Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Nepamirškite, kad kitą sekmadienį, spalio 28-osios naktį, bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Miegosime vieną valandą ilgiau.

Kitą šeštadienį, 27 d., kviečiame jaunimą į maldos susitikimą mūsų koplyčioje 18 val.

 Trečiadienį, spalio 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant švč. M. Marijai. Prašymus ir padėkas galime užrašyti zakristijoje.

Jos proga Popiežius mums siūlo temą: „Pašaukti leisti suspindėti tiesos žodžiui“. Raginame pasimelsti už misionierius ir misijų intencija.

Spalio 11 d., minint Vatikano II Susirinkimo 50 metų atidarymo jubiliejų, popiežiaus Benedikto XVI sprendimu, prasidės Tikėjimo metai, kurie užtruks iki kitų metų Kristaus Karaliaus iškilmės. Visus šiuos metus bus proga mums visiems apmąstyti ir atnaujinti savo tikėjimą, Dievo dovaną ir žmogaus atsakomybę. Oficialiai Tikėjimo metus pradėsime ketvirtadienį,  spalio 11 d., Vilniaus arkikatedroje 11 val. šv. Mišiomis su kardinolu arkivysk. A. J. Bačkiu ir ateinantį sekmadienį mūsų bažnyčioje 11 val. Ateinantį sekmadienį pamokslo metu pristatysime Tikėjimo metų esmę ir prasmę.