Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XV eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Bonaventurą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją.
 • Tęsiasi mūsų parapijos dieninė stovykla: šią savaitę kasdien lankė vidutiniškai 290 vaikų.
 • Ir nuo rytojaus, kaip ir praeitą savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio visos šv. Mišios (ryte lietuvių, vakare lenkų ir lietuvių kalbomis) vyks įprastu laiku vienuolyno koplyčioje, pirmame aukšte. Rytais koplyčia bus atidaryta nuo 6.50 val., o vakarais nuo 17 val. Nuo šeštadienio visos pamaldos bus bažnyčioje.
 • Liepos 27 d. 16 val. vyks saleziečio Vytauto Markūno kunigystės šventimai mūsų bažnyčioje. Sekmadienį, liepos 28 d. bus jo Primicijos Mišios 11 val. (lietuvių ir lenkų kalba): visi esame kviečiami dalyvauti ir melstis už jį. Liepos 27 d. bus aukojamos tik 10 val. Mišios (vakare 18 ir 19 val. Mišių nebus). 28 d. 11 val. negalime užrašyti jokios intencijos Šv. Mišioms (tą dieną kitos Mišios lietuvių kalba 8 ir 19 val.).

SALEZIEČIŲ DIENINĖ STOVYKLA VAIKAMS IR ŠIAIS METAIS ĮVYKS!!!

Su džiaugsmu dalinamės žinia apie šių metų liepos 8 – 19 d. vyksiančią vaikų vasaros dieninę stovyklą šv. Jono Bosko parapijos bažnyčios kieme, adresu: Erfurto g. 3, Vilnius

Kviečiame VISUS norinčius vaikus prisijungti prie vaikiškų linksmybių šv. Jono Bosko dvasia!

Stovykla vyks liepos 8 – 19 d., darbo dienomis nuo 14:00 val. iki 18 val.

Joje vietą sau galės rasti vaikai nuo 6 iki 14 metų, nuo priešmokyklinės iki 7 klasės moksleiviai. Priimsime visus norinčius pasikeisti šypsenomis, juoku, geru laiku drauge, artimo meile ir net malda, – juk visą tai – tobulai suderinama!

Keletas svarbių dalykų prieš susitinkant:

 • REGISTRACIJA.
  REGISTRACIJA į dieninę vasaros stovyklą vykdysime tik IŠANKSTINĘ ir tik INTERNETU. Vaiko tėveliai/globėjai privalo užpildyti anketą, kurią rasite šiame įraše prisegtoje nuorodoje (jos spausdinti nereikia). https://forms.gle/NAroSKBN9oipm9MA7 Iš anksto neužsiregistravę ir visų kitų, žemiau nurodytų, reikalavimų neatlikę dalyviai į stovyklą priimami NEBUS. Registracija vietoje (stovykloje) – NEVYKS.
  Registracinė anketa gali būti užpildyta ir jau prasidėjus dieninei stovyklai, svarbu, kad tai būtų padaryta bent 1 dieną prieš vaiko atvykimą į stovyklą. Vaikai į kiekvienos stovyklos dienos veiklą gali prisijungti tik iki 14 val., pirmą lankymo dieną pristatant REGISTRACINĮ SUTIKIMĄ.
 • 2 EUR VIENKARTINĖ REGISTRACINĖ AUKA.
  Tai simbolinis kiekvieno dalyvio įnašas į bendrą stovyklos kraitelį, iš kurio visi drauge semsime džiaugsmą! Į klausimą: „Ar stovyklos kaina – 2 eur už kiekvieną lankymo dieną?“ Atsakome: „NE, 2 eurų auka yra vienkartinė – už visą stovyklą (nesvarbu, ar vaikas dalyvaus visas dienas, ar tik dalį jų). Jei šeimos finansinės galimybės leidžia, šeima prie stovyklos išlaidų ir saleziečių organizuojamų veiklų vaikams bei jaunimui gali prisidėti papildoma laisva auka.

