Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 10 d. iki 28 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Dalyvavimas nemokamas, nereikia iš anksto registruotis.

Šį ketvirtadienį, birželio 15 d., mūsų parapijoje švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Ir šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.
O sekmadienį, birželio 18 d. švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Bažnyčioje. Esame pakviesti į Katedrą 12.30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų.

Vasarą nebus aukojamos šv. Mišios vaikams nuo birželio 18 d. (imtinai)  iki rugsėjo 3 d. (kai kviesime švęsti Naujų Mokslo Metų pradžią). Primename, kad birželio 25 d. esame kviečiami 14 val. dalyvauti šv. Mišiose katedros aikštėje ir kad mūsų bažnyčioje tą dieną bus aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba tik 8 val.

Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 10 d. iki 28 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Dalyvavimas nemokamas, nereikia iš anksto registruotis.

SVEIKINAME!

2017-04-15

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

sveikiname Jus su šv. Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.
Tegul Prisikėlęs Jėzus mus visus padrąsina kasdieniame gyvenime gyventi pagal Jo meilę. Būkime drąsūs, nebijokime: Jėzus yra gyvas ir lieka amžinai su mumis.
Su švente!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
kun. Aleksandras Barelli SDB,
ir visi dirbantieji šioje parapijoje kunigai saleziečiai

Didysis Ketvirtadienis 04/13

Paskutinės Vakarienės Mišios 1930

Didysis Penktadienis 04/14

Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900
Kryžiaus Kelias 1500
Kristaus Kančios Pamaldos 1930

Didysis šeštadienis 04/15

Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900 iki 1700
Maistas šventinamas adoracijos metu kas 30 min.
Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias.

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Velyknakčio liturgija 1900 (šeštadienis 04/15)

Sekmadienis 04/16: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900

Pirmadienis 04/17: šv. Mišios 800, 1100, 1900

Balandžio 23 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus Atvelykio šventė vaikams. Prašome vaikų atsinešti po vieną margutį.

Rekolekcijas praves mons. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras.
Kviečiame dalyvauti, klausytis pamokslų ir naudotis proga atlikti velykinę išpažintį (kunigai bus klausykloje jau 30 min. prieš pamaldas)

Kovo 31 d., Penktadienis
   700  Šv. Mišios
1900  Šv. Mišios su pamokslu
1945  Kryžiaus kelias

Balandžio 1 d., Šeštadienis
1100 Šv. Mišios su pamokslu
1900 Šv. Mišios su pamokslu

Balandžio 2 d., Sekmadienis
  800 Šv. Mišios su pamokslu
1100 Šv. Mišios su pamokslu
1500 Šv. Mišios vaikams su pamokslu
1900 Šv. Mišios su pamokslu