Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Nors šią savaitę prasideda Gavėnia, mūsų parapijoje bus didelė šventė:

ketvirtadienį, 6 d., atvyksta pas mus šv. Jono Bosko relikvija. Kviečiame visus į iškilmingąjį relikvijų sutikimą prie bažnyčios 17 val. Parkavimo aikštelė bus uždaryta. Po urnos atvykimo bus procesija i bažnyčią, kur visi pasimelsime kartu (pamaldos bus lietuvių ir lenkų kalbomis). Po sutikimo pamaldų bus aukojamos šv. Mišios 18 val. lenkų kalba ir 19 val. lietuvių kalba.

Penktadienį, 7 d., kviečiame vakare (19 val.) į šv, Mišias ir į Kryžiaus kelią po šv. Mišių.

Šeštadienį, 8 d., šv. Mišios 11 val. (po mišių – konferencija) ir 19 val. Po vakarinių mišių kviečiame jaunimą į maldos valandą bažnyčioje.

Sekmadienį, 9 d., šv. Mišių tvarka įprasta (8, 11, 15, 19 val.). Relikvija tą dieną bus koplyčioje, kur kiekvienas po Mišių galės pasimelsti asmeniškai.

Pirmadienį, 10 d., 7 val. šv. Mišios ir atsisveikinimas su šv. J. Bosko relikvija 7.30 val.

Raginame skaityti programą skelbimų lentoje, kad pilnai galėtumėte įsijungti į renginius. Programą galima taip pat rasti parapijos interneto svetainėje www.bosko.lt

Parodykime kun. Bosko savo pagarbą ir jis neliks abejingas užtarti mus visus pas Dievą.

Kovo 5 d. – Pelenų diena. Šv. Mišios – 7, 11 ir 19 val. Kiekvienose mišiose bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą dienos metu. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas. Kiekvieną penktadienį Gavėnios metu yra privalomas pasninkas nuo mėsos.

  • 24 d. bus aukojamos papildomos šv. Mišios 12 val., kurios bus transliuojamos per Marijos radiją. Kviečiame dalyvauti.

  • 24 d. kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant švč. M. Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.

  • Sekmadienį, kovo 2 d., švęsime Užgavėnių šventę su vaikais. Kviečiame visus vaikus pasilikti po vaikų mišių, 16 val. ir žaisti kartu, deginti Morę bei valgyti blynus. Raginame pasigaminti kaukę.

  • Kovo 1 dieną, t.y. jau šį šeštadienį, naktį, atkeliaus į Lietuvą šv. Jono Bosko relikvija, kuri sekmadienį (kovo 2 d.) pradės savo piligriminę kelionę Lietuvoje, pradedant nuo Kauno arkivyskupijos. Mūsų parapijoje šv. Jono Bosko relikvija bus nuo kovo 6 iki 10 dienos. Raginame skaityti programą skelbimų lentoje arba parapijos interneto puslapyje, www.bosko.lt, kad visi galėtumėme įsijungti į šį didelį dvasinį įvykį.

Sveikiname!

2014-02-10

Vasario 11 d. šv. Jono Bosko parapija mini ne tik ligonių dieną bet ir klebono, kun. Alessandro Barelli, gimtadienį.

Šiais metais kunigui Alessandro sukanka 45 metai.

Sveikiname jį, linkime jam Dievo palaikymo ir palaimos, sveikatos ir ištvermės atliekant jam Dievo pavestas pareigas. Prisiminkime jį savo maldoje, kad kasdien būtų Jėzaus lydimas ir jaustų Lurdo švč. Mergelės Marijos, kurios šventę minime šiandien, pagalbą ir globą.

Su gimtadieniu, kunige Alessandro!

Vasario 11 d. minėsime Lurdo Švč. M. Marijos  minėjimą – pasaulinę ligonių dieną. Ta proga šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. ir šv. Mišių metu suteiksime ligonių patepimo sakramentą.

Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą.