Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

2013 m. gruodžio 29 d.

Sveikiname Vilniaus saleziečių bendruomenės direktorių, kun. Massimo Bianco, kuris šiandien švenčia savo 50-ąjį gimtadienį. Labai džiaugiamės su juo ir dėkojame už jo buvimą mūsų parapijoje. Linkime jam Dievo palaimos, stiprybės ir džiaugsmo Viešpatyje.

Šv. Jono Bosko parapijos broliai saleziečiai visus parapiječius, geradarius bei parapijos veiklos rėmėjus sveikina su šv. Kalėdomis ir linki ateinančio Viešpaties palaimos.

Tebūna 2014-ieji kupini mylinčio Dievo artumo. Linkime, kad kiekvienas iš jūsų galėtų su didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu artintis prie gyvenimo Viešpaties.

Visų mūsų veikla yra Tikėjimo, Vilties ir Meilės liudijimas.

Gerų 2014 metų!

Galimybę pasidžiaugti avelėmis suteikė ūkininkė Marytė Purelienė, su Purelių ir Česnulių šeima iš Vilniaus rajono, Pikeliškių kaimo. Ačiū ir geradarei Česlavai Platkauskienei irgi iš Pikeliškių.

Kalėdų eglę ir eglių šakas dekoracijoms padovanojo Mindaugas Urbonavičius su šeima iš Valkininkų.

Prie prakartėlės daug jėgų ir pastangų įdėjo Virginijus ir Eugenija Jasiulioniai, Pawel Prentkelevič.

Taip pat dėkojame Vitalijai ir chorui, adoruotojoms ir patarnautojams.

Gruodžio 23 d. – 700, 1900

Gruodžio 24 d. – 700, 2100 Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d.  (rinkliava skirta Bažnyčios vitražams)800, 1100, 1900

Gruodžio 26 d. – 800, 1100, 1900

Gruodžio 23 d. įvyks visos paros adoracija. Kiekvienoje mūsų arkivyskupijos parapijoje vyks adoracija vieną parą. Mums skirta 23 d. – tai bus gera proga dar stipresniam dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Koplyčioje nuo 8 val. ryto iki 8 val. ryto 24 d. bus galimybė pasimelsti asmeniškai prie šv. Sakramento. 21 val. kviečiame jaunimą į maldos vakarą prie Svč. Sakramento, koplyčioje. Nakties metu adoracija irgi vyks koplyčioje visą naktį, tie kurie nori prisijungti prie maldos ir ras duris užrakintas, prašome pasibelsti į koplyčios duris.