Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

I advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Pranciškų Ksaverą, kunigą, penktadienį šv. Mikalojų vyskupą (antrąjį Vilniaus vyskupijos globėją), šeštadienį šv. Ambraziejų, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystės luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija ir giedosime Jėzaus Širdies litaniją.
 • Šiandien prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Per pirmąsias Mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir su pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.
  Primename raštinės darbo laiką, kada galite šiokiadieniais užsakyti šv. Mišias ir Advento laikotarpiu įsigyti pašventintus kalėdaičius Kūčių stalui:
  I, III–VI: 9–10 val.;
  I–V: 17–17:45 val.
 • Šiandien nuo 17 val. Jonažolių gatvėje bus įžiebta kalėdinė eglutė. Visi esame kviečiami.

Kristaus Karaliaus

 • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmes, baigiasi liturginiai metai. Šios dienos rinkliava yra skirta kunigų seminarijos išlaikymui. Už visas aukas dėkojame.
 • Kitą sekmadienį jau pirmas Advento sekmadienis. Per pirmąsias Mišias pašventinsime kalėdaičius, kuriuos galėsite įsigyti nuo kito sekmadienio po kiekvienų šv. Mišių. Rarotų Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį šv. Andriejų, apaštalą.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11,30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

XXXIII eilinis sekmadienis

 • Šiandien minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien ypatingomis progomis, todėl ši diena nuolat skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ši diena turi atkreipti mūsų dėmesį į materialinį skurdą ir neteisybę kenčiančius žmones, likimo ir kitų žmonių nuskriaustuosius.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Rapolą Kalinauską, vienuolį, ketvirtadienį Švč. M. Marijos Paaukojimą, penktadienį šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę: tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.
 • Sekmadienį, lapkričio 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po 11 val. Mišių.
 • Kitą sekmadienį, lapkričio 24 d., po 11 val. Mišių ir Marijos pamaldų Lazdynų senjorų choras „Bočiai“ turės mažąjį koncertą mūsų bažnyčioje. Kviečiame pasilikti pasiklausyti.

XXXII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Martiną Turietį, vyskupą, antradienį šv. Juozapatą, vyskupą ir kankinį, šeštadienį Švč. M. Mariją Gailestingumo Motiną.
 • Vakar vakare prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai. Kviečiame visus dalyvauti atlaidose. Programa pakabinta prie durų.
 • Skelbimas iš mūsų parapijos Carito. Carite laukiame mažas pensijas gaunančių ir socialiai remtinų lazdyniečių, kuriems Carito darbo metu dalinsime maisto produktų paketus. Kreiptis į mūsų Caritą pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 10 val.

XXX eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Simoną ir Tadą apaštalus, penktadienį, lapkričio 1 d., privalomas Visų Šventųjų iškilmes. Šv. Mišios kaip sekmadienį: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus. Po mišių 19 val. gedulinga procesija. Penktadienį Mirusiųjų paminėjimo diena – Vėlinės: šv. Mišios 8, 11, 19 val. Vaikų mišių nebus. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime laimėti visuotinius atlaidus mirusiems maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti prisirišusiam prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Lapkričio 1 d. ir 2 d. po kiekvienų šv. Mišių bus pašventinamos žvakės, kurias galėsite uždegti ant savo artimųjų mirusiųjų kapų. Sekmadienį visos šv. Mišios kaip įprasta: 8, 11, 15, 19 val.
 • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos sukalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
 • Pirmą mėnesio penktadienį po 11 val. šv. Mišių sukalbėsime rožinį už mirusius, todėl nebus kitų pamaldų, kaip litanija arba adoracija.