Trumpai apie stovyklą:

 • Vaikus skirstysime į 4 grupes pagal 2023-2024 mokslo metais užbaigtą klasę:
  I). Priešmokyklinukai;
  II). 1-2 klasės moksleiviai;
  III). 3-4 klasės moksleiviai;
  IV). 5-7 klasės moksleiviai.
  Laikysimės šių atskirų grupių principo visos dienos veiklose, todėl skirtingo amžiaus vaikai turės specialiai jiems tą dieną parengtas veiklas, kurias praves jų grupės savanoriai – animatoriai. Pagal šį stovyklos modelį visų grupių stovyklautojai dieną pradės kartu, dienos eigoje vykdys veiklas atskirai ir dieną pabaigs susibūrę vėl visi drauge.
 • Pradėti lankyti stovyklą vaikas gali NEBŪTINAI nuo pirmosios stovyklos dienos. Taip pat, registruojamas į stovyklą vaikas neįsipareigoja atvykti kiekvieną dieną. Svarbu tik tiek, kad atvykimo dieną dalyvautų visoje tos dienos veikloje: nuo 14 val. iki 18 val.
 • Stovyklos veiklas daugiausiai stengsimės organizuoti lauke, tačiau lietaus atveju stovyklos džiaugsmus perkelsime po vienuolyno stogu, kuriame vietos tikrai užteks visiems.
 • Stovyklos eigoje bus organizuojamos išvykos ir visos dienos ekskursijos, apie kurias iš anksto pranešime Jums elektroniniu paštu (todėl būtina pasitikrinti ar mūsų laiškai Jūsų el. pašto paskyroje nenukeliauja į „spam‘ą“!).
 • Kasdien vaikai turės galimybę išbandyti skirtingus būrelius, žaisti smagius žaidimus savo bendraamžių rate, išmokti naujų dainelių ir giesmių, pamaitinti savo dvasią naujomis žiniomis ir bendra malda, bei žinoma, dienos pabaigoje atvėsinti kūną – vaišinsimės vasaros skanumynu – ledais! (arba kitais skanumynais atsižvelgiant į orus).
 • Stovykloje nėra maitinimo, taigi vaikai turėtų atvykti jau pavalgę pietus. Su savimi turėti gertuvę vandeniui ir užkandžių dėžutę pagal poreikį, jiems taip pat dienotvarkėje yra numatytas atskiras laikas. Būtina turėti kepurę nuo saulės!
 • Detalesne informacija apie dienos eigą pasidalinsime veiklos pradžioje vos prasidėjus stovyklos dienai, tad svarbu, jog vaikai į stovyklą atvyktų iki 14:00 val., kuomet kasdien bus žymimas vaikų lankomumas. Laisvais žaidimais stovyklautojai galės užsiimti nuo 13:45 val. (iki to laiko neužtikriname vaikų priežiūros, todėl rekomenduojame neleisti vaikų anksčiau nei 13:45 val.).
 • Kviečiame atkreipti vaikų tėvelių/globėjų dėmesį ir neleisti vaiko į stovyklą, jei pastebėjote užkrečiamųjų ligų arba peršalimo požymių (karščiavimas, kosulys, gerklės skausmas, sloga ar pan.). Jei šie simptomai bus pastebėti dienos eigoje, nedelsiant susisieksime su vaiko tėveliais/globėjais ir sutarsime dėl vaiko grįžimo namo.

Jei registruodami vaiką susiduriate su iššūkiais, maloniai kviečiame kreiptis el.paštu, adresu: salezieciu.stovyklos@gmail.com

DĖMESIO!!!

Įspėjame, jog mūsų siunčiami elektroniniai laiškai Jums gali nukeliauti prie nepageidaujamų laiškų skilties (spam’o), todėl raginame pasitikrinti ir gavus mūsų registracijos patvirtinimo laišką pažymėti kaip “SVARBŲ”, tokiu būdu užtikrinant, kad stovyklos eigoje siunčiami kiti informaciniai laiškai (ypač apie visos dienos ekskursijas ir kitas išvykas ar veiklas) Jus pasieks laiku.

Susitikime Lazdynų bažnyčios kieme, kuriame sodrus vaikystės juokas aidi iš džiaugsmingiausių vaikiškų širdžių!

Šv. Jonas Bosko savo auklėtiniams vis kartojo: „Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką tik norite, tik nenusidėkite.“ Tad nekantraujame tai ir padaryti!

Laukiame jūsų visų!

* Šių metų Dieninė Vasaros stovykla yra dalinai finansuojama Vilniaus mieto savivaldybės, stovyklautojų šeimų įnašu bei geradarių aukomis.

