Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Vasario 11 d. minėsime Lurdo Švč. M. Marijos  minėjimą – pasaulinę ligonių dieną. Ta proga šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. ir šv. Mišių metu suteiksime ligonių patepimo sakramentą.

Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą.

2014-02-02

2014-02-03

Šią savaitę liturgijoje minime:
pirmadienį šv. Blažiejų, kurio globos šaukiamasi nuo gerklės ligų: kiekvienose šv. Mišiose bus gerklių palaiminimas užtariant šv. Blažiejui.
Trečiadienį minime šv. Agotą, mergelę ir kankinę: tą dieną Mišių metu šventinsime duoną ir vandenį. Prašome atsinešti savo duonos gabalėlį ir vandens pašventinimui.
Ketvirtadienį šv. Pauliaus Mikio ir jo draugų, Japonijos kankinių, minėjimas.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus.
Penktadienį – pirmasis mėnesio penktadienis. Po vakarinių Mišių kviečiame pasilikti šv. Sakramento adoracijai ir pasimelsti kartu Jėzaus Širdies litanija.

Sausio 27 d. kun. B. Ferrero aukos šv. Mišias mūsų bažnyčioje 18 val. lenkų kalba (pasakys pamokslą, o po Mišių savo liudijimą) ir 19 val. lietuvių kalba (pasakys pamokslą, o po Mišių savo liudijimą). Kviečiame parapijiečius dalyvauti.

Sausio 26 d. švęsime mūsų parapijoje šv. Jono Bosko atlaidus. 11 val. per sumą. Šv. Mišias aukos br. Vincentas Tamošauskas OFM Capp. Primename, kad parapijos atlaidų metu per visas šv. Mišias galime pelnyti visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis: t.y., dalyvauti pamaldose, priimti Komuniją be sunkių nuodėmių (arba po išpažinties) ir pasimelsti popiežiaus intencija.

Kviečiame visus vaikus kitą sekmadienį ateiti 14 val. į žaidimus šv. Jono Bosko atlaidų proga. Bus ne tik žaidimai, bet ir loterija ir ypatingos dovanos visiems. Po žaidimų bus šv. Mišios vaikams 15 val. kaip kiekvieną sekmadienį.

Lapkričio 17 d. įvyko didelė šventė – „Dievo sodo“ bendruomenės dvidešimties metų jubiliejus.

Tai ypatinga proga mums padėkoti Dievui už  tuos dvidešimt bendrystės džiaugsmo metų; padėkoti už priėmimą ir palaikymą šv. Jono Bosko parapijoje dirbantiems saleziečiams bei visai parapijos  bendruomenei; padėkoti mūsų ištikimam kapelionui kun. Jacekui, o taip pat esamiems ir buvusiems bendruomenėms nariams, auginusiems ir puoselėjusiems „Dievo sodą“. (more…)