Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

VI Velykų sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį 24 d. Švč. M. Mariją Krikščionių pagalbą: tą dieną kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių, kartu su Marijos litanija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ir padėkas užtariant Mergelei Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje. Ketvirtadienį 26 d. minime šv. Pilypą Nerį, kunigą.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbame šiokiadieniais po vakarinių Mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
 • Atsižvelgiant i mažesnius ribojimus dėl Covido nuo gegužės pradžios parapijos raštinė vėl dirba darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 17.00 iki 17.45 val. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti ir įdėti Mišių intencijas į aukų dėžutę bažnyčios gale arba padaryti banko pavedimą. Nuo birželio 1 d. pradėsime dalyti šv. Komuniją taip, kaip buvo iki pandemijos: patys tikintieji iš eilės ateina pas kunigą, esantį priešais altorių. Komunija bus priimama stovint, o ne klūpant, paliekant kiekvienam galimybę pasirinkti, ar priimti ją tiesiai į burną, ar ant rankos (ir iš karto įdedant į burną prieš kunigą).
 • Visą gegužės mėnesį kiekvieną sekmadienį kviečiame vaikus į žaidimus 14 val. Jeigu turite vaikų arba anūkų, perduokite jiems mūsų kvietimą. Po žaidimų, kviečiame į Mišias vaikams 15 val.
 • Kitą sekmadienį, gegužės 29 d., kunigas Robertas Voičan, kuris gegužės 7 d. buvo įšventintas kunigu, aukos šv. Mišias mūsų bažnyčioje 11 valanda Lietuvių kalba ir 13 val. Lenkų kalba. Malonai kviečiame dalyvauti

V Velykų sekmadienis

 • Šiandien gegužės 15 d., pradedame devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes, 24 d. Kiekvieną dieną Marijos litanijos pabaigoje sukalbėsime novenos maldą.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Andriejų Bobolą, vienuolį ir kankinį.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbame šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
 • Atsižvelgiant i mažesnius ribojimus dėl Covido nuo gegužės pradžios parapijos raštinė vėl dirba darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 17.00 iki 17.45 val. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti ir įdėti Mišių intencijas į aukų dėžutę bažnyčios gale arba padaryti banko pavedimą.
 • Visą gegužės mėnesį kiekvieną sekmadienį kviečiame vaikus į žaidimus 14 val. Jeigu turite vaikų arba anūkų, perduokite jiems mūsų kvietimą. Po žaidimų, 15 val. kviečiame į Mišias vaikams.

IV Velykų sekmadienis

 • Šiandien – Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Meldžiame už kunigus ir naujus pašaukimus.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: penktadienį šv. Mariją Dominyką Mazzarello, šeštadienį šv. Motiejų, apaštalą.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbame šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
 • Atsižvelgiant i mažesnius ribojimus dėl Covido nuo gegužės pradžios parapijos raštinė vėl dirba darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 17.00 iki 17.45 val. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti ir įdėti Mišių intencijas į aukų dėžutę bažnyčios gale arba padaryti banko pavedimą.
 • Visą gegužės mėnesį kiekvieną sekmadienį kviečiame vaikus į žaidimus 14 val. Jeigu turite vaikų arba anūkų, perduokite jiems mūsų kvietimą. Po žaidimų, 15 val. kviečiame į Mišias vaikams.
 • Kitą sekmadienį, gegužės 15 d., pradėsime devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes, 24 d. Kiekvieną dieną Marijos litanijos pabaigoje sukalbėsime 3 kartus „Sveika Marija“ maldą.

III Velykų sekmadienis

 • Šiandien – Motinos diena: kviečiame pasimelsti už savo gyvas ir mirusias motinas.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Atanazą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, antradienį šv. Pilypą ir Jokūbą, apaštalus, penktadienį šv. Dominyką Savijų.
 • Šiandien prasideda gegužės mėnuo skirtas Švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbėsime šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos. Pirmą mėnesio ketvirtadienį ir penktadienį nebus papildomų pamaldų, o sukalbėsime Marijos litaniją.
 • Antradienį, gegužės 3 d., 12 val. Lazdynų klubas ʺBočiaiʺ ir seniūnas kviečia švęsti Motinos dieną Lazdynų seniūnijos salėje. Visi yra kviečiami
 • Šią savaitę išsiuntėme Vilniaus arkivyskupijos kurijai aukas skirtas šv. Žemei, surinktas kiekvieną gavėnios penktadienį ir Didįjį Penktadienį: iš viso surinkome 3907 eurus. Katalikų Bažnyčios esančios šventojoje Žemėje vardu nuoširdžiai dėkojame.
 • Per visą Gavėnią atidavėme 30 dėžių mūsų parapijos Carito valgyklai ir 6 dėžes mūsų parapijos vaikų dienos centrui. Vaikų ir vargšų vardu jums nuoširdžiai dėkojame už dosnumą ir solidarumą.
 • Atsižvelgiant į mažesnius ribojimus dėl Covido, nuo rytojaus, gegužės 1 d., parapijos raštinė vėl dirbs po pietų nuo 17.00 iki 17.45 val., darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti Mišių intencijas naudojant aukų dėžutę bažnyčios gale arba per banko pavedimą.
 • Ieškome buhalterio arba buhalterės, kuri dirbs mūsų parapijoje; prašome kreiptis pas mane po Mišių.
 • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.

Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė

 • Šiandien II Velykų sekmadienis – Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė. Šiemet Pasaulinė gyvybės diena taip pat švenčiama kartu su Dievo gailestingumo sekmadieniu. Šiandien 16 val. po vaikų Mišių bus šventė vaikams.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, balandžio 25 d., šv. Morkų, evangelistą; penktadienį 29 d. šv. Kotryną Sienietę, mergelę, Bažnyčios mokytoją, Europos globėją.
 • Rytoj bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti Rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.
 • Nors kaukių nešioti nebeprivaloma, tačiau primygtinai prašome, visų žmonių sveikatos naudai, nešioti kaukę visų šv. Mišių metu, ypač sekmadieniais, kai susirenka daug žmonių. Dėkojame už jūsų supratimą.
 • Ukrainiečiams reikalinga moralinė parama, ypač tiems, kurie apgyvendinti ne šeimose. Tokia pagalba gali apimti įvairias veiklas, pvz., pakvietimą į svečius, ekskursiją po miestą, pagalbą bendraujant su institucijomis ir t. t. Jeigu galite suteikti tokią paramą, pateikite savo kontaktus. Juos perduosime organizacijai Vilniaus arkivyskupijos Caritas.
 • Jau aštuntą pavasarį pražysta pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso simboliu tapę narcizai – “Vilties laukai”. Hospiso bendruomenė kviečia prisijungti prie „Vilties laukų“ kampanijos finalo ir rytoj (balandžio 25 d.) 15 val. sukalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį, pagerbti hospiso globėją pal. kun. Mykolą Sopočką bei skleisti hospiso misiją. Vietos Vilniuje: Šv. Juozapo kunigų seminarija, Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, Šv. Ignoto bažnyčia, šv. Mykolo bažnyčia, skveras prie Arkikatedros. Kitos vietos: Tabariškių bažnyčia, Medininkų koplyčia, Jašiūnų bažnyčia, Juodšilių bažnyčia, kun. Sopočkos namai Juodšiliuose. Maloniai kviečiame. Daugiau informacijos: www.hospisas.lt.