Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

12/23 d. – 700, 1900 val.

12/24 d. – 700 val.,  2100 Piemenėlių šv.Mišios

12/25 d. – 800, 1100, 1900 val. (rinkliava skirta Bažnyčios vitražams)

 12/26 ˜d. – 800, 1100, 1900 val.

 12/28 d. – 800, 1100, 1500, 1900 val.

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje bus šią savaitę, gruodžio 19 – 21 dienomis. Rekolekcionistas – kun. Saulius Bužauskas, Vilniaus arkivyskupijos kunigų seminarijos dvasios tėvas.

Penktadienį, gruodžio 19 d.,  šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val.

Šeštadienį, gruodžio 20 d., rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (dėmesio: šv. Mišios bus 11 val. o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta).

Sekmadienį, gruodžio 21 d., šv. Mišios bus aukojamos įprastu laiku – 8, 11,  15, 19 val.

Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti iki Kalėdų.

Sekmadienį, gruodžio 14 d., šv. Mišių rinkliava bus skirta Vilniaus arkivyskupijos Caritui ir mūsų parapijos Caritui. Visa aukų suma surinkta šv, Mišių metu bus padalinta per pusę ir perduota toms dviem organizacijoms. Nuoširdžiai dėkojame už visas aukas.

 

Taip pat gruodžio 14 d. prie bažnyčios išėjimo budės Katalikų Pasaulio leidyklos darbuotojai, kurie parduos savo leidyklos knygas be antkainio. Tai gera proga įsigyti tokias knygas kaip kalėdinę dovaną sau arba savo pažįstamiems. Užsukite prie jų stalo ir pažiūrėkite – gal kažką nusipirksite.

Šiandien per pirmąsias mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Rarotų šv. mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Kalėdaičius galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios prie durų, o paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu arba zakristijoje nuo 17 val.

 

Popiežius laiškas pašvęstiesiems Dievui: „Laukiu, kad pažadintumėte pasaulį!“

Popiežius Pranciškus Pašvęstojo gyvenimo metų proga parašė laišką moterims ir vyrams, gyvenimą pašventusiems Dievui. Laiške Šventais Tėvas į pašvęstuosius kreipiasi kaip Petro įpėdinis, kuriam Viešpats Jėzus skyrė uždavinį tvirtinti brolius tikėjime ir kaip brolis, kuris kaip jie irgi yra pašvęstasis Dievui.

(more…)

(lietuvių kalba)

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmė:
8 val., 11 val.
(po šv. Mišių – rožinis), 19 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius (po šv. Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 2 d. – Vėlinės:
8 val., 11 val.
Sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius (po šv. Mišių – rožinis), 15 val., 19 val. (po šv. Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 3 d. – 7 d.: 7 val. , 19 val. (sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius. Po šv. Mišių rožinis)

8 d.: 10 val. , 19 val. (sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius. Po šv. Mišių rožinis)

DĖMESIO: Aukas sudėtinėms šv. Mišioms už mirusiuosius galite įdėti į aukų dėžutę kartu su lapelyje užrašytais savo mirusiųjų vardais. Kiekvieną dieną rožinio metu perskaitysime keletą tų lapelių ir melsimės UŽ VISUS MIRUSIUOSIUS.