Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header
 • Šį sekmadienį, sausio 31 d., minėsime šv. Jono Bosko liturginę šventę, šia proga bus parapijos atlaidai. Kadangi dėl sugriežtinto karantino tikintiesiems negalima dalyvauti šv. Mišiose, raginame dalyvauti nuotoliniu būdu. Šv. Mišios bus transliuojamos (be tikinčiųjų fizinio dalyvavimo):

– lenkų kalba per parapijos Facebook’o paskyrą: https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija 10 val. iš saleziečių vienuolyno koplyčios.
– lietuvių kalba per LRT Plius televizijos kanalą 12.30 val. iš Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčios.
Transliacijos bus proga susivienyti maldoje ir išprašyti mūsų parapijos ir vienuolyno globėjo užtarimo.

 • Minint šv. Jono Bosko šventę ir atlaidus, sausio 31 d. 18 val. per parapijos Facebook’o paskyrą tiesiogiai bus transliuojami šventiniai fejerverkai nuo bažnyčios terasos (jeigu leis oro salygos): kviečiame prisijungti nuotoliniu būdu, arba – kas gyvena netoli bažnyčios – pažiūrėti per savo buto langus. Fejerverkai yra įsigyti bendradarbiaujant su Jonažolių kaimo bendruomene per projektą, kurį parėmė Vilniaus m. savivaldybė.
 • Kol kas laukiame Bažnyčios vadovybės nurodymų dėl vasario mėnesio pamaldų tvarkos: ar bus leidžiama nuo kada, organizuoti pamaldas dalyvaujant tikintiesiems. Iki naujų nurodymų tvarka lieka ta pati, kuri galioja nuo gruodžio 16 d., ir pamaldos vyks be tikinčiųjų fizinio dalyvavimo.

I – VI šv. Mišios transliuojamos per Facebook’o paskyrą 18 val. (lenkų kalba) ir 19 val. (lietuvių kalba)
VII šv. Mišios transliuojamos per Facebook’o paskyrą 10 val. (lenkų kalba) ir 12 val. (lietuvių kalba. Išskyrus sausio 31 d. kada bus aukojamos 12.30 val.)

PRANEŠIMAS

2021-01-28

Su džiaugsmu pranešame, kad visi Vilniaus saleziečių bendruomenės kunigai pasveiko nuo Covid-19, kuriuo buvo susirgę prieš šv. Kalėdas. Dievui ačiū, susirgimo forma kunigui Mykolui Petravičiui buvo lengva, ir jis nepatyrė jokiu sunkumų. Kunigui Aleksandrui ir kunigui Vincentui nemažai rūpesčių suteikė plaučių uždegimas, kuris vis dėlto buvo išgydytas vienuolyno namuose, o ne ligoninėje. Kun. Maksimas sirgo be simptomų.

Vilniaus saleziečiai dėkoja visiems, kurie meldėsi už juos: mūsų visų maldos buvo išklausytos. O mes žadame ir toliau melsti už visus brangius parapiječius bei bičiulius visoje Lietuvoje. Likime maldos vienybėje.

Brangūs tikintieji,

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos saleziečių bendruomenėje nustatyti KETURI COVID-19 atvejai. 

Šia liga susirgo kun. Vincentas Nguyen, kun. Mykolas Petravičius, kun. Maksimas Bianco ir kun. Aleksandras Barelli.

Nors sergančiųjų simptomai nėra sunkūs ir jie gydosi namuose, suprantate, jog yra dėl ko nerimauti ir prašyti Jūsų maldų.

Įsivaizduojame, kad nemažai Jūsų norės pasiteirauti dėl kunigų sveikatos būklės, tačiau prašome supratimo ir neskambinti telefonu be rimtos priežasties.

Kunigai saleziečiai, pagal sveikatos būklę, ir toliau kasdien aukoja ir transliuoja šv. Mišias facebook‘e, kiek leis jų sveikata. 

 • 24 d. Piemenėlių Mišios 21.00 LT, 23.00 PL;
 • 25 d. šv. Kalėdos 10.00 PL, 12.00 LT;
 • 26 d. ir 27 d. 10.00 PL, 12.00 LT,
 • nuo 28 d. šiokiadieniais 18.00 PL, 19.00 LT.
 • Sausio 1 d. 10.00 PL, 12.00 LT

Kviečiame prisijungti bendroje maldoje.

Viešpats į pasaulį atėjo per skurdą ir paprastumą, kad visiškai pilnai būtų vienas iš mūsų. Nors žmogiškoji baimė ir nerimas dėl šios užklupusios ligos ir mus paliečia, tačiau savo trapume dar labiau artinamės prie Kristaus, su Kuriuo drauge ir nešame šį kryžių, kuris visuomet veda į Išganymą. Tegul Viešpaties MALONĖ aplanko mus visus, ir sergančiuosius ir sveikus, stiprindama mūsų tikėjimą Dievu, bei įkvėpdama aukotis dėl kitų gerovės, kaip mus mokino pats Jo Sūnus.

Norint užsakyti šv. Mišias, galite tai padaryti bankiniu pavedimu, arba naudojant metalinę pašto dėžutę, kuri yra pakabinta prie pagrindinių bažnyčios durų.

