visi suaugusieji norintys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui,
Pranešame, jog ir šiais 2021-2022 mokslo metais stengiamės pritaikyti optimaliausias galimybes jaunuoliams bei suaugusiems asmenims besirūpinantiems savo dvasine gerove ir norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijoje organizuosime pasirengimo grupes. Pristatome numatytą planą, kurį viliamės, jog pavyks pritaikyti norint parengti visus norinčius jaunuolius (nuo 15 m.) ir suaugusius asmenis SUTVIRTINIMO sakramentui saugiausiu mums visiems būdu.
Primename, kad asmenys norintys priimti Santuokos sakramentą privalo būti iš anksto priėmę Sutvirtinimo sakramentą.

Plačiau…

2021 m. rudenį Lietuvoje besidarbuojančių saleziečių bendruomenėje bus naujų paskyrimų. Pagal Saleziečių kongregacijos konstitucijas kai kurių pareigybių trukmė yra ribota, jos negali būti einamos nuolatos be pertraukos. Pokyčiai naudingi ir tam, kad būtų atnaujintas mūsų veiklos įkarštis, kad geriau atsilieptume į kylančius naujus poreikius.
Kun. Alessandro Barelli paskirtas naujuoju Vilniaus saleziečių bendruomenės direktoriumi. Po devynerių metų baigiasi jo kaip parapijos klebono kadencija. Jis liks Vilniuje ir toliau darbuosis parapijoje, taip pat toliau eis „Saleziečių žinių“ lietuvių kalba redaktoriaus pareigas ir Popiežiškųjų misijų draugijų Lietuvos nacionalinio direktoriaus pareigas. Kun. Massimo Bianco baigia savo devynerius metus trukusią Vilniaus saleziečių bendruomenės direktoriaus kadenciją ir taps naujuoju šv. Jono Bosko parapijos klebonu. Kun. Onorino Pistellato baigia eiti Telšių bendruomenės atsakingojo pareigas ir grįžta į Italiją, į Turiną. Kun. Vincentas Hoan Kim Nguyen paliks Vilnių ir persikels į Telšių saleziečių bendruomenę, kur užims bendruomenės atsakingojo pareigas; ten jis darbuosis Vincento Borisevičiaus mokykloje sielovados srityje.
Kun. Oliveris Ryan Bautista paliks Telšius ir vyks į Vilniaus bendruomenę darbuotis ir kaip saleziečių bendruomenės ekonomas. Kiti saleziečiai liks ankstesnėse savo vietose.
Reikia pabrėžti, kad visi bendrabroliai noriai priėmė šiuos pokyčius, nepaisant to, kad kai kuriems teks pakeisti nemažai savo asmeninio gyvenimo dalykų, nes keisis gyvenimo vieta ir aplinkiniai žmonės.
Melskitės už visus naujus paskyrimus gavusius saleziečius. Tegu visi atsinaujina širdyje ir dvasioje, tegu stipriai jaučia Viešpaties, siunčiančio savo misionierius, pagalbą.
Rugsėjo 5 d. parapijoje bus padėka tiems, kurie atliko savo pareigas ir jas palieka, ir priėmimas tų, kurie pradeda eiti naujas pareigas.

  • Rytoj, liepos 19 d., prasideda dieninė stovykla vaikams, nuo 13.30 iki 18 valandos. Veikla tęsis darbo dienomis iki liepos 30 dienos. Primename, kad kviečiami visi vaikai nuo 5 iki 14 metų, tačiau nepamirškite, kad šiais metais registracija internetu yra privaloma (registracijos formą ir informaciją galite rasti interneto puslapyje www.bosko.lt arba facebuko parapijos paskyroje).
  • Kadangi ir šiais metais turime užtikrinti saugų atstumą vaikams, kurie dalyvauja vasaros stovykloje, ir garantuoti dezinfekuotas vietas, bažnyčia bus naudojama veiklai su vaikais. Nuo rytojaus, nuo pirmadienio iki penktadienio, visos šv. Mišios (ryte lietuvių, vakare lenkų ir lietuvių kalbomis) vyks įprastu laiku vienuolyno koplyčioje, pirmame aukšte. Ryte koplyčia bus atidaryta nuo 6.50 val. Vakare koplyčia bus atidaryta nuo 17 val. Šeštadienį ir sekmadienį visos Mišios vyks bažnyčioje.
  • Šią savaitę šeštadienis yra 24-oji mėnesio diena, skirta Marijos krikščionių pagalbos minėjimui. Po 19 val. Mišių bus Marijos krikščionių pagalbos pamaldos.

SALEZIEČIŲ DIENINĖ STOVYKLA IR ŠIAIS METAIS BUS!!!

Su džiaugsmu dalinamės žinia apie šių metų LIEPOS 19 – 30 d. vyksiančią vaikų vasaros dieninę stovyklą šv. Jono Bosko parapijos bažnyčios kieme (adresu: Erfurto g. 3, Vilnius).

Kviečiame VISUS norinčius vaikus prisijungti prie vaikiškų linksmybių šv. Jono Bosko dvasia!

Stovykla vyks darbo dienomis nuo 13:30 val. iki 18 val.

Joje vietą sau galės rasti vaikai nuo 5 iki 15 metų. Priimsime visus norinčius pasikeisti šypsenomis, juoku, geru laiku drauge, artimo meile ir net malda, – juk visą tai – tobulai suderinama!

