Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Didysis Ketvirtadienis

  • Paskutinės Vakarienės Mišios – 1930 val.

Didysis Penktadienis

  • Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900 val.
  • Kryžiaus Kelias – 1500 val.
  • Kristaus Kančios Pamaldos – 1930 val.

Didysis šeštadienis

  • Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900 iki 1700 val.
  • Maistas šventinamas adoracijos metų kas 30 min.

(Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias)

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Šeštadienis: Velyknakčio liturgija 1900 val.

Sekmadienis: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900 val.

Pirmadienis: šv. Mišios 800, 1100, 1900 val.

Balandžio 7 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus šventė vaikams. Raginame vaikus atsinešti po vieną margutį. Bus dovanų visiems.

Nuo Didžiojo šeštadienio nakties prisidėda vasaros laikas: kelsimės valanda anksčiau nei įprasta, nes naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 3 val. nakties, laikrodžių rodykles pasuksime į priekį.

Atkreipkite dėmesį, kad jau Velykų I dieną šv. Mišių tvarkaraštis pagal vasaros laiką!

Kovo 15 d. Penktadienį

19 00      Šv. Mišios su pamokslu
19 45      Kryžiaus kelias
 

Kovo 16 d. Šeštadienį

11 00      Šv. Mišios su pamokslu
19 00        Šv. Mišios su pamokslu
 

Kovo 17 d. Sekmadienį

  800       Šv. Mišios su pamokslu
1100       Šv. Mišios su pamokslu
1500       Šv. Mišios moksleiviams
1900       Šv. Mišios su pamokslu
 

Rekolekcijas praves kun. Ramūnas Norkus, Kauno Metropolijos kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir naudotis proga atlikti velykinę išpažintį.

Šv. Jono Bosko vaikų lenkų choras „Gloria“ gieda Suvalkų „Marijos Gailestingumo Motinos“ saleziečių parapijojeŠv. Jonas Boskas tarsi globojo per visas Mišias jaunus choristusKovo 2 ir 3 dienomis šv. Jono Bosko parapijos vaikų lenkų choras važiavo į Suvalkus kartu su parapijos klebonu kun. Alessandro Barelli, kuris organizavo ekskursiją.

Vaikai galėjo ne tik pasidžiaugti Suvalkų vadens parko atrakcijomis, bet apsigyveno Suvalkų saleziečių namuose ir buvo labai šiltai ir draugiškai priimti.

Kun. Alessandro, kaip tikras virėjas, vakarienei visiems gamino itališkus makaronus. O Suvalkų saleziečiai dosniai vaišino vilniečius pusryčiais ir pietumis.

Choro vadovė Sabina Sadovska dėkoja Suvalkų klebonui ir įteikia lietuviškų lauktuvių.Jaunieji choro „Gloria“ choristai prie pietų stalo. Matosi kokie laimingiSekmadienį jaunieji lazdyniečiai giedojo šv. Mišiose 9.30 val. ir 11 val. (vaikų šv. Mišios). Chorui vadovavo Sabina Sadovska ir kartu grojo vargoninkas Pavel Prientkelevič bei savanorė Marina. Visi tikintieji, kurie dalyvavo Mišiose, sveikino svečius ir dėkojo. Jiems labai patiko giedojimas.

 Po pietų visi laimingai grižo į Lietuvą ir vakare pasiekė Vilnių, labai dėkingi šv. Jono Bosko klebonui už tokią progą parodyti kitiems kaip jie gražiai ir pamaldžiai gieda.

Nauja skiltis!

2013-03-04

Apie šv. Jono Bosko prevencinę sistemą skaitykite naujoje skiltyje Prevencinė sistema rubrikoje SALEZIEČIAI.

Šventės nuotraukas rasite Galerijoje