Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Nuo rugsėjo 1 d., sekmadieniais, 15 val., aukosime šv. Mišias vaikams. Būtent ateinantį sekmadienį, 15 val., mūsų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus moksleivius, jų mokytojus ir mokyklos darbuotojus. Kviečiame dalyvauti.

***

Nuo rugsėjo 7 d. kiekvieną šeštadienį, ir tik šeštadienį, nebus šv. Mišių 7 val. ryto, bet bus aukojamos šv. Mišios 10 val. lietuvių kalba. Šeštadienio vakare lieka šv. Mišios 18 val. lenkų kalba ir 19 val. lietuvių kalba. Šiokiadieniais šv. Mišios 7 val.  ryte liks.

 ***

Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Trakus, rugsėjo 7 d., per švč. M. Marijos gimimo atlaidus. Galime užsiregistruoti raštinėje. Bus priimami tik užsiregistravusieji iš anksto. Registracija vyks iki rugsėjo 1 d. Vietų kiekis ribotos. Kelionės kaina: suaugusiems – 12 Lt, nepilnamečiams – 10 Lt. Išvažavimas – 10 val., sugrižimas – 16 val.

(Remigijaus įspūdžiai)

Birželio 16 d. rytą išvykome pas kun. Jaceką į Palemoną stovyklauti. Važiavome su malda, todėl kelionė prabėgo labai greitai. Atvažiavę įsikūrėme ir laukėme kitų draugų, kurie turėjo atvykti traukiniu. Buvo smagu jų sulaukti, nes atvykusieji buvo besišypsantys ir gerai nusiteikę. (more…)

Dieninė stovykla

2013-07-03

Jau skelbiame, kad mūsų parapijos dieninė stovykla vyks nuo liepos 9 d. iki 26 d., 14-18 val. darbo dienomis, vaikams nuo 6 iki 14 metų. Išankstinės registracijos nereikia. Dalyvavimas nemokamas (registracijos auka 5 Lt).

Birželio 28 d., penktadienį, Šv. Jono Bosko parapijos Caritas baigė dar vieną (jau tryliktąjį) darbo sezoną. Ta proga buvo paruošti šventiniai pusryčiai nuolatiniams Caritas valgyklos lankytojams.

Gegužės 31 d. į Suvalkų saleziečių parapiją (Lenkijoje) vienai dienai iškilmingai atvyksta šv. Jono Bosko relikvija iš Italijos.

Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę autobusu dalyvauti relikvijos pagerbime.
Išvykimas – 11 val. iš parapijos aikštelės, sugrįžimas į Vilnių – apie 22.30 val.
Prašoma auka už kelionę – 20 Lt.
Užsirašyti į kelionę galime iki gegužės 26 d. raštinės darbo metu, atnešant dalyvio auką.

Pastaba: pamaldos ten vyks lenkų kalba.