Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header
 • Primename, kad, kadangi sergamumo rodiklis dar viršija 200 atvejų 100.000 gyventojų, įėjimas į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose yra ribojamas. Raginame kol kas dalyvauti pamaldose nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą (Vilniaus šv. Jono Bosko parapija) kiekvieną dieną 19 val. Kiekvieną penktadienį po vakarinių Mišių einam Kryžiaus keliu. Kryžiaus kelias yra transliuojamas per mūsų parapijos Facebook paskyrą ir lietuvių (19.30 val.) ir lenkų (17.15 val.) kalbomis. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.40 val.
 • Nuo rytojaus iki 26 d. tęsiasi mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos. Kiekvieną vakarą šv. Mišių metu yra skaitomas Popiežiaus laiškas skelbiant šv. Juozapo metus, kurie prasidėjo kovo 19 d. Primename, kad šv. Juozapo metų proga yra galimybė kasdien laimėti sau visuotinius atlaidus dalyvaujant Rekolekcijose, priimant Komuniją (be didelių nuodėmių! geriau atlikti velykinę išpažintį) ir pasimeldžiant popiežiaus intencija. Šiandien atlaidai nesuteikiami.
 • Kitą sekmadienį švęsime Kristaus Kančios – Verbų sekmadienį. Prasidės Didžioji Savaitė. Šv. Mišios aukojamos įprasta sekmadienio tvarka: dar nežinome, ar bus galimybė aukoti Mišias lauke arba bažnyčioje: laukiame vyskupų nurodymų. Bet kokiu atveju raginame sekti naujienas mūsų parapijos Facebook paskyroje (ypač apie Didžiosios Savaitės pamaldų tvarką). Kviečiame ateiti atlikti velykinę išpažintį šią savaitę šiokiadieniais per vakarines šv. Mišias: kitą sekmadienį tikrai nespėsime priimti visų norinčių dėl saugumo reikalavimų.
 • Nepamirškite, kad kitą sekmadienį, prasideda vasaros laikas: kelsimės valandą anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį.
 • Bažnyčios gale jau stovi pasninko dėžė: jame galite įdėti greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei Vaikų dienos centrui.
 • Primename, kad, kadangi sergamumo rodiklis dar viršija 200 atvejų 100.000 gyventojų, įėjimas į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose yra ribojamas. Raginame kol kas dalyvauti pamaldose nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą (Vilniaus šv. Jono Bosko parapija) kiekvieną dieną 19 val. Kiekvieną penktadienį po vakarinių Mišių einam Kryžiaus keliu. Kryžiaus kelias yra transliuojamas per mūsų parapijos Facebook paskyrą ir lietuvių (19.30 val.) ir lenkų (17.15 val.) kalbomis. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ 10.40 val.
 • Rytoj mūsų parapijos bažnyčioje vyks nenutrūkstama švč. Sakramento Adoracija nuo 7.30 val iki 20 val. (po vakarinių Mišių). Kviečiame dienos bėgyje apsilankyti mūsų bažnyčioje (laikantis saugumo normų) pasimelsti Jėzui už pasaulio išlaisvinimą nuo Covido pandemijos.
 • Šiais metais Gavėnios rekolekcijos vyks šiek tiek kitokiu būdu. Kadangi švenčiame šv. Juozapo metus, nuo kovo 18 d. (šv. Juozapo iškilmės išvakarės) iki kovo 26 d. kiekvieną vakarą šv. Mišių metu paskaitysim dalį popiežiaus laiško skelbiant šv. Juozapo metus. Tai bus tos dienos šv. Mišių 18 val. (lenkų kalba) ir 19 val. (lietuvių kalba) pamokslas, aštuonias dienas. Rekolekcijos turės pertrauką kovo 21 d. (Penktas Gavėnios sekmadienis). Kviečiam dalyvauti gavėnios rekolekcijose, išklausyti apmąstymų apie šv. Juozapą (gyvai arba per Facebook), ir surasti progą šiokiadieniais atlikti išpažinties sakramentą prieš Velykas – nelaukite paskutinių dienų, nes nesuspėsit būti visi priimti dėl saugumo reikalavimų. Ir tarp kitko dar nežinom ar bažnyčios dar bus atidarytos iki Velykų…
 • Bažnyčios gale jau stovi pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei Vaikų dienos centrui. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.
 • Primename, kad, kadangi sergamumo rodiklis dar viršija 200 atvejų 100.000 gyventojų, įėjimas į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose yra ribojamas: vienu metu bažnyčioje gali būti iki 15 žmonių arba namų ūkių. Raginame kol kas dalyvauti pamaldose nuotoliniu būdu per mūsų parapijos Facebook paskyrą (Vilniaus šv. Jono Bosko parapija).
 • Šią savaitę bus pirmasis mėnesio ketvirtadienis, kai meldžiamės už naujus pašaukimus į dvasinį luomą ir už kunigus. Po vakarinių Mišių bus trumpa malda ta intencija. Pirmąjį mėnesio penktadienį nebus adoracijos ir Jėzaus Širdies litanijos, todėl kad po vakarinių Mišių eisim Kryžiaus Keliu. Kryžiaus kelias yra transliuojamas per mūsų parapijos Facebook paskyrą ir lietuvių (19:30 val.) ir lenkų (17:15 val.) kalbomis.
 • Kovo 4 d. švenčiame šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmę. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje visą savaitę (kovo 1–7 dienomis) vyks atlaidų šventė. Daugiau informacijos ieškoti internete katedra.lt
 • Europos šalyse vyksta maldos grandinė už Covid aukas. Lietuvos tikintieji yra kviečiami pasimelsti ta intencija šį šeštadienį kovo 6 d.: už visus mirusius dėl Covid. Prisiminkime savo maldose ir visus ligonius, gydytojus, slaugytojus ir tuos, kurie rūpinasi visuomenės sveikata.