Keletas svarbių dalykų prieš susitinkant:

–        REGISTRACIJA. Šiais metais REGISTRACIJA į dieninę vasaros stovyklą, kaip ir praėjusiais metais, turėsime tik IŠANKSTINĖ ir tik INTERNETU. Vaiko tėveliai/globėjai privalo užpildyti anketą, kurią rasite šiame įraše prisegtoje nuorodoje.

https://forms.gle/oTMUoncckcwJKbAW7

Iš anksto neužsiregistravę ir visų kitų, žemiau nurodytų, reikalavimų neatlikę dalyviai į stovyklą NEBUS priimami. Registracija vietoje (stovykloje) – NEVYKS.

Registracinė anketa gali būti užpildyta ir jau prasidėjus dieninei stovyklai, svarbu, kad tai būtų padaryta bent vieną dieną prieš vaiko atvykimą į stovyklą. Vaikai į kiekvienos stovyklos dienos veiklą gali prisijungti tik iki 14 val., pirmą lankymo dieną pristatant REGISTRACINĮ SUTIKIMĄ.

–        REGISTRACINIS SUTIKIMAS. Užpildę registracinę anketą internetu, Jums iškart ekrane pasirodys kita nuoroda, kurią paspaudę rasite stovyklos REGISTRACINĮ SUTIKIMĄ. Jį privalu patiems atsispausdinti, užpildyti ir atnešti pirmą vaiko stovyklos lankymo dieną kartu su vienkartine registracine auka – 2eur.

–        2 EUR VIENKARTINĖ REGISTRACINĖ AUKA. Tai simbolinis kiekvieno įnašas į bendrą stovyklos kraitelį iš kurio visi drauge semsime džiaugsmą! Į klausymą: „Ar stovyklos kaina – 2 eur už kiekvieną lankymo dieną?“  Atsakome: „NE, 2 eur auka yra vienkartinė – už visą stovyklą (nesvarbu, ar vaikas dalyvaus visas dienas, ar tik dalį iš jų).

Trumpai apie stovyklą:

–        Siekiant užtikrinti prevencinį saugumą stovyklą organizuosime laikydamiesi atskirų amžiaus grupių principo ir veiklas grupėms organizuosime atskirose erdvėse. Raginsime vaikus dažniau plauti rankas, nuolat vėdinsime patalpas, kurios kasdien bus dezinfekuojamos specialiomis priemonėmis. Kviečiame atkreipti vaikų tėvelių/globėjų dėmesį ir neleisti vaiko į stovyklą, jei pastebėjote užkrečiamųjų ligų arba peršalimo požymius (karščiavimas, kosulys, gerklės skausmas, sloga ar pan.). Jei šie simptomai bus pastebėti dienos eigoje, nedelsiant susisieksime su vaiko tėveliais/globėjais ir sutarsime dėl vaiko grįžimo namo.

–        Vaikus skirstysime į 4 amžiaus grupes: 5-7 metų, 8-9 metų, 10-11 metų ir 12+ metų amžiaus. Laikysimės šių atskirų grupių principo visos dienos veiklose, todėl skirtingo amžiaus vaikai turės specialiai jiems tą dieną parengtas veiklas, kurias praves jų grupės savanoriai – animatoriai.

–        Pradėti lankyti stovyklą vaikas gali NEBŪTINAI nuo pirmos stovyklos dienos. Taip pat, registruojamas į stovyklą vaikas neįsipareigoja atvykti kiekvieną dieną. Svarbu tik tiek, kad atvykimo dieną dalyvautų visoje tos dienos veikloje: nuo 14 val. iki 18 val. Dėl išimčių reiktų susitarti su organizatoriais (ir pranešti iš anksto).

–        Kaip visuomet, taip ir šiemet, stovyklos veiklas stengsimės organizuoti lauke, tačiau lietaus atveju stovyklos džiaugsmus perkelsime po vienuolyno stogu, kuriame vietos tikrai užteks visiems.

–        Stovyklos eigoje bus organizuojamos ir visos dienos išvykos, apie kurias iš anksto pranešime Jums.

–        Kasdien vaikai turės galimybę išbandyti skirtingus būrelius, žaisti smagius žaidimus savo bendraamžių rate, išmokti naujas daineles ir giesmeles, pamaitinti savo dvasią įdomiais pasakojimais ir bendra malda (laikantis saugaus atstumo tarp skirtingų grupių) bei žinoma, dienos pabaigoje atvėsinti kūną – nemokamai pasivaišinti vasaros skanumynu  – ledais! (arba kitais skanumynais atsižvelgiant į orus).

–        Stovykloje nėra maitinimo, tad vaikai turėtų atvykti jau pavalgę pietus. Su savimi turėti gertuvę vandeniui ir užkandžius pagal poreikį. Būtina turėti kepurę nuo saulės.

–        Detalesne informacija apie dienos eigą pasidalinsime veiklos pradžioje vos prasidėjus stovyklai, tad svarbu, jog vaikai į stovyklą atvyktų iki 14:00 val., kuomet kasdien bus žymimas vaikų lankomumas. Laisvi žaidimai yra organizuojami nuo 13:30 val. (iki to laiko neužtikriname vaikų priežiūros, todėl rekomenduojame neleisti vaikų anksčiau nei 13:30 val.)

Jei registruodami vaiką susiduriate su iššūkiais, maloniai kviečiame kreiptis el.paštu, adresu: salezieciu.stovyklos@gmail.com

Susitikime Lazdynų bažnyčios kieme, kuriame sodrus vaikystės juokas aidi iš džiaugsmingiausių vaikiškų širdžių!

Šv. Jonas Bosko savo auklėtiniams vis kartojo: „Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką tik norite, tik nenusidėkite.“  Tad nekantraujame tai ir padaryti!

Laukiame jūsų visų!