Susitarti dėl religinių patarnavimų, prašome skambinti telefonu 8-5-244 76 66. Susitarti dėl laidotuvių galima skambinti tel.nr. 8-604-47479: bus suderinta su kitais nesergančiais ir nesiizoliuojančiais kunigais iš kitų parapijų ir prašomi patarnavimai bus suteikti.

Palaimintų Šv. Kalėdų!

Mieli Vilniaus šv. Jono Bosko parapijiečiai,

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas karantino sugriežtinimo sąlygas ir į naujus Lietuvos Vyskupų Konferencijos nurodymus bažnyčioms,

Nuo gruodžio 16 d. iki SAUSIO 3 d. numatomi tokie religinės tarnystės pasikeitimai:

DĖL KALĖDAIČIŲ ĮSIGIJIMO: nuo gruodžio 16 d. iki gruodžio 24 d. galime įsigyti pašventintus kalėdaičius vienuolyne/parapijos namuose, I-ame aukšte, nuo 9 val. iki 18 val. (gruodžio 24 d. iki 17 val.). Būtina dėvėti kaukę.

1. DĖL ŠV. MIŠIŲ

Šv. Mišios bus aukojamos kasdien be žmonių. Jau anksčiau užrašytos intencijos bus paskaitytos pagal naują tvarką. Visos šv. Mišios bus transliuojamos internetu.

Šiokiadieniais: 18 val. lenkų k., 19 val. lietuvių k.
Sekmadieniais: 10 val. lenkų k., 12 val. lietuvių k.

Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios: 21 val. lietuvių k., 23 val. lenkų k.
Gruodžio 25 d.: 10 val. lenkų k., 12 val. lietuvių k.
Gruodžio 26 d.: 10 val. lenkų k., 12 val. lietuvių k.
Gruodžio 31 d. Padėkos Mišios: 18 val. lenkų k. (17 val. adoracija), 19 val. lietuvių k. (po Mišių – adoracija)
Sausio 1 d.: 10 val. lenkų k., 12 val. lietuvių k.

Primename, kad visos šv. Mišios iš mūsų bažnyčios ir koplyčios bus KASDIEN transliuojamos parapijos facebook‘o paskyroje adresu

https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija/ 

2. Iki naujo pranešimo parapijos raštinė nedirba.

 • Dėl bažnyčios metrikacijos (krikšto pažymėjimų, leidimų susituokti už parapijos ribų ir pan.) prašome rašyti elektroninio pašto adresu lazdynu.parapija@gmail.com.
 • Dėl skubių religinių patarnavimų (dėl sunkaus ligonio lankymo arba dėl laidotuvių) prašome skambinti telefonu Nr. (8-5) 244 76 66 arba Nr. 8-604-47479
 • Norintys paaukoti bažnyčiai arba užsakyti šv. Mišias, gali tai padaryti šiais būdais:

– pervesti auką į parapijos banko sąskaitą, nurodant aukos tikslą ir savo telefono numerį:
Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285

– nuo gruodžio 16 d. lauke prie bažnyčios įėjimo yra pakabinta „pašto dėžutė“ ant sienos: įdėti į dėžutę voką su užrašyta šv. Mišių intencija (vardai, data, valanda), savo telefono numeriu ir auka.

Kiekvieną dieną kunigai aukoja Mišias ir pagal jau užrašytas intencijas. Gali būti, kad nebus būtent tą valandą, kuri buvo suderinta užrašant Mišias iš anksto. Bet diena bus ta pati.

Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčia bus uždaryta, negalint užtikrinti nuolatinio patalpų dezinfekavimo.

Dėl išpažinties – reikia iš anksto susitarti su kunigu, kad būtų atliekama saugiai. Rekomenduojame palaukti sugriežtinto karantino pabaigos.

 • Šiandien prasideda Adventas: pasiruošimo laikas šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Nuo šios dienos pradedam platinti pašventintus kalėdaičius: sekmadieniais po kiekvienų Mišių – išvengiant žmonių susibūrimo, ir laikantis higienos normų, kas nori įsigyti kalėdaičius, nejudėkite iš savo vietos po palaiminimo, bet stovėkite savo vietoj, ateis patarnautojas arba kunigas su krepšiu ir jums duos, kiek kalėdaičių pageidausite. Šiokiadieniais – zakristijoje po kiekvienų Mišių: prašom dėvėti kaukę ir dezinfekuoti rankas prieš užeinant į zakristiją.
 • Su Adventu prasideda ir Carito akcija „Gerumas mus vienija“, kurios metu parduodamos Carito žvakutės. Šiais metais turime tokį raginimą: mūsų parapijoje gyvena šeima, kurioje gyvena sunkiai sergantis jaunas vyras (24 metų), kuris serga patologine liga ir guli lovoje, judindamas tik akis. Su juo gyvena mama ir brolis. Mama negali dirbti, nes turi prižiūrėti ligonį ir gyvena tik su jo pašalpa. Mūsų parapijos Carito savanoriai lanko juos reguliariai ir jiems padeda. Visi pinigai, surinkti iš Carito žvakučių pardavimo, šį adventą yra skirti padėti tai šeimai. Rasite savanorius su žvakutėmis prie išėjimo: imkite žvakutę ir tegul dega jūsų namuose gerumo dvasia. Būkite dosnūs: poreikis yra realus ir didelis.
 • Rytoj paskutinis mėnesio pirmadienis. Kviečiame 11.30 sukalbėti rožinį kartu bažnyčioje ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.