XIV eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį šv. Benediktą. Europos globėją.
 • Praeitą savaitę Petro skatikui, charitatyvinei popiežiaus veiklai, mūsų parapija surinko 2003.22 eurus. Artimiausiomis dienomis siųsime popiežiui per Vilniaus arkivyskupijos kuriją. Popiežiaus vardu nuoširdžiai dėkojame už aukas.
 • Raginame įsigyti katalikišką spaudą išeinant iš bažnyčios.
 • Šiandien 18.00 val. bažnyčioje susirenka Gyvojo Rožinio nariai pasimelsti: kviečiam prisijungti.
 • Jau iš anksto primename kad liepos 27 d. 16 val. vyks saleziečio Vytauto Markūno kunigystės šventimai mūsų bažnyčioje. Sekmadienį, liepos 28 d. bus jo Primicijos Mišios 11 val. (lietuvių ir lenkų kalba): visi esame kviečiami dalyvauti ir melstis už jį.
 • Jau rytoj prasideda dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios. Iš anksto užsiregistravę vaikai susirinks 14 val. ir praleis laiką iki 18 val. Todėl jau nuo rytojaus, nuo pirmadienio iki penktadienio visos šv. Mišios (ryte lietuvių, vakare lenkų ir lietuvių kalbomis) vyks įprastu laiku vienuolyno koplyčioje, pirmame aukšte. Ryte koplyčia bus atidaryta nuo 6.50 val., o vakare nuo 17 val. Šeštadienį ir sekmadienį visos Mišios vyks bažnyčioje.

XIII eilinis sekmadienis

 • Šiandien rinkliava yra skirta popiežiaus skatikui – Popiežiaus labdaros veiklai paremti. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų dosnumą. Per Vilniaus arkivyskupijos kuriją siųsime surinktus pinigus Popiežiui Romoje.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį švč. M. Mariją šeimų karalienę, trečiadienį šv. Tomą, apaštalą. Šeštadienį, liepos 6 d., minime Valstybės dieną, Mindaugo karūnavimo šventę: šv. Mišių tvarkaraštis – kaip įprasta šeštadienį (10 ir 19 val.).
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po šv. Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus. Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, Švč. Jėzaus Širdies litanija, Švč. Sakramento palaiminimas.
 • Nuo liepos 8 iki 19 d. mūsų parapijoje vyks dieninė stovykla. Visus norinčius nuoširdžiai kviečiame. Mūsų parapijos Facebook’o paskyroje yra pasiekiama dieninės stovyklos registracijos anketa. Vaikų dalyvavimas dieninėje stovykloje bus leidžiamas tik po išankstinės registracijos.
 • Kadangi turime užtikrinti saugų atstumą vaikams, kurie dalyvauja dieninėje vasaros stovykloje, bažnyčia bus naudojama veiklai ir maldai su vaikais. Nuo liepos 8 d. iki 19 d. nuo pirmadienio iki penktadienio visos šv. Mišios (ryte lietuvių, vakare lenkų ir lietuvių kalbomis) vyks įprastu laiku vienuolyno koplyčioje, pirmame aukšte. Ryte koplyčia bus atidaryta nuo 6:50 val., o vakare nuo 17 val. Šeštadienį ir sekmadienį visos Mišios vyks bažnyčioje. Dėmesio! Ne nuo rytojaus, o nuo liepos 8 d.

12 eilinio laiko sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj, pirmadienį šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmes: šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos tik 19 val. Nors rytoj bus paskutinis mėnesio pirmadienis, nebus transliacijos per Marijos Radiją (kaip ir liepos ir rugpjūčio mėnesius). Šeštadienį minime šv. Petrą ir Paulių, apaštalus. Primename, kad katalikams privalomai Velykinei išpažinčiai ir komunijai nustatytas laikas Lietuvoje baigiasi būtent per šv. Petro ir Pauliaus iškilmes.
 • Kitą sekmadienį bus renkamas šv. Petro skatikas – visų tikinčiųjų Popiežiaus gerų darbų iniciatyvose visuotinės Bažnyčios atžvilgiu dalyvavimo išraiška.
 • Jau nuo šio sekmadienio, nebebus aukojamos Mišios 15 val. iki rugpjūčio pabaigos imtinai. Vėl pradėsim aukoti Mišias 15 val. nuo rugsėjo pirmojo sekmadienio (rugsėjo 1 d.).
 • Visus dar šią savaitę kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.