Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Šv. Jono Bosko parapijos broliai saleziečiai
visus parapiječius,
geradarius bei parapijos veiklos rėmėjus
sveikina su šv. Kalėdomis
ir linki ateinančio Viešpaties palaimos.

Tebūna 2013-ieji kupini
mylinčio Dievo artumo.
Linkime, kad kiekvienas iš jūsų
galėtų su didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu
artintis prie gyvenimo Viešpaties.

Visų mūsų veikla yra Tikėjimo, Vilties ir
Meilės liudijimas.

Gerų 2013 metų!

Gruodžio 23 d. – 8.00, 11.00, 15.00, 19.00 val.

Gruodžio 24 d. – 21.00 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d. – 8.00, 11.00, 19.00 val.
(rinkliava skirta Bažnyčios vitražams)

Gruodžio 26 d. – 8.00, 11.00, 19.00 val.

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 14-16 dienomis. Penktadienį rekolekcionistas praves šv. Mišias 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios  su mokymu – 11 ir 19 val., sekmadienį – įprastu laiku (8, 11, 15, 19 val.). Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti paskutinių dienų iki Kalėdų

Gruodžio 2 d. – jau pirmas Advento sekmadienis. Per pirmąsias mišias pašventinsime kalėdaičius. Rarotų mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.

Tą pačią dieną visų šv. Mišių rinkliava yra skirta Carito veiklai paremti. Pusė rinkliavos bus siųsta į Vilniaus arkivyskupijos Caritą, o likusi suma liks mūsų parapijos Caritui. Raginame būti dosniais savo aukomis.

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmė:

  • 8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis), 19 val. (Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 2 d. – Vėlinės:

  • 8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis), 19 val. (Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 3 d.:

  • 7 val. , 19 val. (Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių rožinis)

Lapkričio 4 d. – Sekmadienis:

  • 8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis), 15 val., 19 val. (Sudėtinės Mišios už mirusius)

Lapkričio 5 d. – 8 d.:

  • 7 val. , 19 val. (Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių rožinis)

DĖMESIO: Aukas sudėtinėms Mišioms už mirusiuosius galite įdėti į aukų dėžutę kartu su lapeliu su užrašytais savo mirusiųjų vardais. Kiekvieną dieną rožinio metu perskaitysime keletą tų lapelių, ir melsimes UŽ VISUS MIRUSIUOSIUS.