Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

2021-2022 MOKSLO METAIS 

Tėveliai norintys registruoti savo vaiką PIRMOSIOS KOMUNIJOS pasiruošimui turėtų užpildyti šią REGISTRACINĘ ANKETĄ:

https://forms.gle/YXDbPfXG5pB4xGTP7

Daugiau detalios informacijos apie šių mokslo metų planus ir sąlygas ruošiant Jūsų vaikus sakramentams galite rasti: 

http://bosko.lt/informacija-apie-pasiruosima-pirmajai-komunijai-2021/

Jaunuoliai nuo 15 metų arba suaugę asmenys norintys pasiruošti SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI turėtų užpildyti šią REGISTRACINĘ ANKETĄ:

https://forms.gle/gK5w9gdD3Umqms12A

Daugiau detalios informacijos apie šių mokslo metų planus ir sąlygas ruošiantis Sutvirtinimo sakramentui galite rasti: 

http://bosko.lt/informacija-apie-pasiruosima-sutvirtinimo-sakramentui-2021/

Registraciją baigsime rugsėjo 27 d. Jokių kitų būdų užsiregistruoti sakramentams šiais metais nėra. Pasibaigus registracijos laikui naujų asmenų neberegistruosime. Jei turite klausimų arba susiduriate su iššūkiais registruojantis, galite kreiptis el.paštu, adresu: bosko.katecheze@gmail.com

KATECHEZINIAI 2021-2022 MOKSLO METAI

Mieli Tėveliai,
su nekantrumu pranešame, jog ir šiais 2021-2022 mokslo metais organizuosime Pirmosios Komunijos pasiruošimo grupeles vaikams. Atsižvelgiant į dabartines aplinkybes susijusias su epidemiologine situacija šalyje, stengiamės pritaikyti optimaliausias galimybes šeimoms besirūpinančiomis savo vaikų krikščionišku ugdymu. Kiekvienoje atskiroje pasiruošimo grupelėje numatoma registruoti iki 20 vaikų. Pristatome planą, kurį viliamės, jog pavyks pritaikyti norint parengti vaikus (nuo 3 klasės) SUTAIKINIMO ir EUCHARISTIJOS sakramentams mūsų parapijoje.

Pabrėžiame, jog MUMS RŪPI JŪSŲ VAIKŲ FIZINĖ IR DVASINĖ GEROVĖ, tad atliepdami į iššūkių kupiną situaciją pasirinkome būdą, kuris, nepaisant galimų suvaržymų, suteiktų galimybę kuo efektyviau ir šiais mokslo metais paruošti vaikus minėtiems sakramentams.

Plačiau…

KATECHEZINIAI 2021-2022 MOKSLO METAI
Mieli jaunuoliai, jų tėvai ir visi suaugusieji norintys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui,
Pranešame, jog ir šiais 2021-2022 mokslo metais stengiamės pritaikyti optimaliausias galimybes jaunuoliams bei suaugusiems asmenims besirūpinantiems savo dvasine gerove ir norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijoje organizuosime pasirengimo grupes. Pristatome numatytą planą, kurį viliamės, jog pavyks pritaikyti norint parengti visus norinčius jaunuolius (nuo 15 m.) ir suaugusius asmenis SUTVIRTINIMO sakramentui saugiausiu mums visiems būdu.
Primename, kad asmenys norintys priimti Santuokos sakramentą privalo būti iš anksto priėmę Sutvirtinimo sakramentą.

Plačiau…

2021 m. rudenį Lietuvoje besidarbuojančių saleziečių bendruomenėje bus naujų paskyrimų. Pagal Saleziečių kongregacijos konstitucijas kai kurių pareigybių trukmė yra ribota, jos negali būti einamos nuolatos be pertraukos. Pokyčiai naudingi ir tam, kad būtų atnaujintas mūsų veiklos įkarštis, kad geriau atsilieptume į kylančius naujus poreikius.
Kun. Alessandro Barelli paskirtas naujuoju Vilniaus saleziečių bendruomenės direktoriumi. Po devynerių metų baigiasi jo kaip parapijos klebono kadencija. Jis liks Vilniuje ir toliau darbuosis parapijoje, taip pat toliau eis „Saleziečių žinių“ lietuvių kalba redaktoriaus pareigas ir Popiežiškųjų misijų draugijų Lietuvos nacionalinio direktoriaus pareigas. Kun. Massimo Bianco baigia savo devynerius metus trukusią Vilniaus saleziečių bendruomenės direktoriaus kadenciją ir taps naujuoju šv. Jono Bosko parapijos klebonu. Kun. Onorino Pistellato baigia eiti Telšių bendruomenės atsakingojo pareigas ir grįžta į Italiją, į Turiną. Kun. Vincentas Hoan Kim Nguyen paliks Vilnių ir persikels į Telšių saleziečių bendruomenę, kur užims bendruomenės atsakingojo pareigas; ten jis darbuosis Vincento Borisevičiaus mokykloje sielovados srityje.
Kun. Oliveris Ryan Bautista paliks Telšius ir vyks į Vilniaus bendruomenę darbuotis ir kaip saleziečių bendruomenės ekonomas. Kiti saleziečiai liks ankstesnėse savo vietose.
Reikia pabrėžti, kad visi bendrabroliai noriai priėmė šiuos pokyčius, nepaisant to, kad kai kuriems teks pakeisti nemažai savo asmeninio gyvenimo dalykų, nes keisis gyvenimo vieta ir aplinkiniai žmonės.
Melskitės už visus naujus paskyrimus gavusius saleziečius. Tegu visi atsinaujina širdyje ir dvasioje, tegu stipriai jaučia Viešpaties, siunčiančio savo misionierius, pagalbą.
Rugsėjo 5 d. parapijoje bus padėka tiems, kurie atliko savo pareigas ir jas palieka, ir priėmimas tų, kurie pradeda eiti naujas pareigas.

  • Rytoj, liepos 19 d., prasideda dieninė stovykla vaikams, nuo 13.30 iki 18 valandos. Veikla tęsis darbo dienomis iki liepos 30 dienos. Primename, kad kviečiami visi vaikai nuo 5 iki 14 metų, tačiau nepamirškite, kad šiais metais registracija internetu yra privaloma (registracijos formą ir informaciją galite rasti interneto puslapyje www.bosko.lt arba facebuko parapijos paskyroje).
  • Kadangi ir šiais metais turime užtikrinti saugų atstumą vaikams, kurie dalyvauja vasaros stovykloje, ir garantuoti dezinfekuotas vietas, bažnyčia bus naudojama veiklai su vaikais. Nuo rytojaus, nuo pirmadienio iki penktadienio, visos šv. Mišios (ryte lietuvių, vakare lenkų ir lietuvių kalbomis) vyks įprastu laiku vienuolyno koplyčioje, pirmame aukšte. Ryte koplyčia bus atidaryta nuo 6.50 val. Vakare koplyčia bus atidaryta nuo 17 val. Šeštadienį ir sekmadienį visos Mišios vyks bažnyčioje.
  • Šią savaitę šeštadienis yra 24-oji mėnesio diena, skirta Marijos krikščionių pagalbos minėjimui. Po 19 val. Mišių bus Marijos krikščionių pagalbos pamaldos.