Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XV eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Benediktą, Europos globėją, penktadienį šv. Bonaventurą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.
 • Nuo liepos 18 iki 29 d. mūsų parapijoje bus dieninė stovykla. Visus norinčius nuoširdžiai jau dabar kviečiame. Mūsų parapijos Facebook’o paskyroje yra pasiekiama dieninės stovyklos registracijos anketa. Raginame ten sekti naujienas. Vaikų dalyvavimas dieninėje stovykloje bus įmanomas tik po išankstinės registracijos.
 • Liepos ir rugpjūčio mėnesį 15 valandos vaikų šv. Mišių nebus.
 • Praeitą savaitę Petro skatikui, t.y. karitatyvinei popiežiaus veiklai, mūsų parapija surinko 1740 euro. Artimiausiomis dienomis siųsime popiežiui per Vilniaus arkivyskupijos kuriją. Popiežiaus vardu nuoširdžiai dėkojame už aukas.
 • Šiomis dienomis vaikų grupė iš mūsų parapijos yra stovykloje Tverečiuje kartu su kunigu Aleksandru. Meldžiamės už juos. Laukiame jų sugrįžtančių ateinantį trečiadienį.

XIV eilinis sekmadienis

 • Šiandien rinkliava yra skirta popiežiaus skatikui – Popiežiaus labdaros veiklai paremti. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų dosnumą. Per Vilniaus arkivyskupijos kuriją siųsime surinktus pinigus Popiežiui Romoje.
 • Trečadienį, liepos 6 d., minime Valstybės dieną, Mindaugo karūnavimo šventę: šv. Mišių tvarka – kaip įprasta šiokiadieniais (7 ir 19 val.).
 • Primename visiems apie didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje liepos 1 – 12 d. bei pal. Jurgio Matulaičio atlaidus Marijampolėje liepos 7-14 dienomis.
 • Liepos 7 d., pirmą mėnesio ketvirtadienį, po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus.
 • Nuo liepos 18 iki 29 d. mūsų parapijoje bus dieninė stovykla. Visus norinčius nuoširdžiai jau dabar kviečiame. Mūsų parapijos Facebook’o paskyroje yra pasiekiama dieninės stovyklos registracijos anketa. Raginame ten sekti naujienas. Vaikų dalyvavimas dieninėje stovykloje bus įmanomas tik po išankstinės registracijos.
 • Liepos ir rugpjūčio mėnesį 15 valandos vaikų šv. Mišių nebus.
 • Šiandien bažnyčioje susirenka Gyvojo rožinio nariai 18 val. Kviečiam prisijungti maldoje.

SALEZIEČIŲ DIENINĖ STOVYKLA VAIKAMS IR ŠIAIS METAIS BUS!!!

Su džiaugsmu dalinamės žinia apie šių metų liepos 18-29 d. vyksiančią vaikų vasaros dieninę stovyklą šv. Jono Bosko parapijos bažnyčios kieme, adresu: Erfurto g. 3, Vilnius.

Kviečiame VISUS norinčius vaikus prisijungti prie vaikiškų linksmybių šv. Jono Bosko dvasia!

Stovykla vyks liepos 18 – 29 d., darbo dienomis nuo 13:30 val. iki 18 val.

Joje vietą sau galės rasti vaikai nuo 5 iki 14 metų. Priimsime visus norinčius pasikeisti šypsenomis, juoku, geru laiku drauge, artimo meile ir net malda, – juk visą tai – tobulai suderinama!

Keletas svarbių dalykų prieš susitinkant:

 • REGISTRACIJA. Šiais metais REGISTRACIJA į dieninę vasaros stovyklą, kaip jau tapo įprasta, turėsime tik IŠANKSTINĘ ir tik INTERNETU. Vaiko tėveliai/globėjai privalo užpildyti anketą, kurią rasite šiame įraše prisegtoje nuorodoje.

https://forms.gle/Te51syc5kctnnJi97

Iš anksto neužsiregistravę ir visų kitų, žemiau nurodytų, reikalavimų neatlikę dalyviai į stovyklą NEBUS priimami. Registracija vietoje (stovykloje) – NEVYKS.

