Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Primename, kad nuo rugsėjo 15 d., nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 18 iki 19 val., raštinėje tėveliai galės užrašyti savo vaiką į Pirmosios Komunijos pasiruošimo grupę. Registracija vyks iki rugsėjo 26 d. Tomis pačiomis datomis ir valandomis raštinėje gali užsiregistruoti jaunimas, sulaukęs 15 metų, Sutvirtinimo Sakramento pasiruošimui. Registracijos metu reikia pristatyti registruojamo žmogaus Krikšto pažymėjimo kopiją. Pamokelės prasidės nuo spalio mėn.

Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ žurnalo numeris. Šis numeris yra skirtas šv. Jono Bosko relikvijų piligriminei kelionei Lietuvoje paminėti. Jame rašoma ir apie tai, kaip relikvijos lankėsi mūsų parapijoje. Yra daug nuotraukų. Galite įsigyti išeinant iš bažnyčios, prie durų.

„Saleziečių žinios“ Nr.1-2 (154), 2014 m.

Rugpjūčio 15 d. – Žolinės – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų, iškilmė: šv. Mišios sekmadienio tvarka (8, 11, 19 val., nebus vaikų Mišių 15 val.). Po kiekvienų mišių šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.

Rugpjūčio 16 d., šeštadienį, minėsime 199 metų šv. Jono Bosko gimimo sukaktį. Oficialiai prasidės jubiliejiniai metai, kurie iki 2015 metų rugpjūčio 16 d. ves į 200 metų nuo gimimo metines. Kaip šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai naudokimės proga prašyti Jo ypatingo užtarimo per šiuos metus.

„Negera žmogui būti vienam“ (Pr 2, 18)

Šių metų stovykloje gilinomės į kiekvieno žmogaus pašaukimą bendrystei, įvairias jos formas, kas mums padeda ir trukdo bendrauti. Apskritai stovykla yra būtent tas metas, kai galime išgyventi bendrystę ne tik maldoje, pasidalinime ar šventime, bet ir kasdieniuose buities darbuose, ekskursijose bei pasivaikščiojimuose – tiesiog nuolatiniame buvime kartu. (more…)

Dieninė stovykla

2014-07-01

Mūsų parapijos dieninė stovykla vyks nuo liepos 8 d. iki 25 d., 14-18 val. darbo dienomis, vaikams nuo 6 iki 14 metų. Dalyvavimas yra nemokamas (registracijos auka – 5 Lt) ir nereikia užsiregistruoti iš anksto.