Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Gegužės 31 d. į Suvalkų saleziečių parapiją (Lenkijoje) vienai dienai iškilmingai atvyksta šv. Jono Bosko relikvija iš Italijos.

Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę autobusu dalyvauti relikvijos pagerbime.
Išvykimas – 11 val. iš parapijos aikštelės, sugrįžimas į Vilnių – apie 22.30 val.
Prašoma auka už kelionę – 20 Lt.
Užsirašyti į kelionę galime iki gegužės 26 d. raštinės darbo metu, atnešant dalyvio auką.

Pastaba: pamaldos ten vyks lenkų kalba.

Gegužės 1 d., 18.45 val., t. y., prieš vakarines šv. Mišias, pašventinsime Marijos statulą, kurią pastatėme bažnyčios kiemelyje. Kviečiame dalyvauti.

Gegužės 1 d. prasideda gegužės mėnuo, skirtas švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją giedosime arba skaitysime šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.

Mieli šv. Jono Bosko parapijos bičiuliai,

Primename, kad Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (2002-07-02 Nr.IX-1007) suteikia galimybę dirbantiems bei pajamų mokestį mokantiems Lietuvos gyventojams sumokėto pajamų mokesčio sąskaita paremti įstaigas, turinčias teisę gauti labdarą ir paramą. Prašome ir kviečiame paremti mūsų parapiją.

Detalesnę informaciją ir formos pavyzdį rasite skiltyje PARAMA

Didysis Ketvirtadienis

  • Paskutinės Vakarienės Mišios – 1930 val.

Didysis Penktadienis

  • Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900 val.
  • Kryžiaus Kelias – 1500 val.
  • Kristaus Kančios Pamaldos – 1930 val.

Didysis šeštadienis

  • Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900 iki 1700 val.
  • Maistas šventinamas adoracijos metų kas 30 min.

(Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias)

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Šeštadienis: Velyknakčio liturgija 1900 val.

Sekmadienis: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900 val.

Pirmadienis: šv. Mišios 800, 1100, 1900 val.

Balandžio 7 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus šventė vaikams. Raginame vaikus atsinešti po vieną margutį. Bus dovanų visiems.

Nuo Didžiojo šeštadienio nakties prisidėda vasaros laikas: kelsimės valanda anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį.

Atkreipkite dėmesį, kad jau Velykų I dieną šv. Mišių tvarkaraštis pagal vasaros laiką!

Kovo 15 d. Penktadienį

19 00      Šv. Mišios su pamokslu
19 45      Kryžiaus kelias
 

Kovo 16 d. Šeštadienį

11 00      Šv. Mišios su pamokslu
19 00        Šv. Mišios su pamokslu
 

Kovo 17 d. Sekmadienį

  800       Šv. Mišios su pamokslu
1100       Šv. Mišios su pamokslu
1500       Šv. Mišios moksleiviams
1900       Šv. Mišios su pamokslu
 

Rekolekcijas praves kun. Ramūnas Norkus, Kauno Metropolijos kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir naudotis proga atlikti velykinę išpažintį.