Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

PARAPIJOS ATLAIDAI

2015-01-24

Vasario 1 d., sekmadienį, švęsime šv. Jono Bosko atlaidus: šv. Mišių tvarka kaip įprasta sekmadieniais: 8, 11, 15 ir 19 val.
11 val. šv. Mišias aukos kun. Saulius Bužauskas, Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas, po šv. Mišių ir adoracijos, 12.15 val. trumpas Karoliniškių muzikos mokyklos vaikų orkestro koncertas bažnyčioje.
Nepraleiskime progos pelnyti visuotinius atlaidus, įprastomis sąlygomis.

Sausio 31 d., šv. Jono Bosko liturginė šventė, kviečiame jaunimą į maldos susitikimą, kuris vyks koplyčioje 18 val.

Sausio 26 d. bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.

Antradienį, sausio 13 d., 11 val., bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę  ir už žuvusius dėl Tėvynės. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti.

AUKOS ir EURAS

2015-01-08

Nors nuo sausio 1 d. Lietuvoje kaip valiuta naudojamas euras. Jūsų patogumui mūsų bažnyčioje galėsite naudoti litus aukoms visus šiuos 2015 metus – ir aukų dėžutėse, ir už žvakutes, ir užsakant šv. Mišias, ir per šv. Mišių rinkliavas galėsite aukoti ir eurus, ir litus.

Pasitikime jūsų dosnumu, kad ir toliau remsite parapijos veiklą ir nuoširdžiai dėkojame.

Šį penktadienį, sausio 9 d., mūsų parapijoje vyks visos paros adoracija. Nuo 8 val. ryto bus išstatytas švč. Sakramentas koplyčioje iki sausio 10 d., 8 val. Kviečiame garbinti Jėzų ir dienos metu, ir naktį.

Nuo ryto koplyčios gale prie išėjimo bus pastatytas stalas, ant kurio galėsite padėti savo pagamintus pyragus bei tortus, skirtus solidarumo kavinei sausio 10 d. Šeimos Festivalyje. Mūsų parapijos Carito moterys pasirūpins jūsų pyragų nuvežimu į „Litexpo“ parodų rūmus, kur vyks Festivalis, ir ten bus renkamos aukos stokojantiems vaikams.

Ateikite pasimelsti ir, jeigu galite, atneškite pyragą.

Šv. Jono Bosko parapijos broliai saleziečiai visus parapiječius, geradarius bei parapijos veiklos  rėmėjus sveikina su šv. Kalėdomis ir linki ateinančio Viešpaties palaimos.

Tebūna 2015-ieji kupini mylinčio Dievo artumo.

Linkime, kad kiekvienas iš jūsų galėtų su didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu artintis prie gyvenimo Viešpaties.

Visų mūsų veikla yra Tikėjimo, Vilties ir Meilės liudijimas.

Gerų 2015 metų!