Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Kristaus Žengimas į Dangų (Šeštinės)

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį, 30 d., mūsų bažnyčios konsekracijos metines (Mišių tvarka – 7.00, 12.00, 19.00 val.), antradienį Švč. M. Marijos Apsilankymą, trečiadienį šv. Justiną, kankinį, penktadienį šv. Karolį Luangą ir jo draugus, kankinius. Kitą sekmadienį švęsime Sekmines.
 • Šiandien yra visuomenės komunikavimo priemonių diena. Rinkliava skiriama Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti. Raginame aplankyti savo parapijos tinklalapį, nuolat sekti jos Facebook paskyrą; skatiname įsigyti ir skaityti katalikišką spaudą.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
 • Nuo birželio 1 d. pradėsime dalyti šv. Komuniją taip, kaip buvo iki pandemijos: patys tikintieji iš eilės ateina pas kunigą, esantį priešais altorių. Komunija bus priimama stovint, o ne klūpant, paliekant kiekvienam galimybę pasirinkti, ar priimti ją tiesiai į burną, ar ant rankos (ir iš karto įdedant į burną prieš kunigą). Nuo birželio mėnesio nebetransliuosime sekmadienio Mišių, atsižvelgiant i vyskupų paraginimą dalyvauti gyvai šv. Mišiose ir dėl kunigų užimtumo vasarą.
 • Nuo birželio 1 d. visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį po Sumos, o šiokiadieniais po vakarinių Mišių. Šią savaitę bus taip pat pirmasis mėnesio ketvirtadienis (kuomet meldžiamės už pašaukimus į dvasinį luomą) ir pirmasis mėnesio penktadienis.
 • Popiežius Pranciškus gegužės 31 dieną – 19 val. Lietuvos laiku – melsis už taiką Rožinio malda Romos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos (Santa Maria Maggiore) bazilikoje. Tą dieną mūsų bažnyčioje kviečiame sukalbėti Rožinį pagal popiežiaus intenciją 17.20 val. lenkų kalba ir 18.40 val. lietuvių kalba.

VI Velykų sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį 24 d. Švč. M. Mariją Krikščionių pagalbą: tą dieną kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių, kartu su Marijos litanija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ir padėkas užtariant Mergelei Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje. Ketvirtadienį 26 d. minime šv. Pilypą Nerį, kunigą.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbame šiokiadieniais po vakarinių Mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
 • Atsižvelgiant i mažesnius ribojimus dėl Covido nuo gegužės pradžios parapijos raštinė vėl dirba darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 17.00 iki 17.45 val. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti ir įdėti Mišių intencijas į aukų dėžutę bažnyčios gale arba padaryti banko pavedimą. Nuo birželio 1 d. pradėsime dalyti šv. Komuniją taip, kaip buvo iki pandemijos: patys tikintieji iš eilės ateina pas kunigą, esantį priešais altorių. Komunija bus priimama stovint, o ne klūpant, paliekant kiekvienam galimybę pasirinkti, ar priimti ją tiesiai į burną, ar ant rankos (ir iš karto įdedant į burną prieš kunigą).
 • Visą gegužės mėnesį kiekvieną sekmadienį kviečiame vaikus į žaidimus 14 val. Jeigu turite vaikų arba anūkų, perduokite jiems mūsų kvietimą. Po žaidimų, kviečiame į Mišias vaikams 15 val.
 • Kitą sekmadienį, gegužės 29 d., kunigas Robertas Voičan, kuris gegužės 7 d. buvo įšventintas kunigu, aukos šv. Mišias mūsų bažnyčioje 11 valanda Lietuvių kalba ir 13 val. Lenkų kalba. Malonai kviečiame dalyvauti

V Velykų sekmadienis

 • Šiandien gegužės 15 d., pradedame devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes, 24 d. Kiekvieną dieną Marijos litanijos pabaigoje sukalbėsime novenos maldą.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Andriejų Bobolą, vienuolį ir kankinį.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbame šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
 • Atsižvelgiant i mažesnius ribojimus dėl Covido nuo gegužės pradžios parapijos raštinė vėl dirba darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 17.00 iki 17.45 val. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti ir įdėti Mišių intencijas į aukų dėžutę bažnyčios gale arba padaryti banko pavedimą.
 • Visą gegužės mėnesį kiekvieną sekmadienį kviečiame vaikus į žaidimus 14 val. Jeigu turite vaikų arba anūkų, perduokite jiems mūsų kvietimą. Po žaidimų, 15 val. kviečiame į Mišias vaikams.

IV Velykų sekmadienis

 • Šiandien – Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Meldžiame už kunigus ir naujus pašaukimus.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: penktadienį šv. Mariją Dominyką Mazzarello, šeštadienį šv. Motiejų, apaštalą.
 • Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbame šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.
 • Atsižvelgiant i mažesnius ribojimus dėl Covido nuo gegužės pradžios parapijos raštinė vėl dirba darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) nuo 17.00 iki 17.45 val. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti ir įdėti Mišių intencijas į aukų dėžutę bažnyčios gale arba padaryti banko pavedimą.
 • Visą gegužės mėnesį kiekvieną sekmadienį kviečiame vaikus į žaidimus 14 val. Jeigu turite vaikų arba anūkų, perduokite jiems mūsų kvietimą. Po žaidimų, 15 val. kviečiame į Mišias vaikams.
 • Kitą sekmadienį, gegužės 15 d., pradėsime devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes, 24 d. Kiekvieną dieną Marijos litanijos pabaigoje sukalbėsime 3 kartus „Sveika Marija“ maldą.

III Velykų sekmadienis

 • Šiandien – Motinos diena: kviečiame pasimelsti už savo gyvas ir mirusias motinas.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Atanazą, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, antradienį šv. Pilypą ir Jokūbą, apaštalus, penktadienį šv. Dominyką Savijų.
 • Šiandien prasideda gegužės mėnuo skirtas Švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją kalbėsime šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos. Pirmą mėnesio ketvirtadienį ir penktadienį nebus papildomų pamaldų, o sukalbėsime Marijos litaniją.
 • Antradienį, gegužės 3 d., 12 val. Lazdynų klubas ʺBočiaiʺ ir seniūnas kviečia švęsti Motinos dieną Lazdynų seniūnijos salėje. Visi yra kviečiami
 • Šią savaitę išsiuntėme Vilniaus arkivyskupijos kurijai aukas skirtas šv. Žemei, surinktas kiekvieną gavėnios penktadienį ir Didįjį Penktadienį: iš viso surinkome 3907 eurus. Katalikų Bažnyčios esančios šventojoje Žemėje vardu nuoširdžiai dėkojame.
 • Per visą Gavėnią atidavėme 30 dėžių mūsų parapijos Carito valgyklai ir 6 dėžes mūsų parapijos vaikų dienos centrui. Vaikų ir vargšų vardu jums nuoširdžiai dėkojame už dosnumą ir solidarumą.
 • Atsižvelgiant į mažesnius ribojimus dėl Covido, nuo rytojaus, gegužės 1 d., parapijos raštinė vėl dirbs po pietų nuo 17.00 iki 17.45 val., darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio. Ryte kol kas raštinė nedirbs. Liks toliau galimybė užrašyti Mišių intencijas naudojant aukų dėžutę bažnyčios gale arba per banko pavedimą.
 • Ieškome buhalterio arba buhalterės, kuri dirbs mūsų parapijoje; prašome kreiptis pas mane po Mišių.
 • Šiandien Gyvojo Rožinio nariai renkasi bažnyčioje 18 val. pasimelsti. Kviečiame prisijungti.