Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupų konferencija išleido potvarkį, pagal kurį nuo š. m. gegužės 10 d. Lietuvoje vėl pradedamos aukoti šv. Mišios bažnyčiose dalyvaujant žmonėms, laikantis saugumo normų.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos

ŠV. MIŠIŲ tvarkaraštis GEGUŽĖS mėnesiui

Gegužės 10 d. ir gegužės 17 d.: šv Mišios (be giesmių) LT: 8.00, 11.00, 19.00, PL: 9.30 ir 13.00
Nuo gegužės 24 d.: šv Mišios LT: 8.00, 11.00 (giedamos), 15.00, 19.00, PL: 9.30 ir 13.00 (giedamos)
Nuo gegužės 31 d.: įprasta tvarka (8, 9.30, 11, 13, 15, 19). Visos sekmadienio šv. Mišios bus su giesmėmis
ŠIOKIADIENIAIS (I-VI) visą gegužės mėnesį bažnyčia bus atidaryta nuo 17.00 val.
17.30 Rožinis ir švč. M. Marijos litanija lenkų kalba, 18.00 šv. Mišios (be giesmių) lenkų kalba
19.00 šv. Mišios (be giesmių) lietuvių kalba. Po šv. Mišių – Rožinis ir švč. M. Marijos litanija

DĖMESIO:
Bažnyčioje PRIVALOMA laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimus šeimos narius, su kuriais gyvenama) ir ant burnos bei nosies visą laiką dėvėti kaukę. Įeinant į bažnyčią prašome dezinfekuoti rankas. Į bažnyčią gali įeiti iki 110 žmonių, kai tiek žmonių jau yra įėję, kitus prašome dalyvauti Mišiose lauke prie durų (laikantis atitinkamo atstumo). Šventovė kasdien yra dezinfekuojama ir vėdinama.
Šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Rizikos grupės žmonėms rekomenduojama bažnyčios kol kas nelankyti. Kiekvieną sekmadienį 19.00 val. šv. Mišios bus transliuojamos per parapijos Facebook paskyrą.

Išpažintys klausomos Mišių pradžioje lauke prie durų. Prašome laikytis 2 metrų atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę.

Visą gegužės mėnesį RAŠTINĖ NEDIRBS.

Dėl šv. Mišių užsakymų galima arba padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija; Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285), arba naudoti aukų dėžutę bažnyčios gale, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką.

 • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome skambinti tel. nr. (8 5) 212 76 66
 • Dėl krikšto pažymėjimų ir leidimų susituokti už parapijos ribų, dėl susitarimo krikštyti vaiką, kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com

Kol kas nėra tikslios informacijos apie Pirmosios Komunijos priėmimą ir Sutvirtinimo Sakramento teikimą. Suinteresuotoms šeimoms bus parašyta atskirai, kai tik turėsime daugiau nurodymų.

Gegužės pabaigoje bus paskelbta tvarka birželio mėnesiui.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapija
Dėl naujos tvarkos bažnyčioje

Vilnius, 2020 metų balandžio 26 d.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas karantino palengvinimo sąlygas ir į naujus Vilniaus arkivyskupijos ordinaro nurodymus bažnyčioms, numatomi tokie religinės tarnystės pasikeitimai:

1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Šiuo laikotarpiu šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis. Iki naujo nurodymo ŠV. MIŠIOS SEKMADIENIAIS BUS TOLIAU AUKOJAMOS NEDALYVAUJANT ŽMONĖMS.

Primename, kad šv. Mišios iš mūsų bažnyčios ir toliau bus transliuojamos parapijos facebook‘o paskyroje adresu

https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija/

kiekvieną sekmadienį 10 val. lenkų kalba ir 12 val. lietuvių kalba. Parapijos facebook‘o paskyroje taip pat galite rasti sekmadienio evangelijos skaitinių ir pamokslų video įrašus, skirtus vaikams. Taip pat yra galimybė nemokamai atsisiųsti vaikams skirtą spalvinimo albumą su kun. Bosko gyvenimo epizodu. Raginame sekti parapijos naujienas parapijos facebook‘o paskyroje ir parapijos interneto puslapyje www.bosko.lt

2. Nuo balandžio 27 dienos iki naujo vyskupų konferencijos nurodymo mūsų parapijos bažnyčioje šv. Mišios bus aukojamos ŠIOKIADIENIAIS (NUO PIRMADIENIO IKI ŠEŠTADIENIO ĮSKAITYTINAI) vakare dalyvaujant žmonėms. Bažnyčia bus atidaryta nuo 17:40, šv. Mišios bus aukojamos

18 val. lenkų kalba, 18:45 val. lietuvių kalba.

