Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmė:
8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis), 19 val. Sudėtinės Mišios už mirusiuosius. (po Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 2 d. – Vėlinės:
8 val., 11 val. Sudėtinės Mišios už mirusiuosius (po Mišių – rožinis), 19 val. (po Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 3 d.Sekmadienis:
8 val., 11 val. Sudėtinės Mišios už mirusiuosius (po Mišių – rožinis), 15 val., 19 val.

Lapkričio 4-8 d.:
7 val. , 19 val. Sudėtinės Mišios už mirusiuosius (po Mišių rožinis)

DĖMESIO: Aukas sudėtinėms Mišioms už mirusiuosius galite įdėti į aukų dėžutę kartu su ant lapelio užrašytais savo mirusiųjų vardais. Kiekvieną dieną rožinio metu perskaitysime keletą tų lapelių ir melsimės UŽ VISUS MIRUSIUOSIUS.

Paskutinį mėnesio šeštadienį, spalio 26 d., kviečiame jaunimą į maldos susitikimą mūsų koplyčioje 18 val.

Nepamirškite, kad ateinantį sekmadienį, spalio 27-osios naktį, bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Tad miegosime viena valanda ilgiau.

Spalio 13 d., sekmadienį, po 11 val. šv. Mišių, kviečiame į susitikimą su „Dievo sodo“ bendruomene, buriančia žmones su proto negalia, jų šeimų narius bei draugus. Sužinosite, kuo ypatinga ši bendruomenė, kokia jos veikla, išgirsite bendruomenės narių liudijimus. Daugiau apie bendruomenę skaitykite http://bosko.lt/tikejimas-ir-sviesa/

Spalio 6 d. kviečiame visus vaikus į Rudens šventę. Šventė prasidės šv. Mišiomis 15 val. Po mišių vaikams numatyti žaidimai, loterija ir siurprizai. Nuo spalio 13 d. kiekvieną sekmadienį žaidimai vaikams bus nuo 14 val.

***

Spalio mėnesį,  pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti Rožinį. Mūsų bažnyčioje Rožinis bus kalbamas kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. Sumos. Visus maloniai kviečiame bendrai kalbėti tą gražią maldą. Primename, kad suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris pamaldžiai kalba Rožinį.

Primename, kad nuo rugsėjo 16 d., nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 18 iki 19 val., raštinėje tėveliai galės užrašyti savo vaiką į Pirmosios Komunijos pasiruošimo grupę. Registracija vyksta iki rugsėjo 27 d. Tomis pačiomis datomis ir valandomis raštinėje gali užsiregistruoti jaunimas, sulaukęs 15 metų, į Sutvirtinimo Sakramento pasiruošimo grupę. Katechezė prasidės spalio mėn. pradžioje.