Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

PARAPIJOS ATLAIDAI

2016-01-25

Šį sekmadienį, sausio 31 d. minime šv. Joną Bosko – parapijos atlaidai.
Šv. Mišių tvarka kaip įprasta sekmadieniais 8, 11, 15 ir 19 val.

11 val. šv. Mišias aukos kun. Valentinas Šiuša, Vilniaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas.
Nepraleiskime progos kitą sekmadienį pelnyti visuotinius atlaidus, įprastomis sąlygomis.

Šeštadienį, 30 d., kviečiame jaunimą į maldos vakarą, šv. Jono Bosko iškilmių išvakarėse, kuris prasidės 18 val. koplyčioje. Vakaras tęsis po maldos prie arbatos puodelio

Sausio 18 d. prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė, kuri baigsis kitą pirmadienį 25 d., kai minėsime šv. Pauliaus atsivertimą. Penktadienį,  22 d., pradėsime maldos devyndienį pasiruošdami šv. Jono Bosko iškilmėms sausio 31 d. – pagrindiniams mūsų parapijos atlaidams.

Informuojame kad 23 dieną, Kretingoje vyks visos Lietuvos vienuolių simpoziumas, tai yra suvažiavimas, iškilmingai prieinant prie Pašvęstojo Gyvenimo Metų pabaigos. Visi tikintieji yra raginami pasimelsti už vienuolius ir vienuoles, prašant jiems ištvermės liudijant Kristų, ištikimybės, ir naujų šventų pašaukimų.

Sausio 13 d., minint 25 metus nuo sausio 13-osios įvykių, bus visos dienos adoracija mūsų bažnyčioje. Sujungiame į tą maldą ir Pašvęstojo Gyvenimo metų pabaigą. Pradžia iš ryto po Mišių, apie 7.30 val. ir pabaiga po vakarinių Mišių apie 20 val. Visą dieną bus išstatytas švč. Sakramentas bažnyčioje išskyrus Mišių metu. Būtent sausio 13 d. bus aukojamos šv. Mišios ne tik 7 val. ryto ir 19 val. bet ir 11 val. už Tėvynę ir už žuvusius dėl Tėvynės. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti.

Sekmadienį, sausio 10 d.,  kviečiame vaikus į Kalėdinę Šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišiomis, o po jų programa vaikams nuo bažnyčios su dovanomis visiems.

goose jacket 511 330 112 b 7 q, Canada Goose Online, Canada Goose Black Friday, Canada Goose,goose jacket 4t 231 31 round about caddy, Replica Canada Goose, Canada Goose outlet, Canada Goose, Soldes Canada Goose France,canada goose outlet womens freestyle vest celticgreen for hot sale., Buy Canada Goose, Canada Goose Store, canada Goose Outlet

Sveikinu Jus, sulaukusius Naujųjų Metų. Išlydėjome malda senuosius, jau pasibaigusius, metus, sutinkame malda Naujuosius. Kas gerai pradeda, tas jau yra atlikęs pusę darbo: džiaukimės su Gailestinguoju Jėzumi, kuris ištikimai lydės mus kasdien per šiuos 2016 metus, likime su Juo, kad nepritrūktų Jo malonės ir pagalbos, paveskime Jam savo rūpesčius ir nerimą dėl ateities. Leiskime Dievo Gailestingumui įeiti į mūsų širdis. Ir tada neturėsime bijoti jokios valandos ir jokio nepasisekimo.

Linkiu Jums laimingų Naujųjų Metų!

Klebonas
kun. Alessandro Barelli sdb