2021 m. vasario 12 d. Lietuvos vyskupų konferencija išleido potvarkį, pagal kurį nuo š. m. vasario 17 d. Lietuvoje vėl pradedamos aukoti šv. Mišios bažnyčiose dalyvaujant žmonėms, laikantis saugumo normų.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos

ŠV. MIŠIŲ tvarkaraštis

IKI NAUJO PRANEŠIMO, pagal epidemiologinę situaciją,

BAŽNYČIOJE VIENU METU GALI BŪTI IKI 15 ŽMONIŲ.

SEKMADIENIAIS: šv Mišios LT: 8.00, 11.00, 15.00, 19.00, PL: 9.30 ir 13.00

ŠIOKIADIENIAIS (I-V): šv. Mišios LT: 7.00, 19.00, PL: 18.00

Šeštadieniais: šv. Mišios LT: 10.00, 19.00, PL: 18.00

VASARIO 17 d., Pelenų trečiadienis: šv. Mišios su pelenų barstymu LT 7.00, 19.00, PL 18.00.  

Pelenų barstymo Žodžio liturgija: LT 11.00, PL 9.30 (kas netilps bažnyčioje gali trumpam laukti prie bažnyčios durų ir Žodžio Liturgijos metu kunigai išeis į lauką su pelenais pas tikinčiuosius)

KOL KAS NEBUS DALINAMOS SEKMADIENĮ Agotos duona ir Grabnyčių Žvakės, laukiant kada bus įleidžiama daugiau tikinčiųjų į pamaldas.

DĖMESIO: Vienu metu bažnyčioje gali būti tik 15 žmonių, kai tiek žmonių jau yra įėję, kitus prašome dalyvauti Mišiose lauke prie durų (laikantis atitinkamo atstumo), arba nuotoliniu būdu per Facebook. Jeigu yra lauke norinčių priimti komuniją šv. Komunijos metu, jie turi pasirodyti kunigui prie durų ir jis išeis į lauką dalinti komuniją.

Bažnyčioje PRIVALOMA laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimus šeimos narius, su kuriais gyvenama) ir ant burnos bei nosies visą laiką dėvėti kaukę. Įeinant į bažnyčią prašome dezinfekuoti rankas. Šventovė kasdien yra dezinfekuojama ir vėdinama. Šv. Komunija dalijama į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo Rizikos grupės žmonėms rekomenduojama bažnyčios kol kas nelankyti.

Šv. Mišios bus transliuojamos per parapijos Facebook paskyrą:
kiekvieną sekmadienį 13.00 val. (PL) ir 19.00 val. (LT)

šiokiadieniais (I-VI) 18.00 val. (PL) ir 19.00 val. (LT)

Išpažintys klausomos Mišių pradžioje patalpoje sporto salėje (įėjimas nuo bažnyčios). Prašome laikytis 2 metrų atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę.

Kol yra paskelbtas karantinas RAŠTINĖ NEDIRBS.

Dėl šv. Mišių užsakymų galima arba padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr.), arba naudoti aukų dėžutę ant sienos prie pagrindinių bažnyčios durų, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką.

 • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome skambinti tel. nr. (8 5) 244 76 66 arba 8-604-47479.
 • Dėl krikšto pažymėjimų ir leidimų susituokti už parapijos ribų, dėl susitarimo krikštyti vaiką, kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com
 • Šį sekmadienį, sausio 31 d., minėsime šv. Jono Bosko liturginę šventę, šia proga bus parapijos atlaidai. Kadangi dėl sugriežtinto karantino tikintiesiems negalima dalyvauti šv. Mišiose, raginame dalyvauti nuotoliniu būdu. Šv. Mišios bus transliuojamos (be tikinčiųjų fizinio dalyvavimo):

– lenkų kalba per parapijos Facebook’o paskyrą: https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija 10 val. iš saleziečių vienuolyno koplyčios.
– lietuvių kalba per LRT Plius televizijos kanalą 12.30 val. iš Vilniaus šv. Jono Bosko bažnyčios.
Transliacijos bus proga susivienyti maldoje ir išprašyti mūsų parapijos ir vienuolyno globėjo užtarimo.

 • Minint šv. Jono Bosko šventę ir atlaidus, sausio 31 d. 18 val. per parapijos Facebook’o paskyrą tiesiogiai bus transliuojami šventiniai fejerverkai nuo bažnyčios terasos (jeigu leis oro salygos): kviečiame prisijungti nuotoliniu būdu, arba – kas gyvena netoli bažnyčios – pažiūrėti per savo buto langus. Fejerverkai yra įsigyti bendradarbiaujant su Jonažolių kaimo bendruomene per projektą, kurį parėmė Vilniaus m. savivaldybė.
 • Kol kas laukiame Bažnyčios vadovybės nurodymų dėl vasario mėnesio pamaldų tvarkos: ar bus leidžiama nuo kada, organizuoti pamaldas dalyvaujant tikintiesiems. Iki naujų nurodymų tvarka lieka ta pati, kuri galioja nuo gruodžio 16 d., ir pamaldos vyks be tikinčiųjų fizinio dalyvavimo.

I – VI šv. Mišios transliuojamos per Facebook’o paskyrą 18 val. (lenkų kalba) ir 19 val. (lietuvių kalba)
VII šv. Mišios transliuojamos per Facebook’o paskyrą 10 val. (lenkų kalba) ir 12 val. (lietuvių kalba. Išskyrus sausio 31 d. kada bus aukojamos 12.30 val.)