Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XXVIII eilinis sekmadienis

 • Šiandien Romoje, šv. Petro aikštėje, popiežius Pranciškus paskelbė naują šventąjį: brolį salezietį Artemidą Zatti. Jis gimė Italijoje bet dar būdamas mažas vaikas emigravo į Argentiną, ir įstojęs į saleziečių kongregaciją dirbo kaip slaugytojas ligoninėje. Paaukojo visą savo gyvenimą tarnaudamas ligoniams ir nuskriaustiesiems. Paruošėme plakatą lietuvių ir lenkų kalbomis. Paveskime Dievui savo maldos intencijas, ypač už ligonius, per šventojo Artemido Zatti užtarimą.
 • SPALIO 23 d., minint pasaulinę misijų dieną, iš mūsų bažnyčios bus transliuojamos šv. Mišios lietuvių kalba 12.30 per LRT PLIUS televiziją, ir kviečiame jose dalyvauti. Tą sekmadienį šv. Mišios lietuvių kalba bus 8, 12.30, 15, 19 val., o lenkų kalba 9.30 ir 13.45 val. (rožinis lietuvių kalba 18.30, lenkų kalba – 9.00).
 • Prasidėjo spalis. Pagal senąją tradiciją kartu kasdien kviečiame sukalbėti rožinį. Mūsų bažnyčioje rožinis bus kalbamas kiekvieną šiokiadienį po 19 val. vakarinių mišių, šeštadienį po 10 val. Mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos. Primename, kad suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris pamaldžiai kalba rožinį.

XXVII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Pranciškų Asyžietį, trečiadienį šv. Faustiną Kovalską, penktadienį Rožinio Švč. M. Mariją.
 • Vakar prasidėjo spalio mėnuo. Pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti Rožinį: šeštadieniais ryte po 10 val. šv. Mišių, sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po vakarinių Mišių. Kiekvieną dieną sukalbėsim rožinį misijų mėnesio intencija, naudojant rožinio knygutę, kurią kunigas Aleksandras paruošė kaip Nacionalinės misijų tarnybos direktorius visoms Lietuvos bažnyčioms, lietuvių ir lenkų kalba.
 • Spalio 6 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po Mišių sukalbėsime Rožinį už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus ir vienuolius. Artėjantį penktadienį nebus Jėzaus Širdies litanijos ir adoracijos, o kalbėsime rožinį po vakarinių Mišių.
 • Antradienį, spalio 4 d. sukanka kun. Petro Dumbliausko mirties penktosios metinės, o ketvirtadienį spalio 6 d. – kun. Vladislovo Mikulevičiaus mirties metinės (16 metų po mirties). Prisiminkime savo maldose šiuos garbingus saleziečius, dirbusius mūsų parapijoje.
 • Šiandien po 15 val. šv. Mišių, bus organizuojama rudens šventė vaikams: kviečiame visus vaikus dalyvauti Mišiose ir likti šventėje. Nuo kito sekmadienio, kiekvieną sekmadienį 16 val., po Mišių, vyks žaidimai vaikams.

Mielieji, rugsėjo 12-23 dienomis kviečiame vaikų, jaunuolių ir suaugusių registracijai sakramentų pasiruošimui mūsų parapijoje 2022-2023 mokslo metais. Trys pagrindiniai žingsneliai tai padaryti:

 1. UŽPILDYK

Pirmosios Komunijos grupei kviečiame registruoti vaikus ne jaunesnius kaip 3 klasės moksleivius.
Anketa, kurią privaloma užpildyti: https://forms.gle/XPt123wWyZmQrXua7

Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui kviečiame jaunuolius nuo 15 metų (tokio amžiaus ar vyresni jie turėtų būti birželio mėnesį, kuomet įprastai numatomas sakramento teikimas).