REKOMENDUOJAME PAGYVENUSIEMS ŽMONĖMS, VAIKAMS, RIZIKOS GRUPĖMS PRIKLAUSANTIEMS ŽMONĖMS IR TIEMS, KURIE JAUČIA PERŠALIMO SIMPTOMUS, ŠV. MIŠIOSE BAŽNYČIOJE NEDALYVAUTI.

Tikinčiuosius, kurie atvyks dalyvauti šv. Mišiose bažnyčioje, informuojame, kad privalote uždengti burną ir nosį kaukėmis arba skarelėmis, laikytis bent 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Prie bažnyčios įėjimo bus dezinfekavimo skysčio. Jei bažnyčios viduje būtų per daug žmonių arba pagal asmeninį pageidavimą tikintieji gali dalyvauti šv. Mišiose lauke prie bažnyčios, laikydamiesi saugaus atstumo ir dėvėdami kaukę. Šv. Mišiose nebus giedama, nevyks jokios papildomos pamaldos. Šv. Komunija bus kunigų dalinama bažnyčios viduje ir lauke prie bažnyčios, tačiau tik į tikinčiųjų rankas. Einant priimti šv. Komuniją prašome laikytis saugaus atstumo.

3. Iki naujo pranešimo PARAPIJOS RAŠTINĖ NEDIRBA.

 • Dėl bažnyčios metrikacijos (krikšto pažymėjimų, leidimų susituokti už parapijos ribų ir pan.) prašome rašyti elektroniniu paštu lazdynu.parapija@gmail.com
 • Dėl religinių patarnavimų (sunkaus ligonio lankymas, laidotuvės, krikštas ir kt.) prašome skambinti telefonu (8-5) 244 76 66
 • Norintys paaukoti bažnyčiai arba užsakyti šv. Mišias, gali tai padaryti šiais būdais:

– kai bažnyčia atidaryta šv. Mišių metu įdėti į aukų dėžutę, esančią bažnyčios gale, voką su užrašyta šv. Mišių intencija, savo telefono numeriu ir auka;
– įdėti į vienuolyno pašto dėžutę voką su šv. Mišių intencija, savo telefono numeriu ir auka;
– pervesti auką į parapijos banko sąskaitą, nurodant aukos tikslą ir savo telefono numerį:

Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285

4. Tikintieji, esantys sunkioje sąžinės situacijoje, šiokiadieniais prieš šv. Mišias gali priimti išpažinties sakramentą (leidžiant oro sąlygoms) lauke prie bažnyčios įėjimo: kunigas sėdi dėvėdamas kaukę, žmogus ateina dėvėdamas kaukę ir sėdėdamas 2 m atstumu atlieka išpažintį. Patariame kol kas laukti, kol pandemijos situacija pagerės ir bus lengvesnės bei saugesnės sąlygos. Primename, kad Velykinės išpažinties laikas tęsiasi iki birželio 29 dienos ir nėra būtinybės skubėti.

5. Nuo gegužės 1 dienos pradėsime tradicines gegužines pamaldas Nuo gegužės 1 d. iki mėnesio pabaigos, kiekvieną vakarą 20 val. per parapijos facebook’o paskyrą

https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija/

tiesiogiai transliuosime šv. Juozapo maldą, švč. M. Marijos rožinį (lietuvių ir lenkų kalbomis kartu) su litanija. Kviečiame parapijiečius prisijungti ir melstis kartu. Prašykime dangiškosios Dievo Motinos užtarimo ir globos! Ypač šiuo metu malda yra ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

Vilniaus šv. Jono Bosko klebonas
Kun. Alessandro Barelli SDB

Maloniai Jus kviečiame skirti 1,2% savo pajamų mokesčio Vilniaus šv. Jono Bosko parapijai

Iki gegužės 4 d. skirkime 1,2% nuo Gyventojų Pajamų Mokesčio (GPM). Ši parama aukotojams nieko nekainuoja. Ją gali skirti tik dirbantieji asmenys.

