Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj – šv. Blažiejų, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų (visų šv. Mišių pabaigoje – gerklių palaiminimas, 7 ir 19 val.), trečiadienį – šv. Agotą, mergelę ir kankinę, šv. Mišios – 7 ir 19 val. Per šv. Mišias šventinamas vanduo ir duona. Duonos ir vandens prašome atsinešti su savimi. Ketvirtadienį minime šv. Paulių Mikį ir jo draugus kankinius.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus. Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
 • Iš anksto skelbiame, kad vasario 11 d. minėsime pasaulinę ligonių dieną: šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. ir šv. Mišių metu suteiksime ligonių patepimą norintiems ligoniams. Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį anksčiau). Raginame atvežti savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems, o Sakramentas sergančiam žmogui. Kitos Mišios vasario 11 d., be ligonių patepimo, bus aukojamos 7 ir 19 val.
 • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
 • Tęsiame kalėdojimą. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, raštinės darbo metu, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko.

Šv. Jono Bosko atlaidai

 • Šiandien švenčiame parapijos atlaidus ir šv. Jono Bosko iškilmę: paveskime savo intencijas mūsų parapijos globėjui ir prašykime, kad saugotų toliau mus visus ir visą parapiją. Minime ir pirmą kartą šv. Rašto sekmadienį: rūpinkimės savo namuose turėti šv. Raštą ir jį skaityti.
 • Šią savaitę liturgijoje:
  1/27 pirmadienį: rytoj nebus aukojamų šv. Mišių, transliuojamų per Marijos Radiją.
  1/31 penktadienį liturginės šv. Jono Bosko iškilmės. Tą dieną bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame į bažnyčią 11.30 val. kartu sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose. Kitos šv. Mišios bus 7 ir 19 val.
  2/2 sekmadienį Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios sekmadienio tvarka (8, 11, 15, 19 val.). Visų Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas. Žvakes galėsite įsigyti tą dieną bažnyčioje prie įėjimo.
 • Tęsiame toliau kalėdojimą, kunigo apsilankymą jūsų namuose. Norinčius kviečiame ateiti į raštinę tartis dėl dienos ir laiko.

II eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Agnietę, mergelę ir kankinę, penktadienį šv. Pranciškų Salezą, šeštadienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę).
 • Penktadienį, sausio 24 d., po vakarinių šv. Mišių pasimelsim Švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos pamaldas.
 • Trečiadienį prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus kitą sekmadienį, sausio 26 d.
 • Pradėjome kalėdoti. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis.

Viešpaties Krikštas

 • Šiandien baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį Lietuvos bažnyčiose galima laikyti „Betliejų“ iki vasario 2 d.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: penktadienį šv. Antaną, abatą. Šeštadienį pradedame maldos už krikščionių vienybę aštuondienį (sausio 18–25 d.).
 • Rytoj, sausio 13 d., bus aukojamos šv. Mišios 11 val. už Tėvynę ir už žuvusius už Tėvynę. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos šv. Mišios – 7 ir 19 val.
 • Trečiadienį, sausio 15 d., Lazdynų senjorų bendrija „Bočiai“ kviečia į renginį, skirtą Laisvės gynėjų paminėti. Esame kviečiami Seniūnijos salėje 12 val.
 • Nuo šios savaitės pradedame kalėdoti. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis.

II Kalėdų sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minėsime: rytoj, sausio 6 d., Viešpaties Apsireiškimo iškilmę, neprivalomą šventę. Šv. Mišios – 7, 11, 19 val. Visų šv. Mišių metu bus pašventinta kreida. Ateinantį sekmadienį minėsime Viešpaties krikštą. Tą dieną baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį Lietuvos bažnyčiose galima laikyti „Betliejų“ iki vasario 2 d.
 • Po savaitės, pirmadienį, sausio 13 d., bus aukojamos šv. Mišios 11 val. už Tėvynę ir už žuvusius už Tėvynę. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos Mišios – 7 ir 19 val.
 • Šiandien kviečiame vaikus į Kalėdinę šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišiomis, o po jų programa vaikams bažnyčioje su dovanomis visiems. Šventę pabaigsim su fejerverkais.
 • Šiandien 18 val. susirenka bažnyčioje Gyvojo rožinio nariai pasimelsti. Kviečiame norinčius prisijungti.