Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Ketvirtadienį, sausio 31 d., minime šv. Joną Bosko, kunigą – mūsų parapijos globėją: iškilmės. Tą dieną bus aukojamos papildomos mišios 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Vasario 1 d. – pirmas mėnesio penktadienis. Po vakarinių šv. Mišių skaitysime Švč. Jėzaus Širdies litaniją, bus asmeniška malda tyloje, Švč. Sakramento palaiminimas.

Šeštadienį, vasario 2 d., Kristaus paaukojimas – Grabnyčios: šv. Mišios šiokiadienio tvarka. Vakaro Mišių pradžioje pašventinamos žvakės.

Sekmadienį, vasario 3 d., mūsų parapijoje švęsime šv. Jono Bosko atlaidus. 11 val. per sumą šv. Mišias aukos Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

 Tęsiame toliau kalėdoti mūsų parapijoje. Norinčius prašome kaip ir praeitais metais susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis. Ant stalo reikia paruošti kryžių ir uždegtas žvakes. Stengiamės, kad dalyvautų visa šeima.


Sveiki VAIKAI,

              Dar kartą sveikiname Jus su Kūdikėlio Jėzaus gimimo švente. Tikimės, kad ši šventė Jums suteikė daug džiaugsmo ir ypatingų draugystės su Juo valandų. Linkiu, kad džiaugsmas bei Jėzaus draugystė lydėtų Jus šeimoje, moksle ir žaidimuose per visas ateinančias dienas.

Kadangi stebuklingosios Kalėdos dar nesibaigė, kviečiame VISUS VAIKUS ir jų draugus atvykti
į Trijų Karalių šventę, kuri įvyks

2013 metų sausio 6 dieną,

sekmadienį, pradžia 15 valandą (Lazdynų bažnyčioje).

 Kartu su visais vaikais ir animatoriais švęsime šv. Mišias, paskui po Mišių koplyčioje žiūrėsime vaidinimą, į svečius priimsime Santą Klausą, kuris visiems atneš dovanų, be abejo, bus žaidimai, loterija, daugybė prizų ir siurprizų.

Mums bus labai malonu Jus matyti mūsų šventiškame būryje.

                                                                                                                                                            

Nepamirškite, kad nuo sausio 13 d. vėl pradėsime žaidimus 14 val. …

gruodžio 30 d. Šv. Šeimos šventė

800, 1100, 1500, 1900 val.

gruodžio 31 d.

1200 val. – šv. Mišios per Marijos Radiją

1900 val. – Atsidėkojimo šv. Mišios už visas 2012 gautas malones

sausio 1 d. Švč. M. Marijos gimdytojos šventė

800, 1100, 1900 val.

sausio 6 d. Trijų Karalių Šventė – Kristaus Apsireiškimas

800, 1100, 1500 (po šv. Mišių šventė vaikams), 1900 val.

Šv. Jono Bosko parapijos broliai saleziečiai
visus parapiječius,
geradarius bei parapijos veiklos rėmėjus
sveikina su šv. Kalėdomis
ir linki ateinančio Viešpaties palaimos.

Tebūna 2013-ieji kupini
mylinčio Dievo artumo.
Linkime, kad kiekvienas iš jūsų
galėtų su didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu
artintis prie gyvenimo Viešpaties.

Visų mūsų veikla yra Tikėjimo, Vilties ir
Meilės liudijimas.

Gerų 2013 metų!