Jūs galite paaukoti Vilniaus šv. Jono Bosko parapijai, pervesdami jai 1,2% pajamų mokesčio sumos. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Tiesiog Jūs pasinaudosite savo teise 1,2% nuo praėjusiais metais valstybei jau sumokėto pajamų mokesčio skirti paramai. Jeigu šia teise nepasinaudosite, pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra. Užpildžius prašymo formą Jums tereikės suvesti duomenis apie save ir nurodyti tikslią datą.

DEKLARAVIMAS ELEKTRONINIU BŪDU:

 1. Prisijunkite prie savo banko elektroninės bankininkystės paskyros.
 2. Elektroninėje bankininkystėje susiraskite VMI deklaravimo paskyrą. Pasirinkęs VMI deklaravimo paskyrą, paspauskite mygtuką SUTINKU / PRISIJUNGTI.
 3. Būsite nukreipti į VMI deklaravimo svetainę.
 4. Pasirinkite skyrių EDS.
 5. Pasirinkite skyrių PILDYTI FORMĄ.
 6. Pasirinkite skyrių PRAŠYMAS SKIRTI PARAMĄ.
 7. Pasirinkite formą pavadinimu FR0512 v.4. Paspauskite FORMA ELEKTRONINIAM PILDYMUI.
 8. Užpildykite asmeninę informaciją: asmens kodą, telefoną, vardą, pavardę, adresą  (pildykite lietuviškomis raidėmis).
 9. Užpildykite likusius langelius:
  Langelyje 5 įrašykite: 2019
  Langelyje 6S pažymėkite: X
  Langelyje E1 įrašykite: 2
  Langelyje E2 įrašykite: 191310515
  Langelyje E3 įrašykite: Bosko parapija
  Langelyje E4 įrašykite: 1.20
 10. Pasitikrinkite, ar viską užpildėte teisingai.
 11. Paspauskite laukelį PATEIKTI DEKLARACIJĄ. Šiuo veiksmu baigsite pildyti paraišką.

Brangūs Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

norime su jumis pasidalinti žinia, kad per visą karantino laikotarpį,

kiekvieną sekmadienį bus transluojamos šv. Mišios iš mūsų bažnyčios

10 val. (lenkų kalba) ir 12 val. (lietuvių kalba) per facebook’o parapijos paskyrą,

adresu https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija/

Kviečiame prisijungti dvasiškai ir palaikyti ryšį tokiu būdu su mumis.

Dėl dvasinių patarnavimų, dėl kitų prašymų kviečiame su mumis susisiekti
telefonu 8(5) 2447666 arba internetu.

Prisimename visus Jūsų savo maldose, 
Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai

Brangūs Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos parapiječiai,

Dėkojame visiems, kurie mus drąsina, palaiko savo malda ir seka mūsų parapijos naujienas per parapijos svetainę ir Facebook’ą. Ačiū, kad esate! Dėl Jūsų dirbame toliau… Jeigu reikia mūsų patarnavimų, susisiekite su mumis telefonu arba internetu.

Iš įvairių parapiječių gauname paklausimus, kaip paremti parapiją, kunigus, ar paaukoti šv. Mišioms. Dėkojame už jūsų dosnumą: juk jūsų aukomis mes išsilaikome patys ir išlaikome parapijos bažnyčią. nformacija apie paramą jau seniai yra parapijos interneto puslapyje (www.bosko.lt), skyrelyje PARAMA.

Čia pakartojame parapijos banko rekvizitus:
Sąskaitos Nr. LT93 7044 0600 0095 0285
Įmonės pavadinimas: Vilniaus šv. Jono Bosko parapija

Pervesdami pinigus malonėkite parašyti aukos paskirtį. Pvz., Parama parapijai, auka parapijai, auka kunigų pragyvenimui…

Jeigu aukos paskirtis yra aukotinos šv. Mišios, prašome parašyti ir norimą šv. Mišių datą (data nėra būtina, jeigu jums nėra skirtumo. Bet jeigu įrašysite, stengsimės pagal galimybes aukoti tą dieną) ir intenciją, už ką Mišios yra prašomos. Pavyzdžiai:
„Auka šv. Mišioms: 2020.04.30 už + Ona, Antanas.
„Auka šv. Mišios: 2020.05.03 prašant sveikatos Marijai.
„Auka mišioms už Kazlauskų šeimos gyv. ir mirus.”

Pastaba: šis būdas galioja iki karantino pabaigos, todėl prašome neužsakinėti tokiu būdu šv. Mišių tolimesniam laikui…