Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Nuo sekmadienio, rugsėjo 2 d., 15 val. aukosime šv. Mišias vaikams iphone 5 reconditionné. Būtent kitą sekmadienį 15 val. mūsų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus moksleivius, jų mokytojus ir mokyklos darbuotojus. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Jono  Bosko parapija organizuoja piligriminę kelionę į Trakus, rugsėjo 8 d., per švč. M. Marijos gimimo atlaidus. Galima registruotis raštinėje nuo rugpjūčio 21 d. Bus priimami tik užsiregistravusieji iš anksto. Registracija vyks iki rugsėjo 2 d. Vietų kiekis ribotas. Kelionės kaina suaugusiems –12 Lt, nepilnamečiams – 10 Lt.

 Lietuvių grupės išvykimas iphone 5 refurbished – 10 val., sugrižimas – 16 val.

Lenkų grupės išvykimas – 8.30 val., sugrižimas –16 val.

Rugsėjo 8 d. Vilniaus Arkivyskupijos centras kviečia jaunimą į kasmet organizuojamą Aušros Vartų – Trakų piligriminį žygį. Registracija vyks tą dieną 8 val. prie Aušros Vartų.

Stovykla – ypatingos malonės metas, kai galime pilniau išgyventi bendrystę ne tik maldoje, pasidalinime ar šventime, kurią patiriame kiekvieno bendruomenės susitikimo metu, bet ir kasdieniuose buities darbuose, vakaronėse prie laužo, pasivaikščiojimuose, maudynėse ežere – tiesiog nuolatiniame buvime kartu.

(more…)

Liepos 18 d., 16 val., Šv. Jono Bosko parapijos dieninę stovyklą aplankė LR Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

(more…)