Taip pat, atskirą pasiruošimo grupę siūlome suaugusiems įskaitant ir tuos, kurie planuoja ir ruošiasi priimti Santuokos sakramentą.
Anketa, kurią privaloma užpildyti: https://forms.gle/r5MMyrkYpP9jwonG7

 1. ATVYK

Rugsėjo 12-23 dienomis (tik darbo), 17-19 val. mūsų parapijos KOPLYČIOJE lauksime Jūsų atvykstant patvirtinti registraciją ir pristatyti dokumentus. Daugiau informacijos, kaip pasiruošti šiam susitikimui užbaigti registracinį procesą rasite internetinėje anketoje (žiūrėti pirmame žingsnyje), kurią privalu užpildyti prieš atvykstant pas mus.

 1. EIME KARTU!

Katechezinius mokslo metus pradėsime nuo spalio 2 d. (sekmadienis) 15 val. šv. Mišiomis, po kurių vaikus kviesime į rudens linksmybių šventę, o tėveliai tuo pat metu turės pirmąjį tėvų susirinkimą su parapijos klebonu bei katechetais.
Pirmosios Komunijos katechezės susitikimai prasidės nuo spalio 3 d., o Sutvirtinimo sakramento pirmasis susitikimas su grupe įvyks spalio 9 d.
Pasileisime į tikėjimo pažinimo kelionę drauge!

Visi šie nurodyti žingsneliai yra būtini registruojantis sakramentų pasiruošimui. Registracija vyks rugsėjo 12-23 dienomis. Vietų skaičius yra ribotas. Pasibaigus registracijos laikui naujų kandidatų neregistruosime. Pasidalinkite su tais, kam aktualu, o mes – nekantraujame susitikti!

XXIV eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Švč. M. Marijos vardą, antradienį Šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, trečiadienį Šventojo Kryžiaus išaukštinimą, ketvirtadienį Švč. M. Mariją Sopulingąją, penktadienį Šv. Kornelijų popiežių, ir Kiprijoną, vyskupą.
 • Nuo rytojaus, rugsėjo 12 d., pradėsime išankstinę NUOTOLINĘ REGISTRACIJĄ internetu Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui iki 23 dienos. Nuorodą registracijai rasite parapijos interneto puslapyje ir parapijos Facebook’o paskyroje nuo rytojaus. KITOS REGISTRACIJOS – pas tikybos mokytoją – NEBUS.
 • Europos vyskupų konferencijų taryba š. m. rugsėjo 14 d. paskelbė Maldos už Ukrainą diena. Ši diena – Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė – pasirinkta todėl, kad ji ypač iškilmingai švenčiama Rytų Bažnyčioje, be to, Ukraina dabar eina Kryžiaus keliu. Kviečiame mūsų bažnyčioje dalyvauti vakaro pamaldose: 19 val. šv. Mišios, o po Mišių bus Kryžiaus kelias bažnyčioje su ypatinga maldos intencija už taiką Ukrainoje.
 • Parapijos Caritas vėl po vasaros pradės savo veiklą trečiadienį, rugsėjo 14 dieną. Maloniai kviečiame naujų savanorių prisijungti, mielai priimsime.

XXIII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį Švč. M. Marijos gimimą – Šilinė: Šiluvoje prasidės Didieji Atlaidai, kurie truks iki rugsėjo 15 d.
 • Nuo šios dienos vėl pradedame aukoti 15 val. šv. Mišias vaikams: šiandien pasimelsim prašant Dievo palaimos naujiesiems mokslo metams.
 • Nuo rugsėjo 12 iki 23 d. vyksta registracija Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo Sakramento pasiruošimui. Registracija vyks internetu per puslapį bosko.lt arba per parapijos facebook’o paskyrą. Po vaiko duomenų įvedimo bus suteikta informacija apie tolimesnius registracijos žingsnius. Rekomenduojame nuo pirmųjų dienų registruoti savo vaiką ir jau dabar paruošti vaiko krikšto pažymėjimo kopiją.
 • Prie išėjimo galite įsigyti katalikišką spaudą. Ypač rekomenduojame įsigyti “Artumą” ir “Žodis tarp mūsų”.
 • Šiandien Gyvojo Rožinio susitikimas: kviečiame 18 val. bažnyčioje pasimelsti kartu.