Registracinė anketa gali būti užpildyta ir jau prasidėjus dieninei stovyklai, svarbu, kad tai būtų padaryta bent vieną dieną prieš vaiko atvykimą į stovyklą. Vaikai į kiekvienos stovyklos dienos veiklą gali prisijungti tik iki 14 val., pirmą lankymo dieną pristatant REGISTRACINĮ SUTIKIMĄ.

 • REGISTRACINIS SUTIKIMAS. Užpildę registracinę anketą internetu, Jums iškart ekrane pasirodys kita nuoroda, kurią paspaudę rasite stovyklos REGISTRACINĮ SUTIKIMĄ. Jį privalu patiems atsispausdinti, užpildyti ir atnešti pirmą vaiko stovyklos lankymo dieną kartu su vienkartine registracine auka – 2eur.

https://drive.google.com/file/d/15QzlkY1FewZbKbIFMNHaixQLmWCKxxuf/view?usp=sharing

 • 2 EUR VIENKARTINĖ REGISTRACINĖ AUKA. Tai simbolinis kiekvieno įnašas į bendrą stovyklos kraitelį iš kurio visi drauge semsime džiaugsmą! Į klausymą: „Ar stovyklos kaina – 2 eur už kiekvieną lankymo dieną?“  Atsakome: „NE, 2 eurū auka yra vienkartinė – už visą stovyklą (nesvarbu, ar vaikas dalyvaus visas dienas, ar tik dalį iš jų).

Trumpai apie stovyklą:

 • Vaikus skirstysime į 4 amžiaus grupes: 5-7 metų, 8-9 metų, 10-11 metų ir 12+ metų amžiaus grupę. Laikysimės šių atskirų grupių principo visos dienos veiklose, todėl skirtingo amžiaus vaikai turės specialiai jiems tą dieną parengtas veiklas, kurias praves jų grupės savanoriai – animatoriai. Pagal šį stovyklos modelį visos grupės dieną pradės kartu, atskiroms veikloms dienos eigoje vykdys veiklas atskirai, ir dieną pabaigs vėl visi drauge susibūrę.
 • Pradėti lankyti stovyklą vaikas gali NEBŪTINAI nuo pirmosios stovyklos dienos. Taip pat, registruojamas į stovyklą vaikas neįsipareigoja atvykti kiekvieną dieną. Svarbu tik tiek, kad atvykimo dieną dalyvautų visoje tos dienos veikloje: nuo 14 val. iki 18 val. Dėl išimčių reiktų susitarti su organizatoriais (ir pranešti iš anksto).
 • Kaip visuomet, taip ir šiemet, stovyklos veiklas daugiausiai stengsimės organizuoti lauke, tačiau lietaus atveju stovyklos džiaugsmus perkelsime po vienuolyno stogu, kuriame vietos tikrai užteks visiems.
 • Stovyklos eigoje bus organizuojamos ir visos dienos išvykos, apie kurias iš anksto pranešime Jums elektroniniu paštu (tikrinti ir „spam‘ą“ savo pašto dėžutėje!).
 • Stovykloje nėra maitinimo, tad vaikai turėtų atvykti jau pavalgę pietus. Su savimi turėti gertuvę vandeniui ir užkandžius pagal poreikį. Būtina turėti kepurę nuo saulės!
 • Detalesne informacija apie dienos eigą pasidalinsime veiklos pradžioje vos prasidėjus stovyklai, tad svarbu, jog vaikai į stovyklą atvyktų iki 14:00 val., kuomet kasdien bus žymimas vaikų lankomumas. Laisvi žaidimai yra organizuojami nuo 13:30 val. (iki to laiko neužtikriname vaikų priežiūros, todėl rekomenduojame neleisti vaikų anksčiau nei 13:30 val.)
 • Kviečiame atkreipti vaikų tėvelių/globėjų dėmesį ir neleisti vaiko į stovyklą, jei pastebėjote užkrečiamųjų ligų arba peršalimo požymius (karščiavimas, kosulys, gerklės skausmas, sloga ar pan.). Jei šie simptomai bus pastebėti dienos eigoje, nedelsiant susisieksime su vaiko tėveliais/globėjais ir sutarsime dėl vaiko grįžimo namo.

