Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

III gavėnios sekmadienis

 • Šią savaitę minime: rytoj, kovo 4 d. Šv. Kazimierą, Lietuvos globėją ir Lietuvos jaunimo globėją. Šv. Mišios 7 ir 19 val.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystes luomą.
 • Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.
 • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Šeštadienį kovo 9 d. 10 val. šv. Mišiose melsimės už Dievo sodo bendruomenės narius bei žmones su negalia. Visus, norinčius sužinoti daugiau apie šios bendruomenės veiklą, kviečiame tą dieną po šv. Mišių į susitikimą koplyčioje.
 • Jau iš anksto pranešame, kad kovo 15 – 17 dienomis vyks mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos. Raginame dalyvauti ir naudoti progą atlikti išpažinties sakramentą. Kitą sekmadienį jau bus plakatas su išsamesne programa.
 • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.
 • Išeidami iš bažnyčios raginame įsigyti katalikišką spaudą.
 • Kovo 10 d. bus minimos pirmosios kun. Mykolo Petravičiaus mirties metinės. Velionį prisiminsime per visas to sekmadienio šventąsias Mišias, ypatingai 11 val. Po 11 val. Mišių vienu arba keliais autobusais vyksime pasimelsti prie kunigo Mykolo kapo Sudervės kapinėse, netoli Mados. Tiems, kurie nenori vykti į kapines savo transportu, suteikiame galimybę užsiregistruoti į autobusą. Iki šios dienos vakaro galite registruotis zakristijoje po šv. Mišių kelionei pirmyn ir atgal, sumokėję 5 eurų registracijos auką. Autobusus nuomosime pagal užsiregistravusių žmonių skaičių, todėl neužsiregistravusieji iki kovo 3 d. vietos autobuse neturės. Kviečiame dalyvauti šioje nedidelėje piligrimystėje, kurios metu galėsime kartu pasimelsti prie brangaus kun. Mykolo kapo. Jau dabar prisiminkime jį savo maldose.

II gavėnios sekmadienis

 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11:30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas.
 • Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių nebus litanijos ir adoracijos, nes bus Kryžiaus kelias.
 • Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelius po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Primename, kad per visą Gavėnią galite įdėti į pasninko dėžę savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei parapijos vaikų dienos centrui. Baigiame šiandien žvakių likučių surinkimo akciją: dėkojame visiems kurie atnešė žvakių likučius Ukrainai.
 • Kovo 10 d. bus minimos pirmosios kun. Mykolo Petravičiaus mirties metinės. Velionį prisiminsime per visas to sekmadienio šventąsias Mišias, ypatingai 11 val. Po 11 val. Mišių vienu arba keliais autobusais vyksime pasimelsti prie kunigo Mykolo kapo Sudervės kapinėse, netoli Mados. Tiems, kurie nenori vykti į kapines savo transportu, suteikiame galimybę užsiregistruoti į autobusą. Iki kovo 3 d. imtinai galite registruotis zakristijoje po šv. Mišių kelionei pirmyn ir atgal, sumokėję 5 eurų registracijos mokestį. Autobusus nuomosime pagal užsiregistravusių žmonių skaičių, todėl neužsiregistravusieji iki kovo 3 d. vietos autobuse neturės. Kviečiame dalyvauti šioje nedidelėje piligrimystėje, kurios metu galėsime kartu pasimelsti prie brangaus kun. Mykolo kapo. Jau dabar prisiminkime jį savo maldose.

Pranešimas

2024-02-17

Mūsų parapija prieš pusantrų metų pradėjo dalyvauti Aplinkos ministerijos programoje dėl nuotolinės saulės elektrinės pirkimo, kurios veikla truks 25 metus. Po statybos darbų Kėdainių rajone, atliktų UAB Solaris6, 2024 m. sausio 26 d. objektas buvo priduotas. Mūsų parapija įsigijo nutolusios saulės elektrinės 34 kW dalį, kaina – 47 600 €. Iš šios bendros sumos, LR Aplinkos ministerijos APVA finansuoja 26 996 €. Mūsų įnašas į projektą – 20 604 €. Parapija gaus pigesnę elektrą ateinančius 25 metus. Džiaugiamės pasiektu rezultatu, jog pavyko sutaupyti ir saugoti tvarią aplinką. Dėkojame ir mūsų buhalterei Jolantai Stanulevič už pagalbą.

I gavėnios sekmadienis

 • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus keliu po vakarinių mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 40 min.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį 22 d. šv. apaštalo Petro Sostą. Šeštadienį, vasario 24 d., kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po 10 val. šv. Mišių, su adoracija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.
 • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei vaikų dienos centrui. Šios dėžės prasmė nėra tik rinkti maistą vargšams, bet duoti galimybę kiekvienam mūsų paaukoti iš savo Gavėnios atgailos. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Išeinant iš bažnyčios rekomenduojame įsigyti katalikišką spaudą, yra naujas „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“ ir kiti leidiniai.
 • Kovo 10 d. bus minimos pirmosios kun. Mykolo Petravičiaus mirties metinės. Velionį prisiminsime per visas to sekmadienio šventąsias Mišias, ypatingai 11 val. Po 11 val. Mišių vienu arba keliais autobusais vyksime pasimelsti prie kunigo Mykolo kapo Sudervės kapinėse, netoli Mados.Tiems, kurie nenori vykti į kapines savo transportu, suteikiame galimybę užsiregistruoti į autobusą. Šį ir kitus du sekmadienius (iki kovo 3 d. imtinai) galite registruotis zakristijoje po šv. Mišių kelionei pirmyn ir atgal, sumokėję 5 eurų registracijos mokestį. Autobusus nuomosime pagal užsiregistravusių žmonių skaičių, todėl neužsiregistravusieji iki kovo 3 d. vietos autobuse neturės. Kviečiame dalyvauti šioje nedidelėje piligrimystėje, kurios metu galėsime kartu pasimelsti prie brangaus kun. Mykolo kapo. Jau dabar prisiminkime jį savo maldose.

VI eilinis sekmadienis

 • Šiandien kviečiame vaikus po 15 val. Mišių pasilikti Užgavėnių šventėje: bus Kanapinio ir Lašininio pasirodymas, žaidimai, deginsime Morę ant laužo ir bus blynų visiems vaikams.
 • Trečiadienį, vasario 14 d., minime Pelenų dieną: prasideda Gavėnia. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienose mišiose bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą dienos metu. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas.
 • Penktadienį, vasario 16 d. minime Lietuvos valstybės atkūrimo šventę. Šv. Mišios ne tik 7 val. ir 19 val., bet bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę 11 val. Vakare, po 19 val. Mišių eisime Kryžiaus Keliu kaip ir kiekvieną Gavėnios penktadienį. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį, kaip ir praeitais metais, bus renkama rinkliava Mišių metu, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis.
 • Nuo kito sekmadienio giedosime Graudžius verksmus prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.
 • Rytoj vasario 12 d. Lazdynų bendruomenės „Daina“ choras kviečia visus i seniūnijos salę 11 val.., kur vyks programa skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.
 • Kaip jau žinote, mūsų parapija prisijungė prie projekto „Padovanok šilumą“ Ukrainos žmonėms. Bažnyčios gale stovi dėžė, į kurią galite dėti žvakių likučius, kuriuos turite namuose: surinksim tuos likučius ir atiduosime savanoriams, kurie pagamins žvakes šildyti žmones Ukrainoje. Dėžė liks mūsų bažnyčioje visą vasario mėnesį iki kovo pradžios.
 • Nuo kito sekmadienio ir visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo bus padėta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos vaikų dienos centrui bei parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems.