Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Pandemijai vis labiau plintant, keliose Vilniaus arkivyskupijos savivaldybėse 14-os dienų sergamumas 100-ui tūkstančių gyventojų viršijo 500 naujų atvejų ribą. Tarp jų ir Vilniaus miestas.

Dėl minėtos priežasties Vilniaus arkivyskupijos ganytojų sprendimu ir Vilniaus šv. Jono Bosko parapijoje

NUO KOVO 25 d. iki BALANDŽIO 6 d.
VISOS ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIKINTIESIEMS NEDALYVAUJANT.

Šv. Mišios bus transliuojamos per mūsų parapijos Facebook‘o paskyrą: https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija

Jau anksčiau užrašytos intencijos bus aukojamos tą pačią dieną kaip buvo užsakytos (gal kitą valandą).

KOVO 25, 26, 27 ir KOVO 29, 30, 31 d.:

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) 18.00 val. (lenkų k.), 19.00 val. (lietuvių k.) bus transliuojamos iš koplyčios per Facebook
 • Bažnyčia atidaryta nuo 17.30 val iki 19.30 asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Komuniją (Komunija dalinama 17.45, 18.30, 19, 19.30).
 • Kovo 26 Kryžiaus Kelias bus transliuojamas per Facebook 17.15 val. (lenkų k.), 19.30 val. (lietuvių k.)

KOVO 28 d. – VERBŲ SEKMADIENIS

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) bus aukojamos koplyčioje 10.00 val. (lenkų k.) ir 12.00 (lietuvių k.) ir transliuojamos per Facebook
 • Bažnyčia bus atidaryta nuo 7.30 iki 13.30 ir nuo 18.30 iki 19.30 val. atlikti išpažinties sakramentą, priimti Komuniją. Komunija bus dalinama LAUKE: nuo 8 val. iki 13.30 kas pusę valandos ir nuo 18.30 kas pusę valandos. Įėjimas į bažnyčios vidų bus ribojamas, ir netilpusiems teks laukti lauke: reikalaujama laikytis saugaus atstumo ir visų saugumo normų! Jeigu tarp atėjusių bus turinčių verbas, kunigas po Komunijos jas pašventins LAUKE (laikyti distanciją).

BALANDŽIO 1 d. – didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės)

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) 18.00 val. (lenkų k.), 19.00 val. (lietuvių k.) bus transliuojamos iš koplyčios per Facebook (su adoracija po liet. k. Mišių iki 20 val.)
 • bažnyčia atidaryta nuo 17.30 val. iki 19.30 val. asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Komuniją (Komunija dalinama 17.45, 18.30, 19, 19.30).

BALANDŽIO 2 d. – didysis Penktadienis (Kristaus Kančia ir Mirtis)

 • Bažnyčia atidaryta nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 17.00 val. iki 19.30 asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Komuniją (Komunija dalinama, kai bažnyčia atidaryta, kas pusę valandos).
 • Kryžiaus kelias bus transliuojamas (be žmonių dalyvavimo) 15.00 val. (lietuvių k.) ir 16.00 val. lenkų kalba per Facebook
 • Kristaus Kančios pamaldos (be žmonių dalyvavimo) bus aukojamos koplyčioje 18.00 val. (lenkų kalba) ir 19.00 val. (lietuvių kalba) ir transliuojamos per Facebook.

BALANDŽIO 3 d. – didysis Šeštadienis

 • Bažnyčia atidaryta nuo 9.00 iki 17.00 asmeninei maldai prie Viešpaties kapo, atlikti išpažintį, priimti Komuniją. Komunija dalinama nuo 9.30 kas pusę valandos. Kas turės velykinius valgius ir vandenį (turėti savo vandenį) pašventinti, tegu laukia LAUKE priešais bažnyčios duris laikant saugų atstumą nuo kitų žmonių ir visus saugumo reikalavimus – kunigas po Komunijos dalinimo išeis į lauką pašventinti.
 • Velyknakčio liturgija – šv. Mišios bus aukojamos bažnyčioje be žmonių dalyvavimo 19.00 val. (lietuvių k.) ir 21.00 val. (lenkų kalba) ir transliuojamos per Facebook

BALANDŽIO 4 d. – Šv. Velykos (Kristaus Prisikėlimas)

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) bus aukojamos 10.00 val. (lenkų k) ir 12.00 val. (lietuvių k.) ir transliuojamos per Facebook
 • Prie Bažnyčios durų LAUKE nuo 8.00 iki 13.00 val. bus galimybė atlikti išpažintį, priimti Komuniją. Komunija dalinama nuo 8 val. kas pusę valandos. Kas turės velykinius valgius ir vandenį (turėti savo vandenį) pašventinti, tegu laukia lauke priešais bažnyčios duris laikant saugų atstumą nuo kitų žmonių ir visus saugumo reikalavimus – kunigas po Komunijos dalinimo pašventins.

DĖMESIO:

Bažnyčioje PRIVALOMA laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimus šeimos narius, su kuriais gyvenama) ir ant burnos bei nosies visą laiką dėvėti kaukę. Įeinant į bažnyčią prašome  dezinfekuoti rankas.

Į bažnyčią gali įeiti ribotas skaičius žmonių (pagal erdvės kvadratinius metrus. Šventovė kasdien yra dezinfekuojama ir vėdinama.

Šv. Komuniją rekomenduojame priimti į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Draudžiama lankytis bažnyčioje asmenims turintiems temperatūros, kosintiems arba jaučiantiems kitus peršalimo simptomus, per paskutines 14 dienų turėjusiems kontaktą su sergančiais Covid-19, esantiems privalomoje 14 dienų saviizoliacijoje. Rizikos grupės žmonėms rekomenduojama bažnyčios kol kas nelankyti.

Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) bus transliuojamos per parapijos Facebook paskyrą (https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija).

IŠPAŽINTYS yra klausomos salėje prie bažnyčios (įėjimas tik iš bažnyčios, spalvotos lempos rodo kada kunigas yra laisvas). Yra privaloma laikytis 2 metrų atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę.

Visą KOVO mėnesį RAŠTINĖ NEDIRBS.

 • Dėl šv. Mišių užsakymų galima arba padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr.), arba naudoti aukų dėžutę bažnyčios gale (arba lauke ant sienos prie pagrindinių durų), nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką.
 • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome skambinti tel. nr. (8 5) 244 76 66 arba 8-604-47479
 • Dėl krikšto pažymėjimų ir leidimų susituokti už parapijos ribų, dėl susitarimo krikštyti vaiką, kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com

 • Primename, kad, kadangi sergamumo rodiklis dar viršija 200 atvejų 100.000 gyventojų, įėjimas į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose yra ribojamas. Raginame kol kas dalyvauti pamaldose nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą (Vilniaus šv. Jono Bosko parapija) kiekvieną dieną 19 val. Kiekvieną penktadienį po vakarinių Mišių einam Kryžiaus keliu. Kryžiaus kelias yra transliuojamas per mūsų parapijos Facebook paskyrą ir lietuvių (19.30 val.) ir lenkų (17.15 val.) kalbomis. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.40 val.
 • Nuo rytojaus iki 26 d. tęsiasi mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos. Kiekvieną vakarą šv. Mišių metu yra skaitomas Popiežiaus laiškas skelbiant šv. Juozapo metus, kurie prasidėjo kovo 19 d. Primename, kad šv. Juozapo metų proga yra galimybė kasdien laimėti sau visuotinius atlaidus dalyvaujant Rekolekcijose, priimant Komuniją (be didelių nuodėmių! geriau atlikti velykinę išpažintį) ir pasimeldžiant popiežiaus intencija. Šiandien atlaidai nesuteikiami.
 • Kitą sekmadienį švęsime Kristaus Kančios – Verbų sekmadienį. Prasidės Didžioji Savaitė. Šv. Mišios aukojamos įprasta sekmadienio tvarka: dar nežinome, ar bus galimybė aukoti Mišias lauke arba bažnyčioje: laukiame vyskupų nurodymų. Bet kokiu atveju raginame sekti naujienas mūsų parapijos Facebook paskyroje (ypač apie Didžiosios Savaitės pamaldų tvarką). Kviečiame ateiti atlikti velykinę išpažintį šią savaitę šiokiadieniais per vakarines šv. Mišias: kitą sekmadienį tikrai nespėsime priimti visų norinčių dėl saugumo reikalavimų.
 • Nepamirškite, kad kitą sekmadienį, prasideda vasaros laikas: kelsimės valandą anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį.
 • Bažnyčios gale jau stovi pasninko dėžė: jame galite įdėti greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei Vaikų dienos centrui.
 • Primename, kad, kadangi sergamumo rodiklis dar viršija 200 atvejų 100.000 gyventojų, įėjimas į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose yra ribojamas. Raginame kol kas dalyvauti pamaldose nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą (Vilniaus šv. Jono Bosko parapija) kiekvieną dieną 19 val. Kiekvieną penktadienį po vakarinių Mišių einam Kryžiaus keliu. Kryžiaus kelias yra transliuojamas per mūsų parapijos Facebook paskyrą ir lietuvių (19.30 val.) ir lenkų (17.15 val.) kalbomis. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ 10.40 val.
 • Rytoj mūsų parapijos bažnyčioje vyks nenutrūkstama švč. Sakramento Adoracija nuo 7.30 val iki 20 val. (po vakarinių Mišių). Kviečiame dienos bėgyje apsilankyti mūsų bažnyčioje (laikantis saugumo normų) pasimelsti Jėzui už pasaulio išlaisvinimą nuo Covido pandemijos.
 • Šiais metais Gavėnios rekolekcijos vyks šiek tiek kitokiu būdu. Kadangi švenčiame šv. Juozapo metus, nuo kovo 18 d. (šv. Juozapo iškilmės išvakarės) iki kovo 26 d. kiekvieną vakarą šv. Mišių metu paskaitysim dalį popiežiaus laiško skelbiant šv. Juozapo metus. Tai bus tos dienos šv. Mišių 18 val. (lenkų kalba) ir 19 val. (lietuvių kalba) pamokslas, aštuonias dienas. Rekolekcijos turės pertrauką kovo 21 d. (Penktas Gavėnios sekmadienis). Kviečiam dalyvauti gavėnios rekolekcijose, išklausyti apmąstymų apie šv. Juozapą (gyvai arba per Facebook), ir surasti progą šiokiadieniais atlikti išpažinties sakramentą prieš Velykas – nelaukite paskutinių dienų, nes nesuspėsit būti visi priimti dėl saugumo reikalavimų. Ir tarp kitko dar nežinom ar bažnyčios dar bus atidarytos iki Velykų…
 • Bažnyčios gale jau stovi pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei Vaikų dienos centrui. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Primename, kad, kadangi sergamumo rodiklis dar viršija 200 atvejų 100.000 gyventojų, įėjimas į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose yra ribojamas: vienu metu bažnyčioje gali būti iki 15 žmonių arba namų ūkių. Raginame kol kas dalyvauti pamaldose nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą (Vilniaus šv. Jono Bosko parapija).
 • Šią savaitę bus pirmasis mėnesio ketvirtadienis, kai meldžiamės už naujus pašaukimus į dvasinį luomą ir už kunigus. Po vakarinių Mišių bus trumpa malda ta intencija. Pirmąjį mėnesio penktadienį nebus adoracijos ir Jėzaus Širdies litanijos, todėl kad po vakarinių Mišių eisim Kryžiaus Keliu. Kryžiaus kelias yra transliuojamas per mūsų parapijos Facebook paskyrą ir lietuvių (19:30 val.) ir lenkų (17:15 val.) kalbomis.
 • Kovo 4 d. švenčiame šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmę. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje visą savaitę (kovo 1–7 dienomis) vyks atlaidų šventė. Daugiau informacijos ieškoti internete katedra.lt
 • Europos šalyse vyksta maldos grandinė už Covid aukas. Lietuvos tikintieji yra kviečiami pasimelsti ta intencija šį šeštadienį kovo 6 d.: už visus mirusius dėl Covid. Prisiminkime savo maldose ir visus ligonius, gydytojus, slaugytojus ir tuos, kurie rūpinasi visuomenės sveikata.

