Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Dieninė stovykla

2014-07-01

Mūsų parapijos dieninė stovykla vyks nuo liepos 8 d. iki 25 d., 14-18 val. darbo dienomis, vaikams nuo 6 iki 14 metų. Dalyvavimas yra nemokamas (registracijos auka – 5 Lt) ir nereikia užsiregistruoti iš anksto.

Daugiau informacijos…

Ketvirtadienį, 19 d., mūsų parapijoje švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Po lenkų k. vakarinių šv. Mišių, apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su Eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių, ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o po procesijos.

Sekmadienį, 22 d., Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, esame visi pakviesti į Katedrą 12.30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Kviečiame procesijos metu susiburti prie mūsų parapijos vėliavos su šv. Jono Bosko paveikslu. 22 d. vaikų Mišių 15 val. mūsų bažnyčioje nebus. Vėl bus nuo birželio 29 d.

 

Birželio 14 d. mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišios su vyskupu augziliaru Arūnu Poniškaičiu bus aukojamos 11 val. Šv. Mišių 10 val. tą dieną nebus.

Visus kviečiame dalyvauti tradicinėse birželinėse pamaldose. Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame kiekvieną sekmadienį 12 val. po sumos, o šiokiadieniais po vakarinių mišių.

Primename, kad išskyrus birželio 22 d. (kai vyks Vilniaus Senamiestyje Kristaus Kūno procesija), visą birželio mėnesį kiekvieną sekmadienį bus aukojamos šv. Mišios 15 val.: kviečiame ypač vaikus dalyvauti 14 val. žaidimuose ir 15 val. Mišiose iki mėnesio pabaigos.