Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Kviečiame į dieninę stovyklą vaikus nuo 6 iki 14 metų. Nuo šio ketvirtadienio, liepos 7 iki 29 d. nuo 14 iki 18 val. darbo dienomis. Dalyvavimas nemokamas.Nereikia išankstinės registracijos.

Šį šeštadienį, birželio 11 d. bus suteikiamas Sutvirtinimo Sakramentas mūsų bažnyčioje. Šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos 11 val.
Kviečiame dalyvauti.

Gegužės 26 d., ketvirtadienį, mūsų parapijoje švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Raginant dalyvauti šiose pamaldose jaunimą, nebus maldos vakaro gegužės 28 d. Kaip praeitaisiais metais ir šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.

Gegužės 29 d., kitą sekmadienį, švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Bažnyčioje. Esame pakviesti į Katedrą 12.30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Kviečiame procesijos metu susiburti prie mūsų parapijos vėliavos su šv. Jono Bosko paveikslu.

Skelbiame jau iš anksto, kad dėl Dievo Gailestingumo kongreso, jo metu bus pakeitimai mūsų bažnyčios Mišių tvarkaraštyje. Gegužės 7 d. (šeštadienį) raginame dalyvauti mieste ir konferencijose ryte ir susitaikinimo pamaldose 15 val. Katedros aikštėje, todėl gegužės 7 d. nebus aukojamų jokių Mišių mūsų bažnyčioje. Gegužės 8 d. (sekmadienį) raginame dalyvauti iškilmingoje procesijoje nuo Seimo iki Katedros aikštės 10 val., ir Katedros aikštėje dalyvauti šv. Mišiose 13 val. Tą dieną mūsų bažnyčioje šv. Mišios lietuvių kalba bus tik 8 ir 19 val. Parapijiečius, kurie nori dalyvauti ne tik Kongreso pamaldose, bet ir kituose renginiuose, raginame registruotis internetu adresu www.kongresas.lt

Šeštadienį, balandžio 23 d., kviečiame jaunimą į maldos vakarą, kuris vyks koplyčioje 18 val.

Pradėjome registruoti galinčius priimti į savo namus piligrimus per Gailestingumo Kongresą, gegužės 6-7-8 (dvi nakvynės). Kviečiame ateiti į raštinę, raštinės darbo metu, ir registruotis: užtenka priimti nakvoti ir vaišinti pusryčiais. Tai geriausias gailestingumo darbas, kurį galime suteikti pačiam Kristui – „buvau piligrimas ir mane priėmėte”.

Mūsų parapijos lenkų vaikų choras „Gloria“ kartu su pal. Matulaičio parapijos ir šv. arkangelo Rapolo parapijos lenkų vaikų chorais, organizuoja koncertą „Miriau kad gyventum“. Mūsų bažnyčioje koncertas vyks šį sekmadienį, balandžio 10 d., iš karto po 13 val. Mišių. Kviečiame pasiklausyti ir įvertinti tų vaikų ir jų vadovų pastangas.