2021 m. vasario 12 d. Lietuvos vyskupų konferencija išleido potvarkį, pagal kurį nuo š. m. vasario 17 d. Lietuvoje vėl pradedamos aukoti šv. Mišios bažnyčiose dalyvaujant žmonėms, laikantis saugumo normų.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos

ŠV. MIŠIŲ tvarkaraštis

IKI NAUJO PRANEŠIMO, pagal epidemiologinę situaciją,

BAŽNYČIOJE VIENU METU GALI BŪTI IKI 15 ŽMONIŲ.

SEKMADIENIAIS: šv Mišios LT: 8.00, 11.00, 15.00, 19.00, PL: 9.30 ir 13.00

ŠIOKIADIENIAIS (I-V): šv. Mišios LT: 7.00, 19.00, PL: 18.00

Šeštadieniais: šv. Mišios LT: 10.00, 19.00, PL: 18.00

VASARIO 17 d., Pelenų trečiadienis: šv. Mišios su pelenų barstymu LT 7.00, 19.00, PL 18.00.  

Pelenų barstymo Žodžio liturgija: LT 11.00, PL 9.30 (kas netilps bažnyčioje gali trumpam laukti prie bažnyčios durų ir Žodžio Liturgijos metu kunigai išeis į lauką su pelenais pas tikinčiuosius)

KOL KAS NEBUS DALINAMOS SEKMADIENĮ Agotos duona ir Grabnyčių Žvakės, laukiant kada bus įleidžiama daugiau tikinčiųjų į pamaldas.

DĖMESIO: Vienu metu bažnyčioje gali būti tik 15 žmonių, kai tiek žmonių jau yra įėję, kitus prašome dalyvauti Mišiose lauke prie durų (laikantis atitinkamo atstumo), arba nuotoliniu būdu per Facebook. Jeigu yra lauke norinčių priimti komuniją šv. Komunijos metu, jie turi pasirodyti kunigui prie durų ir jis išeis į lauką dalinti komuniją.

Bažnyčioje PRIVALOMA laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimus šeimos narius, su kuriais gyvenama) ir ant burnos bei nosies visą laiką dėvėti kaukę. Įeinant į bažnyčią prašome dezinfekuoti rankas. Šventovė kasdien yra dezinfekuojama ir vėdinama. Šv. Komunija dalijama į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo Rizikos grupės žmonėms rekomenduojama bažnyčios kol kas nelankyti.

Šv. Mišios bus transliuojamos per parapijos Facebook paskyrą:
kiekvieną sekmadienį 13.00 val. (PL) ir 19.00 val. (LT)

šiokiadieniais (I-VI) 18.00 val. (PL) ir 19.00 val. (LT)

Išpažintys klausomos Mišių pradžioje patalpoje sporto salėje (įėjimas nuo bažnyčios). Prašome laikytis 2 metrų atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę.

Kol yra paskelbtas karantinas RAŠTINĖ NEDIRBS.

Dėl šv. Mišių užsakymų galima arba padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr.), arba naudoti aukų dėžutę ant sienos prie pagrindinių bažnyčios durų, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką.

 • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome skambinti tel. nr. (8 5) 244 76 66 arba 8-604-47479.
 • Dėl krikšto pažymėjimų ir leidimų susituokti už parapijos ribų, dėl susitarimo krikštyti vaiką, kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com