Jei registruodami vaiką susiduriate su iššūkiais, maloniai kviečiame kreiptis el.paštu, adresu: salezieciu.stovyklos@gmail.com

DĖMESIO!!!

Įspėjame, jog mūsų siunčiami elektroniniai laiškai Jums gali nukeliauti prie nepageidaujamų laiškų skilties (spam’o), todėl raginame pasitikrinti ir gavus mūsų registracijos patvirtinimo laišką pažymėti kaip “SVARBŲ”, tokiu būdu užtikrinant, kad stovyklos eigoje siunčiami kiti informaciniai laiškai (ypač apie dienos ekskursijas) Jus pasieks laiku.

Susitikime Lazdynų bažnyčios kieme, kuriame sodrus vaikystės juokas aidi iš džiaugsmingiausių vaikiškų širdžių!

Šv. Jonas Bosko savo auklėtiniams vis kartojo: „Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką tik norite, tik nenusidėkite.“  Tad nekantraujame tai ir padaryti!

Laukiame jūsų visų!

XIII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį Šv. Ireniejų, vyskupą, kankinį, trečiadienį apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmę. Primename, kad katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje baigiasi būtent per šv. Petro ir Pauliaus iškilmes. Šeštadienį minime M. Mariją, krikščioniškų šeimų karalienę.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
 • Liepos 1 d., pirmą mėnesio penktadienį, po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, Švč. Jėzaus Širdies litanija, Švč. Sakramento palaiminimas.
 • Kitą sekmadienį bus renkamas šv. Petro skatikas – visų tikinčiųjų Popiežiaus gerų darbų iniciatyvose visuotinės Bažnyčios atžvilgiu dalyvavimo išraiška.
 • Primename visiems apie didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje liepos 1 – 12 d.
 • Nuo liepos 18 iki 29 d. mūsų parapijoje bus dieninė stovykla. Visus norinčius nuoširdžiai jau dabar kviečiame. Greitu laiku mūsų parapijos Facebook’o paskyroje bus pasiekiama dieninės stovyklos registracijos anketa. Raginame ten sekti naujienas. Vaikų dalyvavimas dieninėje stovykloje bus įmanomas tik po išankstinės registracijos.

Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

 • Šiandien švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Lietuvoje. Katedroje 12:30 val. Vilniaus arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų.
 • Kunigas Aleksandras birželio 21 d. švenčia savo 25 metų kunigystės jubiliejų. Šiandien sveikiname ir pasimeldžiame už jį, dėkodami Dievui už jo tarnystę. Visų parapijiečių vardu kunigui Aleksandrui įteikiame Popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį palaiminimą ir šv. Mišių taurę su išgraviruotu užrašu: „Kunigui Aleksandrui Barelli švenčiant 25-ąsias kunigystės metines“. Iš visos širdies dėkojame už jo tarnystę ir prašome Dievo malonių, Švč. M. Marijos globos ir kunigo Bosko užtarimo.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Aloyzą Gonzagą, vienuolį; ketvirtadienį 23 d. šv. Jono Krikštytojo Gimimą (23 d. šv. Mišios bus šiokiadienio tvarka); penktadienį 24 d. Švč. Jėzaus Širdies iškilmę.
 • Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją kalbame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.
 • Primename, kad visą birželio mėnesį kviečiame vaikus dalyvauti žaidimuose 14 val. ir šv. Mišiose 15 val.