Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

(lietuvių kalba)

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmės:

8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis), 15 val.,
19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius (po Mišių – gedulinga procesija bažnyčioje)

Lapkričio 2 d. – Vėlinės:

8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis),
19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius (po Mišių – gedulinga procesija bažnyčioje)

Lapkričio 3 d. – 4 d. – 5 d. – 6 d.:

7 val. , 19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių rožinis

Lapkričio 7 d.:

10 val. (po Mišių – rožinis), 19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius,

Lapkričio 8 d.:

8 val., 11 val. Sudėtinės Mišios už mirusius (po Mišių – rožinis),
15 val., 19 val.

DĖMESIO: Aukas sudėtinėms Mišioms už mirusius galite įdėti į aukų dėžutę, kartu su lapeliu su užrašytais savo mirusiųjų vardais. Kiekvieną dieną rožinio metu perskaitysime keletą tų lapelių, ir melsimės UŽ VISUS MIRUSIUS. Sudėtinių Mišių metu neskaitysime jokio vardo.

Nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 8 d. jau nėra vietos asmeninėms Mišių intencijoms o tik sudetinėms: galite užsakyti paprastas šv. Mišias nuo lapkričio 9 d.

Šį sekmadienį, spalio 18 d., minint Pasaulinę misijų dieną, iš mūsų bažnyčios bus transliuojamos šv. Mišios lietuvių kalba 12:30 val. per LRT Plius televiziją: kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišioms pirmininkaus Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Spalio 18 d. šv. Mišios bus aukojamos lietuvių kalba 8, 12.30, 15, 19 val. (rožinis 18:30) ir lenkų kalba 9:30 ir 13:40 val. (rožinis 9:00 val.)

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos

ŠV. MIŠIŲ tvarkaraštis ir kita informacija
SPALIO mėnesiui

SEKMADIENIAIS: 8, 11 (po Mišių rožinis), 15 (ypač kviečiame vaikus), 19 val. lietuvių kalba, 9:30 ir 13 val. (12:30 val. rožinis) lenkų kalba
SPALIO 18 d.: 8, 12:30 (bus transliuojamos per LRT Plius), 15, 19 val. lietuvių kalba, 9:30 ir 13:40 val. lenkų kalba
ŠIOKIADIENIAIS (I-V): 7:00 (bažnyčia atidaryta nuo 6:50 val.) ir 19:00 lietuvių kalba (19:30 rožinis), 18:00 lenkų kalba (17:30 val. rožinis)
ŠEŠTADIENIAIS: 10:00 (po Mišių rožinis ir adoracija) ir 19:00 šv. Mišios lietuvių kalba, 18:00 šv. Mišios lenkų kalba (17:30 val. rožinis)

DĖMESIO:
Draudžiama lankytis bažnyčioje asmenims, turintiems temperatūros, kosintiems arba jaučiantiems kitus peršalimo simptomus, per paskutines 14 dienų turėjusiems kontaktą su sergančiais Covid-19, esantiems privalomoje 14 dienų saviizoliacijoje.

Privaloma visiems ant burnos ir nosies visą laiką dėvėti kaukę.

Visi į bažnyčią įeinantys asmenys privalo dezinfekuoti rankas ir laikytis saugaus atstumo nuo kitų asmenų, išskyrus savo šeimos narius. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo. Šv. Komunija dalijama arba į burną arba pasirinktinai į rankas (tuo atveju, įsidėti į burną iš karto prie kunigo).
Išpažintys klausomos Mišių pradžioje lauke prie durų. Jeigu bus blogas oras, kunigas išklausys išpažintys tarp 2 bažnyčios durų, kur skelbimų lenta. Prašome laikytis saugaus atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę.

Visą spalio mėnesį dėl Jūsų ir mūsų saugumo RAŠTINĖ NEDIRBS.

  • Šv. Mišias galima užsakyti 2 būdais: naudoti aukų dėžutę bažnyčios gale, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo tel. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką ARBA padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo tel. nr.).
  • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome rašyti elektroniniu paštu lazdynu.parapija@gmail.com arba skambinti tel. nr. (8 5) 212 76 66
  • Dėl leidimo susituokti už parapijos ribų, vestuvių ar kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com.
  • Dėl Amžinųjų šv. Mišių prašome aukas siųsti į banko sąskaitą arba pašto perlaidomis, o intencijas – paprastu laišku arba elektroniniu laišku adresu amzinosmisios@gmail.com (išsamesnę informaciją galite raste parapijos interneto puslapyje http://bosko.lt/amzinos-misios/), arba kreiptis į kunigą šiokiadieniais po kiekvienų šv. Mišių (ne sekmadieniais).

Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramento paruošimui REGISTRACIJA BAIGTA. Dėl jau sudarytų grupių negalime priimti pavėlavusiųjų. Primename, kad sužadėtiniai, kurie nori susituokti, privalo kreiptis į kunigą ne vėliau kaip likus 5 mėnesiams iki numatytos santuokos datos.

2020-2021 MOKSLO METAIS 

Tėveliai norintys registruoti savo vaiką PIRMOSIOS KOMUNIJOS pasiruošimui turėtų užpildyti šią REGISTRACINĘ ANKETĄ:

https://forms.gle/YXDbPfXG5pB4xGTP7

Daugiau detalios informacijos apie šių mokslo metų planus ir sąlygas ruošiant Jūsų vaikus sakramentams galite rasti: 

http://bosko.lt/informacija-apie-pasiruosima-pirmajai-komunijai/

Jaunuoliai nuo 15 metų arba suaugę asmenys norintys pasiruošti SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI turėtų užpildyti šią REGISTRACINĘ ANKETĄ:

https://forms.gle/gK5w9gdD3Umqms12A

Daugiau detalios informacijos apie šių mokslo metų planus ir sąlygas ruošiantis Sutvirtinimo sakramentui galite rasti: 

http://bosko.lt/informacija-apie-pasiruosima-sutvirtinimo-sakramentui/

Registraciją baigsime rugsėjo 30 d. Jokių kitų būdų užsiregistruoti sakramentams šiais metais nėra. Pasibaigus registracijos laikui naujų asmenų neberegistruosime. Jei turite klausimų arba susiduriate su iššūkiais registruojantis, galite kreiptis el.paštu, adresu: bosko.katecheze@gmail.com

2020-2021 mokslo metų katechezė

Atsižvelgiant į esamą COVID-19 epideminę situaciją Lietuvoje, stengiamės pritaikyti optimaliausias galimybes šeimoms besirūpinančioms savo vaikų krikščionišku ugdymu. Pristatome planą, kurį viliamės, jog pavyks pritaikyti norint parengti vaikus (nuo 3 klasės) SUTAIKINIMO ir EUCHARISTIJOS sakramentams mūsų parapijoje. 

Pabrėžiame, jog MUMS RŪPI JŪSŲ VAIKŲ FIZINĖ IR DVASINĖ GEROVĖ, tad atliepdami į sunkiai besiklostančią dabartinę situaciją pasirinkome būdą, kuris, nepaisant galimų suvaržymų, suteiktų galimybę ir šiais mokslo metais paruošti vaikus minėtiems sakramentams.

Plačiau…