Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XXI eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Švč. Mergelę Mariją Karalienę, trečiadienį šv. Baltramiejų apaštalą, penktadienį šv. Aleksandrą, kankinį, tai kunigo Aleksandras vardadienis: prisiminkime jį savo maldose, šeštadienį šv. Moniką.
 • Ketvirtadienį kun. Aleksandras ir kun. Oliveris grįžta su animatoriais į Vilnių, po kelionės į kunigo Bosko gimtinę.
 • Rugpjūčio 31 – rugsėjo 8 dienomis Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankimo bazilikoje vyks Trakinių atlaidai.
 • Rugsėjo 3 d., kitą šeštadienį, Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą į kasmetinį organizuojamą Aušros Vartų – Trakų piligriminį žygį. Registracija vyks iki rugpjūčio 30 d. internete: https://bit.ly/3PWeQpb. Daugiau informacijos: https://bit.ly/3Cd2u7W.

XX eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį Žolinių iškilmes – Švč. Mergelės Marijos ėmimą į Dangų: šeštadienį šv. Bernardą, abatą, Bažnyčios mokytoją.
 • Rytoj, pirmadienį, 15 d., švęsime Žolinių iškilmes – Švč. Mergelės Marijos ėmimą į Dangų: šv. Mišios sekmadienio tvarka (8, 11, 19 val., nebus vaikų Mišių 15 val.). Po kiekvienų šv. Mišių šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai. Dalyvavimas šv. Mišiose tą dieną yra privalomas.
 • Rytoj, rugpjūčio 15 dieną, sveikinsime kunigą Mykolą 86-ojo gimtadienio proga. Kviečiame prisimininti jį savo maldose.

XIX eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Domininką, antradienį šv. Kryžiaus Teresę Benediktą (Editą Stain), kankinę ir Europos globėją, trečiadienį šv. Lauryną, kankinį, ketvirtadienį šv. Klarą, mergelę.
 • Kitą pirmadienį, 15 d., švęsime Žolinių iškilmes – Švč. Mergelės Marijos ėmimą į Dangų: šv. Mišios sekmadienio tvarka (8, 11, 19 val., nebus vaikų Mišių 15 val.). Po kiekvienų šv. Mišių šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai. Dalyvavimas šv. Mišiose tą dieną yra privalomas.
 • Ateinantį antradienį kunigas Aleksandras grįžta iš Tverečiaus stovyklos su lietuvių vaikų grupe. O ketvirtadienį jis važiuoja į Italiją – į kun. Bosko gimtinę – su parapijos animatoriais, kurie padėjo vaikų dieninės stovyklos metu.
 • Šiandien, pirmą mėnesio sekmadienį, gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. sukalbėti Rožinį. Visus kviečiame.
 • Rugpjūčio 15 dieną sveikinsime kunigą Mykolą 86-ojo gimtadienio proga. Kviečiame prisimininti jį savo maldose.

XVII eilinis sekmadienis

 • Šiandien yra pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Jokūbą, apaštalą, antradienį šv. Joakimą ir Oną, Švč. M. Marijos gimdytojus, penktadienį šv. Mortą, Mariją ir Lozorių.
 • Rytoj, liepos 25 d., prasideda antroji dieninės stovyklos vaikams savaitė, nuo 13.30 iki 18 valandos. Veikla tęsis darbo dienomis iki liepos 29 dienos. Primename, kad kviečiami visi vaikai nuo 5 iki 14 metų, tačiau nepamirškite, kad registracija internetu yra privaloma (registracijos formą ir informaciją galite rasti interneto puslapyje www.bosko.lt arba facebuko parapijos paskyroje).
 • Kadangi ir šiais metais turime užtikrinti saugų atstumą vaikams, kurie dalyvauja vasaros stovykloje, ir garantuoti dezinfekuotas vietas, bažnyčia yra naudojama veiklai su vaikais. Ir šią savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio visos šv. Mišios (ryte lietuvių, vakare lenkų ir lietuvių kalbomis) vyks įprastu laiku vienuolyno koplyčioje, pirmame aukšte. Ryte koplyčia bus atidaryta nuo 6.50 val., o vakare nuo 17 val. Šeštadienį ir sekmadienį visos Mišios vyks bažnyčioje.
 • Nuo liepos 26 iki rugpjūčio 2 d. kun. Massimo bus su lenkų vaikų grupe stovykloje Tverečiuje.
 • Kaip jus žinote, esame vienuoliai ir turime paklusnumo įžadus. Saleziečių vyresniųjų sprendimu, nuo rugsėjo mėnesio mūsų parapijoje ir saleziečių bendruomenėje vyks pakeitimai: kun. Massimo bus atsakingas už saleziečių bendruomenę Telšiuose; kun. Aleksandras Vilniuje dirbs toliau kaip Saleziečių bendruomenės direktorius ir papildomai bus šv. Jono Bosko parapijos klebonas; kunigas Vincenzo grįžta iš Telšių i Vilniaus saleziečių bendruomenę ir parapiją; kun. Oliveris ir kun. Vincenzo yra paskirti šv. Jono Bosko parapijos vikarais. Pagal vyresniųjų planą savaitgaliais vienas lenkas kunigas salezietis atvažiuos į Vilnių pastoracinei pagalbai parapijoje. Rugsėjo 4 dieną, sekmadienį, kunigas Massimo atsisveikins su parapijiečiais.

XVI eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: penktadienį šv. Mariją Magdalietę, šeštadienį šv. Brigitą, vienuolę ir Europos globėją.
 • Praeitą trečiadienį baigėsi stovykla Tverečiuje ir kun. Aleksandras su vaikais sėkmingai sugrįžo.
 • Rytoj, liepos 18 d., prasideda dieninė stovykla vaikams, nuo 13.30 iki 18 valandos. Veikla tęsis darbo dienomis iki liepos 29 dienos. Primename, kad kviečiami visi vaikai nuo 5 iki 14 metų, tačiau nepamirškite, kad registracija internetu yra privaloma (registracijos formą ir informaciją galite rasti interneto puslapyje www.bosko.lt arba facebuko parapijos paskyroje).
 • Kadangi ir šiais metais turime užtikrinti saugų atstumą vaikams, kurie dalyvauja vasaros stovykloje, ir garantuoti dezinfekuotas vietas, bažnyčia bus naudojama veiklai su vaikais. Nuo rytojaus, nuo pirmadienio iki penktadienio, visos šv. Mišios (ryte lietuvių, vakare lenkų ir lietuvių kalbomis) vyks įprastu laiku vienuolyno koplyčioje, pirmame aukšte. Ryte koplyčia bus atidaryta nuo 6.50 val. Vakare koplyčia bus atidaryta nuo 17 val. Šeštadienį ir sekmadienį visos Mišios vyks bažnyčioje.
 • Šią savaitę kitas sekmadienis yra 24-oji mėnesio diena, skirta Marijos krikščionių pagalbos minėjimui. Po 11 val. Mišių bus Marijos krikščionių pagalbos pamaldos.