Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios – 7 val. ir už Tėvynę 19 val. Demėsio! Nors yra nedarbo diena, NEBUS aukojamos papildomos šv. Mišios 11 val.

Vilniaus arkikatedra kviečia šį penktadienį, kovo 13 d. švęsti visos paros adoraciją ir atgailos pamaldas. Akcijos pavadinimas „24 valandos Viešpačiui“ yra pasiūlytas popiežiaus Pranciškaus paraginimu. Kviečiame bet kuriuo paros metu apsilankyti Katedroje. Kovo 13 d. Katedroje 19 val. vyks susitaikinimo pamaldos. Po jų išpažinčių bus klausoma iki kovo 14 d., šeštadienio, 19 val. Visą parą katedra bus atidaryta, švč. Sakramentas išstatytas ir bus kunigų klausyklose. Šv. Mišios ten – 8, 17,30, 18,30 val. Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje išpažinčių bus klausoma nuolat nuo 13 d. 19 val. iki 14 d. 20 val.

Kelerius metus stebėdami krikščionių situaciją Irake matome, kad paskutiniu metu dar labiau suaktyvėjo radikaliojo islamistų judėjimo smurtiniai veiksmai, nukreipti prieš krikščionybę išpažįstančius: grobiami ir žudomi ne tik pavieniai vyrai, moterys, vaikai, bet ir visos šeimos, naikinamos ir užimamos bažnyčios, kai kurias jų paverčiant krikščionių kalėjimais, viešinami šių siaubingų operacijų vaizdai, siekiant kuo labiau įbauginti mažėjančią krikščionių bendruomenę.
Negalėdami likti abejingais ir siekdami išgelbėti krikščionių gyvybes, Vilniaus arkivyskupija balandžio mėnesį priims šešias krikščionių šeimas iš Irako. Mūsų parapija kviečiama prisidėti prie vienos šeimos priėmimo mūsų bendruomenėje.
Atvyksianti irakiečių šeima, realiai patirianti grėsmę gyvybei, bus visų mūsų bendras rūpestis, todėl kviečiame atsiliepti asmeniškai ar visa šeima jiems padėti:
– dalinantis pinigine auka (parapija turės išnuomoti jiems butą, parūpinti maisto ir kitų reikalingų daiktų);
– pasiūlant savo pagalbą jų sutikimui ir įkurdinimui.
Irakiečių šeimos pagalbą mūsų parapijoje koordinuos klebonas kun. Alessandro Barelli. Kviečiame visus įsijungti į pagalbos teikimą ir solidarumo įgyvendinimą. Kas gali pasiūlyti bustą (4 žmonių šeimai 3–4 mėnesiams), arba auką, arba kitokią pagalbą, gali kreiptis pas kleboną darbo dienomis vakare, raštinėje. Bet kokiu atveju kitais sekmadieniais galėsime suteikti daugiau informacijos.

Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelius po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti).

Antradienį, vasario 24 d., kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant švč. M. Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.

Kviečiame jaunimą šį šeštadienį į maldos susitikimą, kuris vyks koplyčioje 18 val. Ypač kviečiame jaunimą, kuris ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą, bei visą jaunimą.

Bažnyčios gale stovi raudona pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus naudojami mūsų parapijos Carito valgykloje bei centrinio Carito Betanijos valgykloje. Šios dėžės prasmė nėra tik rinkti maistą vargšams, bet duoti galimybę kiekvienam mūsų paaukoti iš savo Gavėnios atgailos. Valgysi mažiau, gersi alkoholinių gėrimų mažiau, rūkysi mažiau ir panašiai, o už sutaupytus pinigus gali pirkti maisto produktus stokojantiems. Ne aukoti iš savo pertekliaus, o iš svarbių sau daiktų. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.

„Sustiprinkite savo širdis“ (Jok 5,8)

Brangūs broliai ir seserys!

Bažnyčiai, bendruomenėms ir pavieniams tikintiesiems gavėnia – atsinaujinimo metas. Tačiau pirmiausia tai yra „malonės metas“ (2 Kor 6, 2). Dievas iš mūsų nereikalauja nieko, ko pirma nebūtų dovanojęs: „Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19). Jis nėra mums abejingas. Kiekvienas esame Jam brangus, Jis mus pažįsta vardu, mumis rūpinasi ir, kai nuo Jo nutolstame, mūsų ieško. Jis domisi kiekvienu iš mūsų; Jo meilė neleidžia Jam būti abejingam tam, kas mums nutinka. Tačiau mes, kai mums gerai klojasi ir jaučiamės patogiai, dažnai kitus užmirštame (ko Dievas niekada nedaro), nesidomime jų problemomis, kančiomis ir patiriamomis neteisybėmis… Tada mūsų šalis įpuola į abejingumą: kai man palyginti gerai sekasi ir aš gerai jaučiuosi, užmirštu tuos, kuriems nesiseka. Tokia egoistinė abejingumo nuostata šiandien taip paplitusi pasaulyje, kad galime kalbėti apie abejingumo globalizaciją. Su tokiu trūkumu mes, krikščionys, privalome kovoti.

(more…)

Vasario 18 d.Pelenų trečiadienis, kai prasideda Gavėnia. Tai yra privalomo pasninko diena nuo mėsos ir galima valgyti sočiai tik vieną kartą. Šv. Mišios 7, 11, 19 val. Visų šv. Mišių metu barstomi pelenai. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas.

Ketvirtadienį, vasario 19 d. nuo 8 val. vyks visos paros adoracija koplyčioje, minint Pašvęstojo Gyvenimo Metus ir pasimeldžiant už visus vienuolius ir vienuoles. Pradžia 8 val. (ryto), pabaiga 20 d., penktadienį, 8 val. ryto. Visi parapijiečiai yra kviečiami aplankyti Jėzų švč. Sakramente.

Penktadienį, vasario 20 d., bus pirmasis Gavėnios penktadienis, privalomo pasninko nuo mėsos diena. Kviečiame po vakarinių Mišių pasimelsti kartu einant Kryžiaus kelią. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį, kaip ir praeitais metais, bus renkama rinkliava Mišių metu, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis.

Nuo kito sekmadienio giedosime Graudžius verksmus prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min.

Nuo kito sekmadienio ir visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo bus padėta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos Carito valgyklai ir centrinio Carito Betanijos valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems.

VASARIO 15 D.

2015-02-08

Vasario 15 d., sekmadienį, kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnės šventę, kuri vyks po vaikų Mišių, tai yra 16 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę atsisveikindami su žiema ir pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Kviečiame dalyvauti ir ne tik mūsų parapijoje gyvenančius vaikus. Dalyvavimas nemokamas